คุณมะนาว กับความประทับใจ ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หมอรวงข้าว Lovelyeye Clinic

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

คุณมะนาว กับความประทับใจ ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หมอรวงข้าว Lovely Eye and Skin Clinic

“ค่ะ แต่ก่อนก็จะเป็นคนตาชั้นเดียวค่ะ หางตาจะตกแล้วก็เวลามองจะทำให้ดูหน้าดุค่ะ ภูมิใจมากเลยค่ะกับฝีมือคุณหมอดูแบบสวยค่ะจากแบบหน้าดุๆก็ทำให้ดูหวานเลยค่ะตอนนี้ แบบแบ้วเลย”

"Previously, I had single eyelids and also descended eyes. These problems made my face look fierce. After an operation, I'm very impressed with the result. Now I got new brighter and sweeter eyes making me look really younger. Love it!"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล