fbpx ทำตาสองชั้น by Dr.Roungkaw | ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา ถุงใต้ตา โดยหมอรวงข้าว และทีมจักษุศัลยแพทย์ ออกแบบดวงตา วิเคราะห์ปัญหาตรงจุด

โปรโมชั่น : ทำตาสองชั้น by Dr.Roungkaw

90 COVER Web promotion หมอรวงข้าวลด 30__0.png

เพียงขั้นตอนง่ายๆ ได้รับส่วนลด 30%

ดูแลโดย

แพทย์หญิง ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ (คุณหมอรวงข้าว)

Master of Dr.Roungkaw's Eyelid Surgery Techniques

ผู้ออกแบบและพัฒนาการทำตาเทคนิคหมอรวงข้าว
และดูแลมาตรฐาน Lovely Specialists

 

ทำตาสองชั้น เทคนิคหมอรวงข้าว

by Dr.Roungkaw

เงื่อนไขเป็นไปตามคลินิกกำหนด

123.jpg

Master of Dr.Roungkaw's Eyelid Surgery Techniques

ผู้ออกแบบและพัฒนาการทำตาเทคนิคหมอรวงข้าว

และดูแลมาตรฐาน Lovely Specialists

 

                พญ. ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ หรือหมอรวงข้าว แพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการทำตาสองชั้นและแก้ปัญหารวบดวงตา นับตั้งแต่ยุคบุกเบิกนั้น ผลงานการทำตาสองชั้นของคุณหมอเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ทำให้มีผู้จองคิวทำตาสองชั้นกับคุณหมอรวงข้าวยาวข้ามปี ส่งให้คุณหมอเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำตาสองชั้นและแก้ปัญหาตาเคสยากๆ หลายหมื่นคู่ โดยประสบการณ์ในวงการศัลยกรรมรอบดวงตากว่า 10 ปี ด้วยเทคนิคการทำตาลับเฉพาะ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเทคนิคที่ได้เก็บเกี่ยวผ่านการผ่าตัดจริงที่ประเทศเกาหลี หลอมรวมเข้ากับประสบการณ์ที่สั่งสมในฐานะผู้ปลุกกระแสการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์ในประเทศไทย พัฒนาและแตกแขนงเป็นเทคนิคการทำตาที่สามารถแก้ปัญหาตาได้อย่างครอบคลุม ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การผ่าตัด และพัฒนาเทคนิคอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดให้กับทีมแพทย์ให้สามารถทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว และสามารถพัฒนาศักยภาพของแพทย์ในทีมได้อย่างสมบูรณ์นั้น เป็นเครื่องการันตีฝีมือและความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำหัตถการและแก้ปัญหารอบดวงตาของคุณหมอได้เป็นอย่างดี

 

มากกว่าทำตาสองชั้น แก้ไขครอบคลุมทุกปัญหารอบดวงตา