Become Wealth Party 2021 ฉลองความสำเร็จของ Lovely Eye & Skin Clinic

Become Wealth Party 2021 ฉลองความสำเร็จของ Lovely Eye & Skin Clinic 

 

                    งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของ Lovely Eye & Skin Clinic โดยได้รับเกียรติจาก คุณหมอรวงข้าว หรือ พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ และคุณกฤษฎาพัฒน์ การุญญ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณคณะแพทย์ คณะผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่ได้รวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ สร้างให้ปี 2020 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความสำเร็จ ซึ่งภายในงานเต็มเปี่ยมไปได้ความสุข รื่นเริงและสนุกสนาน

 

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Become Wealth Party 2021
     ณ ห้อง ThreeSixty โรงแรม Millennium Hilton Bangkok
    

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021

Become Wealth Party 2021