fbpx ตาคนอายุมาก |ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา ถุงใต้ตา โดยหมอรวงข้าว

ตาคนอายุมาก

                  ตาคนอายุมาก ในบางเคสอาจเป็นการรวมปัญหาตาที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันในหนึ่งเคสเลยทีเดียว ส่วนใหญ่แล้ว ตาของคนอายุมากจะมีปัญหาเด่นๆ คือหนังตาหย่อนคล้อยตามวัย หางตาตก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง บางคนมีปัญหาขนตาม้วนเข้าในตา หรือขนตาทิ่มตา เบ้าตาลึก ถุงใต้ตา หรือบางคนเคยทำตาสองชั้นมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่ออายุมากขึ้น ตาตกตามวัย หรือมีปัญหาอื่นๆ จากการทำตาครั้งแรก ก็อาจเป็นสาเหตุให้ต้องทำการแก้ตาสองชั้น เป็นต้น

                 สำหรับภาวะหนังตาหย่อนคล้อยตามวัยและหางตาตก อาจแก้ไขได้ด้วยการทำตาสองชั้น โดยตัดตกแต่งหนังบริเวณหางตาให้ยกขึ้น (Outer corner eye extension) ซึ่งจะมีการตกแต่งเนื้อส่วนเกินบริเวณหางตา ที่ทำให้เกิดปัญหาหางตาตก เพื่อให้หางตายกขึ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม

                 ภาวะขนตาทิ่มตา เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มักเกิดกับตาคนอายุมาก จากไขมันสะสมบริเวณเปลือกตา ทำให้หนังตาหย่อนคล้อยลงจนกดขนตาให้ย้อนเข้าหาลูกตา หรือบางคนอาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้เปลือกตาตก จนไม่สามารถลืมตาได้เต็มที่ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็น ยังทำให้ขนตาที่เคยชี้ตรงไปด้านหน้าชี้ลงตามไปด้วย เป็นเหตุให้ขนตาสัมผัสกับกระจกตา ทำให้เกิดการระคายเคืองได้ สามารถทำตาสองชั้น ตกแต่งหนังตาที่หย่อนคล้อย แก้อาการหนังตาตก ร่วมกับเทคนิคการเย็บให้ขนตาดูงอนขึ้นของเลิฟลี่อาย และการดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ จะช่วยแก้ปัญหาขนตาทิ่มตาได้ตรงจุด

                 นอกจากนี้ คนที่มีปัญหาเบ้าตาลึก จะเหมาะกับการเติมไขมันตา โดยการปลูกถ่ายไขมันจากหน้าท้อง ตอบโจทย์ปัญหาเบ้าตาลึกได้เป็นอย่างดี หรือในเคสที่มีถุงใต้ตา สามารถทำเลเซอร์ตัดถุงใต้ตาแบบไร้แผล หรือผ่าตัดถุงใต้ตาและหนังส่วนเกินใต้ตาให้เต่งตึง เพื่อแก้ปัญหาได้

                 ส่วนการแก้ตา มักเกิดจากสาเหตุ เช่น ชั้นตาไม่พอดีกับรูปตา ชั้นตาหลุด ชั้นตาไม่เท่ากัน ชั้นตาเล็กเกินไป เปลือกตามีหนังตาส่วนเกิน ตาตก หางตาตก หรือเป็นเคสที่เคยทำตาสองชั้น แล้วชั้นตาสูง ชั้นตาลึกเกินไป เคยแก้ตามาหลายครั้ง เคสที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เคสที่ทำตาสองชั้นพร้อมฉีดไขมัน แล้วเกิดเป็นก้อนไขมันบริเวณตา ซึ่งจักษุแพทย์จะต้องวางแผนแก้ไขและรักษาปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับการออกแบบชั้นตาใหม่ เพื่อให้ชั้นตาสวยในระยะยาว ไม่เกิดปัญหาจนต้องกลับมาแก้ไขซ้ำอีก

D062-00020 ทำตาสองชั้น หมอรวงข้าว_0.jpgD062-00062 ทำตาสองชั้น+เปิดหัว หมอรวงข้าว_0.jpgD063-00003 ทำตาสองชั้น กล้ามเนื้อตา + ยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้ว หมอรวงข้าว_0.jpgD063-00013 แก้ตาสองชั้น หมอรวงข้าว_0.jpg

D063-00029 แก้ตาสองชั้น+กล้ามเนื้อตา+เปิดหัวตา หมอรวงข้าว_0.jpgD063-PN0009 ทำตาสองชั้น + เปิดหัว หมอรวงข้าว_0.jpgD063-PN0013 ตัดถุงใต้ตา หมอรวงข้าว_0.jpgY064-PP-Y029 ทำตาสองชั้น+เปิดหัวตา.jpg