ทำตาสองชั้นพร้อมเปิดหัวตา วิธีที่ดีที่สุด โดยหมอรวงข้าว

ทำตาสองชั้น พร้อมเปิดหัวตา วิธีที่ดีท่ีสุด โดย คุณหมอรวงข้าว.jpg

The result may vary depending on each person.  ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

ทำตาสองชั้น พร้อมเปิดหัวตา วิธีที่ดีที่สุด โดยคุณหมอรวงข้าว

 

เจาะลึกเทคนิคการทำตาสองชั้นที่ควรรู้ by หมอรวงข้าว

         หลายๆ คนที่คิดอยากจะทำตาสองชั้น หรือแก้ไขปัญหาหนังตาหย่อน คงกำลังพยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าการทำศัลยกรรมเปิดหัวตา หางตามีวิธี หรือเทคนิคการทำที่ได้รับความนิยมในแต่ละรูปแบบเป็นอย่างไร และการผ่าตัดเปิดหัวตามีราคาอยู่ที่เท่าไหร่บ้าง ทำไมมีเทคนิคการทำที่เยอะแยะไปหมด ทำให้บางคนเลือกไม่ถูกว่าตนเองควรเลือกการกรีดหัวตาแบบไหนเพื่อให้ตรงตามความเหมาะสมและความต้องการของตนเองมากที่สุด หรือข้อสงสัยยอดนิยมว่าเทคนิคการทำตาสองชั้นแบบเกาหลีนั้นเป็นอย่างไร ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจง่ายและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เทคนิคคุณหมอรวงข้าวแบ่งง่ายๆ ออกเป็นการทำตาสองชั้นแบบกรีดเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออก และแบบไม่กรีดเอาหนังตาออก

1. การทำตาสองชั้นแบบกรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก

            ผู้ที่มีตาชั้นเดียวส่วนใหญ่จะมีหนังตาบนอูมพองหรือหนังตาเยอะตกลงมาเป็นลักษณะที่เป็นมาแต่กำเนิดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และเมื่ออายุมากขึ้นหนังตาส่วนนี้ก็ยิ่งตกมากขึ้น รวมทั้งแผงขนตาก็มีลักษณะทิ่มลงไม่ชี้ออกมาด้านหน้าตามปกติ และที่สำคัญปัญหาหนังตาเยอะยังเกิดกับผู้ที่มีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่เกิด แต่พออายุมากขึ้นหนังตาตกลงมาจนบดบังชั้นตาที่สวยงาม ดูมีอายุ การผ่าตัดตาสองชั้นแบบกรีดเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออกเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งวิธีนี้ยังสามารถกำจัดไขมันเบ้าตาส่วนเกินได้ทั่วถึง สามารถออกแบบชั้นตาให้ได้ความโค้งที่สวยงามรับกับขอบตาและโครงหน้า สามารถแก้หางตาตกบางส่วนและหนังส่วนเกินบริเวณหางตา โดยสามารถทำร่วมกับการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ดี เพราะสามารถเข้าไปแก้ไขส่วนของกล้ามเนื้อดึงหนังตาได้โดยตรง และยังสามารถทำให้ขนตาที่ทิ่มลง งอนขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้การกรีดหัวตาเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออก ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการแก้ไขตาที่เคยทำสองชั้นแบบเย็บจุดได้ดี เนื่องจากจะกำจัดปมที่ฝังไว้ รวมทั้งพังผืดที่เกิดจากการฝังปมออกได้ และสร้างชั้นตาใหม่ให้สวยงามขึ้น ปัจจุบันการทำตาสองชั้นแบบกรีดเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออก ยังได้รับความนิยมอยู่ทั้งในประเทศไทย ประเทศตะวันตก และที่เกาหลี เนื่องจากข้อจำกัดหลายประการของการทำตาสองชั้นที่ไม่มีการกรีดตา  

