fbpx แก้ตาสองชั้น การันตีผลลัพธ์ จากเคสนับพัน | Lovely Eye Clinic

แก้ตาสองชั้น ที่เคยทำมาจากที่อื่น ด้วยเทคนิคหมอรวงข้าว

เทคนิคแก้ตาสองชั้น หมอรวงข้าว

            แก้ตาสองชั้น ที่ทำมาจากที่อื่น เป็นการผ่าตัดที่มีความยาก และละเอียดอ่อน โดยแพทย์จะทำการประเมินปัญหาชั้นตา ว่าจะต้องวางแผนการแก้ตาสองชั้นอย่างไร โดยการแก้ตาสองชั้นนั้นจะต้องทำการผ่าตัดรอยแผลเก่าออก เลาะพังผืด รวมทั้งปมไหมที่ฝังอยู่ข้างใต้ออกไป แล้วทำชั้นตาใหม่ให้โค้งสวยตามรูปตา ซึ่งหากใครกำลังมีคำถามว่าแก้ตาสองชั้นที่ไหนดี Lovely Eye & Skin Clinic ก็เป็นหนึ่งในคลินิกศัลยกรรมความงามรอบดวงตาที่มากประสบการณ์ ศิลปะการทำตาสองชั้นที่ประณีตและสวยงาม เทคนิคเฉพาะหมอรวงข้าว

Table of Contents
 1. ปัญหาการทำตาสองชั้นจากที่อื่น
 2. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ตาสองชั้น
 3. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตาสองชั้น

 

ปัญหาการทำตาสองชั้นจากที่อื่นแล้วเข้ามาทำการแก้ไขมีดังนี้

 • ขนาดพื้นที่ชั้นตาไม่พอดี

            ทำตาสองชั้นแล้ว แต่ชั้นตาที่ได้กลับเล็กเกินไป ชั้นตาไม่ชัดเจน หรือชั้นตาหลบใน ไม่มีพื้นที่ให้แต่งตา เขียนอายไลเนอร์แล้วไม่เห็นชั้นตา จนต้องมาแก้ตาสองชั้น กรณีชั้นตาเล็กเกินไปนี้ อาจเกิดจากหนังตาส่วนเกินเหลืออยู่ เนื่องจากการออกแบบชั้นตาที่ไม่พอดีกับรูปทรงดวงตา และการตกแต่งหนังตาไม่พอดี ผ่าตัดนำไขมันเปลือกตา และหนังส่วนเกินออกน้อยเกินไป ชั้นตาที่ได้จึงไม่ชัดเจน ทำให้ชั้นตาดูเล็ก

วิธีแก้ไข

            คุณหมอจะประเมินปัญหาตา ร่วมกับสอบถามความต้องการของคนไข้ถึงรูปแบบและขนาดชั้นตาที่ต้องการ ออกแบบชั้นตาใหม่ให้รับกับดวงตา ประเมินหนังตาส่วนเกิน พร้อมกับผ่าตัดนำหนังตาและไขมันเปลือกตาส่วนเกินออกในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้ชั้นตาที่ชัดเจน มีขนาดชั้นตาพอดี และชั้นตาใหญ่ขึ้น หนังตาส่วนเกินจะน้อยลง การแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้ววิธีนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์ชั้นตาชัดเจน และมีขนาดชั้นตาที่รับกับใบหน้า

แก้ไขตาสองชั้น ทำมาแล้วไม่พอใจเพราะชั้นตาเล็กเกินไป
ภาพตัวอย่าง การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาแล้วไม่พึงพอใจจากชั้นตาดูที่เล็กเกินไป

 • ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด ไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกิน

           ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด หรือแบบแผลสั้น ไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกินออกไป ทำให้เกิดหนังตากองเหนือรอยพับชั้นตา หรือหนังตาปูดอูมไม่สวยงาม หรือชั้นตาดูตกลงมาเร็วหลังทำตาไปไม่นาน เกิดจากการใช้เทคนิคการทำตาสองชั้นที่ไม่เหมาะกับปัญหาตา เพราะคนไข้ที่มีหนังตาส่วนเกิน เปลือกตาหนา มีไขมันเปลือกตาเยอะ มีภาวะหนังตาตกทับชั้นตา หรือหนังตาตกทับดวงตา ซึ่งเป็นลักษณะตาส่วนใหญ่ของคนเอเชีย จำเป็นต้องทำการตัดหนังตาส่วนเกินออก ร่วมกับการทำตาสองชั้น จึงจะแก้ปัญหาตาได้ครอบคลุม ทำให้ชั้นตาสวยคมชัด และตาไม่กลับมาตกซ้ำ

