คุณพีท ทองเจือ มีใบหน้าสดใส มีดวงตายกกระชับ ด้วย Thermage Eye Reborn