fbpx ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง | ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา ถุงใต้ตา โดยหมอรวงข้าว และทีมจักษุศัลยแพทย์ ออกแบบดวงตา วิเคราะห์ปัญหาตรงจุด

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล