อายุน้อยมีตาสองชั้นเดิม (Young-age with double eyelid)