เลเซอร์กำจัดขน

เลเซอร์ขนรักแร้

หมดกังวลกับปัญหาเรื่องขนด้วยเลเซอร์กำจัดขนแบบถาวรที่  Lovely Eye and Skin Clinic เรามีวิธีการกำจัดขนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดย Lovely Beauty Expert Team ที่จะทำให้คุณลืมการกำจัดขนแบบเดิมๆ เช่นการถอน โกน แวกซ์ หรือใช้ครีมกำจัดขน ซึ่งมีผลทำให้คุณต้องเจ็บตัว และยังต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อขนเหล่านั้นกลับขึ้นมาใหม่ แล้วยังเป็นขนที่มีลักษณะแข็งกว่าเดิมทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นขรุขระไม่เรียบ และเกิดรอยดำบริเวณที่ทำ 

เลเซอร์กำจัดขนถาวรที่ Lovely Eye and Skin Clinic 

Lovely Beauty Expert จะใช้เครื่องเลเซอร์ส่งพลังงานลงไปใต้ผิวหนัง บริเวณที่ต้องการกำจัดขนเพื่อทำลายรากขน เลเซอร์ที่ใช้นั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พลังงานที่ถูกส่งลงไปใต้ผิว ไปทำงานเฉพาะเจาะจงแต่กับเส้นขนเท่านั้น โดยไม่ทำอันตรายต่อผิวหนังข้างเคียง เนื่องจากเส้นขนจะมีลักษณะความหนาบาง และสีแตกต่างกันตามเชื้อชาติ สีผิว หรือบริเวณของเส้นขน ดังนั้นทาง Lovely Beauty Expert จะเป็นผู้พิจารณาเลือกชนิดของเครื่องเลเซอร์ที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละบุคคลโดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับระยะราก และขนาดของเส้นขน หากเป็นเส้นขนในระยะกำลังเจริญเติบโตที่มีขนาดไม่ยาวมาก จะได้ผลการรักษาดีที่สุด  แต่ทั้งนี้การรักษาด้วยเลเซอร์กำจัดขนถาวรจะทำให้เส้นขนในทุกระยะมีอัตราการยาวที่ช้าลง และส่งผลให้ขนบางลงเรื่อยๆ และเมื่อยิงเลเซอร์ต่อเนื่องไปประมาณ 4-6 ครั้ง ก็จะสามารถหยุดวงจรการงอกของขนได้อย่างเต็มที่