ตาคนอายุน้อย

                   ตาคนอายุน้อย ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องหนังตาตกหย่อน แต่ยังคงมีไขมันเกินบริเวณเปลือกตา ที่เบียดชั้นตา จนทำให้มองไม่เห็นชั้นตา เป็นสาเหตุให้คนอายุน้อยหลายคนมีภาวะตาหลบใน การใช้เทคนิคการทำตาสองชั้น พร้อมตัดหนังตาส่วนเกิน (Lovely Blepharoplasty Signature) จึงยังคงมีความจำเป็นสำหรับเคสเหล่านี้ เพราะจะช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินและทำให้ชั้นตาชัดเจนขึ้น

                   นอกจากนี้ ลักษณะตาที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตาของคนอายุมากหรืออายุน้อย คือลักษณะหัวตาปิด ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่หลีกเลี่ยงได้ยาก สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปิดหัวตา ช่วยให้ตาโต เรียวยาว และเมื่อไม่มีเนื้อคลุมปิดตรงหัวตา จะสามารถเย็บชั้นตาให้ขนานไปตลอดแนวขอบตาตั้งแต่หัวตาจรดปลายหางตา ทำให้ได้ชั้นตาที่สวยเป็นธรรมชาติมากที่สุด