วิธีแก้ไข

           สามารถแก้ตาสองชั้นได้ด้วยวิธีการเลาะปมไหมเดิมออก แก้ไขชั้นตาใหม่ร่วมกับการตกแต่งหนังตาส่วนเกินที่ทำให้เปลือกตามีลักษณะบวมหนาออกไปให้พอดีกับรูปทรงดวงตา และออกแบบชั้นตาใหม่ร่วมกับคนไข้ ให้เหมาะสมกับรูปทรงดวงตา จากนั้นทำการเย็บชั้นตาใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชั้นตาที่ชัดเจนสวยงาม หนังตาส่วนเกินน้อยลง หนังตาในส่วนที่กองอยู่เหนือรอยพับชั้นตาจะหายไป

 

           ทำตาสองชั้นแล้วชั้นตาสองข้างไม่เท่ากัน อาจเกิดจากความไม่ชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัด เลือกใช้เทคนิคที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาตาของคนไข้ ประเมินตัดหนังตาเกินออกไม่พอดี ทำให้มีหนังตาเหลืออยู่ หรือคนไข้มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว หรือกล้ามเนื้อตาสองข้างอ่อนแรงในระดับต่างกัน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หลังทำ ชั้นตาจึงไม่เท่ากันอย่างชัดเจน หรือในเคสที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง อาจแก้ปัญหาหนังตาตกด้วยการทำตาสองชั้นแบบปกติ โดยไม่ได้รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาหนังตาตกได้เบื้องต้นแต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด อาจทำให้ตายังดูปรือ หรือชั้นตายังมีระดับแตกต่างกัน หรือชั้นตาดูใหญ่กว่าที่ต้องการ โดยเฉพาะในเคสที่มีโครงสร้างดวงตาที่แตกต่างกันอยู่เดิม อาจส่งผลให้ชั้นตาดูต่างกันตามโครงสร้างได้เช่นกัน

วิธีแก้ไข

           การแก้ตาสองชั้นไม่เท่ากัน กรณีที่คนไข้มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาจแก้ตาสองชั้น ร่วมกับการดึงกล้ามเนื้อตา จะช่วยแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้อย่างตรงจุด โดยมีการผ่าตัดลงลึก เพื่อปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตา ให้สามารถออกแรงลืมตาได้เต็มที่ ตาไม่ปรือ ชั้นตาจะสวยคมชัด ชั้นตาเท่ากันมากขึ้น

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะชั้นตาไม่เท่ากัน
เคสตัวอย่าง การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาแล้วมีปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน

 • ทําตาสองชั้นแล้วตาลึกเกินไป

           สาเหตุที่ทำให้หลังทําตาสองชั้นแล้วตาลึก ไม่เป็นธรรมชาติ ดูหลอกตา ตาปรือลง ชั้นตาดูสูงเกินไป อาจเกิดจากปมไหมอยู่ระดับสูงเกิน จนขัดขวางการออกแรงของกล้ามเนื้อตา ทำให้ดูตาลึก หรือบางเคสอาจเกิดจากภาวะเบ้าตาลึกที่เป็นอยู่เดิม แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ผลลัพธ์หลังทํา ชั้นตาดูสูง ดูลึกเกินไป ตาปรือ ตาดูง่วงนอน ไม่สดใส

วิธีแก้ไข

           คุณหมอจะทำการประเมินชั้นตาใหม่ และเลาะชั้นตาที่สูงลงมา แล้วออกแบบชั้นตาใหม่ให้เล็กลง บางกรณีอาจต้องใช้วิธีเติมไขมันเข้าไปยังบริเวณชั้นตาที่สูง เพื่อให้ระดับชั้นตาลดลงมาด้วย ส่วนในเคสที่ตาดูปรือ อาจทำการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วย เพื่อให้ดวงตากลับมาเปิดได้เต็มที่ ชั้นตาเหมาะกับใบหน้า ดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น

