ลักษณะคิ้วกับตาใกล้กัน

                   ลักษณะคิ้วกับตาใกล้กัน หรือคนที่มีลักษณะคิ้วอยู่ใกล้กับตามากกว่าปกติ หรือคิ้วต่ำ อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการทำตาสองชั้น เพราะหากทำตาสองชั้นใหญ่เกินไป จะทำให้เหลือพื้นที่เหนือชั้นตาน้อย คิ้วกับตาจะยิ่งดูชิดกันมากขึ้นไปอีก ทำให้ดวงตาไม่ได้สัดส่วน ในการทำตาสองชั้น สำหรับคนที่คิ้วกับตาใกล้กัน จะต้องมีการออกแบบชั้นตาอย่างละเอียดประณีตมากขึ้น เพื่อให้ได้ขนาดชั้นตาที่เหมาะสมกับดวงตา และรับกับใบหน้ามากที่สุด 

                   นอกจากนี้ยังสามารถผ่าตัดยกคิ้วแบบไม่มีแผล โดยทำร่วมกับการทำตาสองชั้น ซึ่งไม่ต้องยกคิ้วบริเวณกะโหลก แต่เป็นการผ่าตัดเหมือนกับการทำตาสองชั้นปกติ โดยเพิ่มการปรับระดับคิ้วจากด้านใน และใช้ไหมชนิดพิเศษ หรืออุปกรณ์เสริม Endotine ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการยกคิ้ว จะช่วยเพิ่มระยะห่างระหว่างคิ้วกับตา ช่วยให้คิ้วอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และได้สัดส่วน