ความรู้โรคทางตา

  • มั่นใจว่าดูแลดวงตาดีพอหรือยัง? โดยเฉพาะยุคที่คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาทำงานกับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานในแต่ละวัน จึงทำให้ดวงตากลายเป็นอวัยวะที่ต้องรับบทหนักมากที่สุด
  • โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)เป็นกลุ่มอาการที่พบมากในหมู่ผู้ทำงานออฟฟิศ ซึ่งมีพฤติกรรมการทำงานชนิดไม่เปลี่ยนอิริยาบถ