คุณเจ็ง วิไลลักษณ์ ทองเจือ คิ้วยก ใบหน้าแลดูกระชับและอ่อนเยาว์ขึ้น แบบไม่ต้องผ่าตัดด้วย Ulthera