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

            การกรีดเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออก จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือของแพทย์ที่มีความชำนาญในการผ่าตัดอย่างมาก รวมทั้งศิลปะในการวาดออกแบบชั้นตา รวมทั้งการเย็บ เพราะทุกขั้นตอนมีผลกับความสวยงามของตาบนใบหน้า ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดตาสองชั้นที่ยากกว่าและใช้เวลานานกว่าเทคนิคอื่น ส่วนเทคนิคการเย็บให้เกิดตาสองชั้นส่วนใหญ่จะมีการเย็บด้วยไหมไม่ละลายข้างในด้วยเพื่อยึดให้เกิดตาสองชั้น แต่มีข้อเสียคือมีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่ใต้ผิวตาตลอด จะทำให้เกิดการระคายเคือง เอานิ้วคลำอาจสะดุดเจอปม หรือบางทีจะทำให้เวลากะพริบตามีเส้นพับตาอีกเส้น ดูไม่เป็นธรรมชาติ  ส่วนอีกวิธีเป็นเทคนิคการทำตาสองชั้นของหมอรวงข้าว โดยอาศัยการเย็บให้เกิดการสมานของกล้ามเนื้อตาให้เป็นตาสองชั้นโดยที่ไม่เหลือปมไหมหรือสิ่งแปลกปลอมใต้ผิวตา จึงทำให้เกิดการสมานที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนผู้ที่มีตาสองชั้นมาตั้งแต่กำเนิด ส่วนแผลเย็บที่ผิวตาโดยทั่วไปจะสมานได้เร็ว ตัดไหมประมาณ 1 สัปดาห์  แผลที่เปลือกตามีโอกาสเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ได้น้อย เพราะเป็นผิวหนังที่บางที่สุดของร่างกาย แต่ช่วงที่แผลหายใหม่ๆ ในบางรายอาจจะเกิดรอยแดงหรือนูนเล็กน้อยได้ตามระยะเวลาการหายของแผลทำให้เกิดความกังวลใจ แต่ก็รักษาได้ซึ่งแผลจะหายและเรียบในที่สุด เรียกได้ว่าการศัลยกรรมเปิดหัวตา หางตาเป็นวิธีการทำตาสองชั้นแบบกรีดเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออก ซึ่งถือเป็นวิธีที่รักษาปัญหาหนังตาได้หลากหลายที่สุด และเป็นการผ่าตัดที่แท้จริง แถมยังสามารถอยู่ได้อย่างถาวร

 

2. การทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดเพื่อเอาหนังตาส่วนเกินออก

         เทคนิคนี้จริงๆ มีมานานแล้ว แต่เพิ่งได้รับความนิยมในสมัยที่เกาหลีโปรโมทเรื่องศัลยกรรม  และมีการพัฒนาเทคนิคย่อยๆ หลากหลายแบบ ซึ่งการทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดหัวตาเพื่อเอาหนังส่วนเกินออก ก็ยังแบ่งเทคนิคย่อยๆ ออกได้หลายเทคนิค แต่บางคนสับสนเพราะมีชื่อเรียกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การเย็บฝังปม, เย็บ 3 จุด, เย็บ 1 จุด, แบบแผลสั้น, แบบ Micro, แบบ Mini, แบบร้อยไหม, แบบไม่มีแผล หรือแบบเย็บจากด้านใน ซึ่งเทคนิคเหล่านี้มีข้อดีก็คือ ไม่ต้องพัก ไม่ต้องตัดไหม และไม่ต้องกังวลใจเรื่องแผล ทำให้เทคนิคเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีจุดที่ตรงใจคนที่อยากทำตามากคือ ไม่ทิ้งร่องรอยของแผลเป็น และสามารถแต่งหน้าได้เลย นอกจากนั้นยังตรงใจแพทย์ด้วย เพราะทำง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องดูแลแผลหลังผ่าตัด ไม่ต้องเสียเวลาในการวาดชั้นตา และไม่ต้องหยุดเลือดเวลาผ่าตัด ซึ่งเทคนิคเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังตาบางๆ ไม่มีปัญหาหนังตาหย่อน หรือไขมันเปลือกตามาก เพราะบางเทคนิคไม่สามารถเอาไขมันออกได้ บางเทคนิคเอาไขมันออกได้แต่เพียงบางส่วนโดยเฉพาะตรงกลาง

         ทั้งนี้การทำศัลยกรรมเปิดหัวตา หางตาด้วยการทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดเอาหนังตาส่วนเกินออกจะอาศัยไหมที่ไม่ละลายเย็บไว้ข้างในเพื่อเย็บรั้งให้เกิดตาสองชั้น หรือเย็บชั้นตาที่ใหญ่ขึ้น กรณีมีตาสองชั้นอยู่แล้วแต่หย่อน  เพื่อเอาชนะหนังตาที่หย่อน โดยส่วนมากถ้าเย็บให้ชั้นตาเล็กเป็นธรรมชาติ ในระยะเวลาไม่นาน หนังตาส่วนเกินจะหย่อนลงมาปิดชั้นตาจนมองไม่เห็นว่ามีตาสองชั้น ยิ่งแต่งตาเขียนอายไลน์เนอร์ก็มองไม่เห็นเลย และอีกกรณีคือเย็บให้ชั้นตารั้งขึ้นไปสูงๆ เพื่อที่จะเผื่อการหย่อนในอนาคต ซึ่งกรณีนี้จะทำให้เกิดรอยบุ๋มที่เปลือกตาเวลาหลับตา และชั้นตาดูไม่เป็นธรรมชาติ หรือแนวโค้งของชั้นตาไม่สวยนั่นเอง

           ชาวเกาหลีมีเปอร์เซ็นต์คนไข้ที่สามารถทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดเอาหนังตาส่วนเกินออกมากกว่าคนไทย  ทั้งนี้เพราะความต่างของเชื้อชาติและลักษณะทางพันธุกรรม ผิวหน้า และตา เนื่องจากชาวเกาหลีมีเปลือกตาบาง ไม่ค่อยมีหนังตาหย่อน ลูกตาโตและเด่นชัดไม่ฝังลงในเบ้าตา ซึ่งต่างจากชาวไทยที่ส่วนใหญ่ จะมีปัญหาเรื่องหนังตาเยอะกว่า เปลือกตาหนา ไขมันเยอะ กระดูกเบ้าตาสูง นอกจากนี้สภาวะแวดล้อมของแสง UV ยังมีผลให้เกิดภาวะความเสื่อม ความชรา ทำให้บริเวณเปลือกตาของคนไทยจะมีความย่นและยืดหย่อนยานมากกว่าด้วย

