พญ. สุชีรา ตติเวชกุล

“การผ่าตัดทำตาสองชั้นในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว 

พอตาสวย ก็ทำให้เราสวยขึ้น ช่วยเสริมความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น”

 

พญ. สุชีรา ตติเวชกุล หรือคุณหมออ้อย

จักษุแพทย์ที่มีความชำนาญการทำตาสองชั้นและแก้ไขปัญหาตา โดยเฉพาะทางด้านกระจกตาเป็นพิเศษ เป็นหนึ่งในทีมแพทย์สเปเชียลลิสต์ที่ได้รับการเทรนเทคนิคการผ่าตัดทำตาสองชั้นและเปิดหัวตาอย่างละเอียดทุกขั้นตอน โดยคุณหมอรวงข้าวโดยตรง พร้อมประสบการณ์การเป็นจักษุแพทย์มาอย่างยาวนาน ทำให้มีความเข้าใจในลักษณะและปัญหาดวงตาของคนไข้ที่แตกต่างกันในแต่ละคน ทั้งยังคอยพัฒนาความสามารถในการผ่าตัดทำตาสองชั้นตลอดเวลา ด้วยปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้คนไข้มีความสุขจากการที่มีดวงตาที่สวยขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้น   

 

Education and Professional Background

  • 2001 Medical doctor , Faculty of Medicine Khonkaen University ,Thailand
  • 2004-2007 Ophthalmology resident , Chiangmai University Hospital 
  • 2007 Certificated in General Ophthalmology , Chiangmai University ,Thailand 
  • 2015 Certificated of intensive Advances course in Basic Aesthetic Dermatology ,Mah Fah Luang University
  • Certificated of Recent Advances in Aesthetic Dermatology ,Mah Fah Luang University
  • 2001-2004 Internship , Phetchabun hospital 
  • 2007-2008 Ophthalmology ,eye surgeon , Loei hospital
  • 2008-2016 Full time Ophthalmologist , Banphaeo General Hospital 
  • 2016-present Part time Ophthalmologist , Banphaeo General Hospital 
  • Cumulative eye surgery from 2004-present more than 7,000 of cases