อายุน้อยตาชั้นเดียว (Young-age with single eyelid)