          ที่เกาหลีมีการทำตาสองชั้นทั้งแบบกรีดและแบบไม่กรีด นิยมทำชั้นตาขนาดเล็กแต่ให้ลูกตาดำเห็นโตกลมขึ้น มีการทำผ่าตัดตกแต่งเยื่อดึงรั้งหัวตาหรือผ่าตัดเปิดหัวตาให้ตาโตเปิดได้มากขึ้น และมีการขยายหางตาให้ตาดูยาวขึ้นด้วย แต่สาวไทยนิยมชั้นตาที่ใหญ่กว่าเพื่อที่จะมีพื้นที่ในการแต่งตาเยอะๆ และชอบให้เห็นตาดำโตขึ้นด้วย แต่ยังมีบางส่วนที่ชอบชั้นเล็กเป็นธรรมชาติ จึงทำให้เทคนิคการทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดเอาหนังตาส่วนเกินออกนั้นน่าสนใจมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยไม่เหมาะกับเทคนิคนี้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำเทคนิคนี้แล้วจะออกมาสวย แต่ก็ต้องยอมรับว่าเทคนิคนี้ไม่สามารถอยู่ได้อย่างถาวร เพราะปมไหมที่ฝังไว้ข้างในไม่สามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงและเปลือกตาที่หนาหนังตาเยอะๆ ได้ ซึ่งสามารถสังเกตตัวเองได้ง่ายๆ ว่าจะทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดเอาหนังตาส่วนเกินออกได้หรือไม่ โดยการลองติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นแล้วเอาอยู่ และไม่รู้สึกว่ามีหนังย้อยลงมากดจนทำให้รู้สึกหนักๆ ตรงที่ขอบสติ๊กเกอร์หรือหนังตรงหางตาไม่โค้งตก หรือเห็นเนื้อพองๆ  แต่ถ้าให้แน่ใจก็ควรเข้ามาปรึกษาให้แพทย์ เพื่อทำการประเมินว่าตัวเองเหมาะกับเทคนิคการทำแบบไหน และการผ่าตัดเปิดหัวตามีราคาที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

          การตัดสินใจศัลยกรรมเปิดหัวตา เปิดหางตาด้วยการทำตาสองชั้น ควรจะศึกษาข้อมูลให้ดี ถ้าไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนเหมาะกับเรา ก็ควรปรึกษาแพทย์และคุยให้เข้าใจตรงกัน ดูที่ผลงานมากกว่าการโฆษณาหรือราคาที่จูงใจ เพราะการแก้ไขจะมีความยากและราคายังสูงกว่าการทำครั้งแรก แถมต้องเจ็บตัวอีกรอบด้วยนะคะ

การทำตาสองชั้นแบบเย็บสามจุด.jpg
การทำตาสองชั้นแบบเย็บสามจุด

 

การทำตาสองชั้นแบบกรีดแผลสั้น.jpg
การทำตาสองชั้นแบบกรีดแผลสั้น

 

การทำตาสองชั้นแบบเย็บจุดเดียว.jpg
การทำตาสองชั้นแบบเย็บจุดเดียว

 

การทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก.jpg
 การทำตาสองชั้นแบบไม่กรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก (เจาะจุด) ในเคสที่มีหนังตาเกิน ทำให้มีลักษณะหนังตาปูดโปนเหนือชั้นตา

 

การทำตาสองชั้นแบบกรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก ในเคสที่มีหนังตาเกิน.jpg
การทำตาสองชั้นแบบกรีดเอาหนังตาส่วนเกินออก ในเคสที่มีหนังตาเกิน ทำให้หนังหรือชั้นตามีลักษณะเรียบสวย ไม่ปูดโปน

 

การทำตาสองชั้นพร้อมเปิดหัวตา.jpg

ดูกันชัด ๆ อีกรอบค่ะ สำหรับเทคนิคตาโตสวย เป็นธรรมชาติ แบบไม่ต้องพักฟื้นให้เสียเวลา กับการทำตาสองชั้นพร้อมเปิดหัวตาด้วยราคาอันเป็นมิตรด้วยเทคนิคของเลิฟลี่อาย ( Lovely Blepharoplasty Signature + Expert Epicanthoplasty )

สำหรับสวยหมวย หนุ่มตี๋ อยากตาสวย หน้าตาดี ต้องดู !  https://www.wongnai.com/articles/review-lovely-eye-clinic

https://www.lovelyeyeclinic.com/th/gallery/eye/เปิดหัวตา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

1200x900 pixel เปิดหัวตา ทําตาสองชั้น_11_0.jpg

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล