สองชั้นเปิดหัวตาแบบฉบับหมอรวงข้าว (Dr.Roungkaw signature)