น้องแป้งหลังจากเปิดหัวตาและทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคของเลิฟลี่อาย ครบ 1 เดือน