เคสตัวอย่างการแก้ไขเคสทำตาสองชั้นแล้วตาลึกเกินไป

เคสตัวอย่างการแก้ไขเคสทำตาสองชั้นแล้วตาลึกเกินไป

 • ทำตาแล้วตาเป็นสามชั้น หรือซ้อนกันหลายชั้น

           สาเหตุที่ทำให้เกิดตาสามชั้น หลังผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น อาจเกิดจากอาการปกติหลังทำตาที่ไม่ต้องผ่าตัดแก้ไข เช่น ชั้นตายังไม่พับตามรอย ในช่วงที่ยังมีอาการบวมหลังผ่าตัด หากพยายามจัดชั้นตาและลืมตาให้ถูกวิธีตามคำแนะนำของคุณหมอและเจ้าหน้าที่ ชั้นตาก็จะกลับมาพับตามรอยเป็นปกติได้ หรือเกิดจากภาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ เช่น การเย็บชั้นตาในระดับที่ไม่ถูกตำแหน่งที่จะเกิดรอยพับของชั้นตา มีภาวะเบ้าตาลึกอยู่เดิม จากเปลือกตาที่พร่องไขมัน อาจจำเป็นต้องมีการเติมไขมัน หรือเกิดจากการเห็นแนวชั้นตาเก่าชัด เพราะตัดหนังตาไม่พอดี ทำให้ชั้นตาซ้อนกันเป็นตาหลายชั้น หรือตาสามชั้น หรือมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่ไม่ได้ประเมิน และวางแนวทางการผ่าตัดก่อน ในเคสที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง การเย็บชั้นตาด้วยเทคนิคที่ดี ก็จะไม่เกิดชั้นตาซ้อน แต่ถ้าไม่ได้วางแผนไว้แต่แรก ก็อาจเกิดชั้นตาซ้อนได้

วิธีแก้ไข

คุณหมอจะทำการประเมินหาสาเหตุที่ทำให้เกิดตาสามชั้นอย่างละเอียด หากเกิดจากภาวะเบ้าตาลึก จะทำการแก้ตาสองชั้น พร้อมกับเติมไขมัน แก้ไขเบ้าตาลึก เพื่อให้หลังทำ ชั้นตาเป็นสองชั้นชัดเจน ไม่มีภาวะเบ้าตาลึก หรือหากสาเหตุเกิดจากแนวชั้นตาเก่า คุณหมอจะทำการประเมินออกแบบชั้นตาใหม่ โดยคำนึงถึงระยะห่างที่เหมาะสม และทำการเย็บชั้นตาในระดับความลึกที่พอดี เพื่อให้มองเห็นชั้นตาเก่าได้น้อยที่สุด และชั้นตาใหม่จะดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น

เคสแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่นแล้วมีปัญหาตาสามชั้น

ตัวอย่างเคสแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่นแล้วมีปัญหาตาสามชั้น


 • เกิดการระคายเคือง จากการทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด

           หลังทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด แล้วรู้สึกระคายเคืองใต้ผิวตา ชั้นตาดูไม่เป็นธรรมชาติ อาจเกิดจากแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่มีความชำนาญและความเข้าใจโครงสร้างของเปลือกตา เย็บฝังปมไหมในระดับความลึกที่ไม่พอดี หรือเย็บชั้นตาตื้นเกินไป ทำให้ไหมที่ใช้ในการยึดชั้นตาโผล่ออกมา จนเกิดการระคายเคืองใต้ผิวเปลือกตา ระคายเคืองดวงตา ทำให้รู้สึกไม่สบายตาได้

วิธีแก้ไข

           สามารถแก้ตาสองชั้นด้วยการตัดปมไหมเก่าออก และเย็บสร้างชั้นตาใหม่ที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ด้วยเทคนิคหมอรวงข้าวที่ช่วยให้ไม่มีปมไหมฝังใต้ผิวตา จึงลดการระคายเคืองใต้ผิวเปลือกตาได้เป็นอย่างดี ทำให้หลับตาแล้วไม่เห็นรอยพับ คลำไม่สะดุดปมไหม ไม่มีไหมโผล่ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น หลังแก้ตาสองชั้นแล้ว จะไม่รู้สึกเคืองตาเพราะปัญหาปมไหม

 • ไม่มีรอยพับของชั้นตา

              ทำตาสองชั้นแล้ว แต่ไม่เกิดรอยพับชั้นตา หรือตาข้างหนึ่งมีชั้นตา แต่อีกข้างกลับไม่มีชั้นตา เกิดจากการเย็บชั้นตาไม่ถึงตำแหน่งที่จะทำให้เกิดชั้นตา เพราะโครงสร้างดวงตาในบางเคส จะมีเยื่อบางๆ ที่กั้นระหว่างชั้นกล้ามเนื้อตาเอาไว้ หากแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่ชำนาญพอ จะไม่สามารถแยกชั้นเยื่อบางๆ ที่กั้นระหว่างชั้นกล้ามเนื้อตาออกได้ หลังทำตา จะทำให้การเกาะของผิวหนังกับกล้ามเนื้อตาไม่ดีพอ ทำให้ชั้นตาไม่ชัดเจน หรือไม่เกิดรอยพับชั้นตาอย่างที่ควรจะเป็น

วิธีแก้ไข

           สามารถแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้วไม่มีรอยพับของชั้นตา ด้วยการเลาะพังผืดที่เกิดจากการผ่าตัดครั้งก่อนออก จากนั้นคุณหมอจะทำการวิเคราะห์โครงสร้างดวงตา ทำการออกแบบชั้นตาร่วมกับประเมินความต้องการของคนไข้เรื่องรูปแบบและขนาดชั้นตาที่ต้องการ ทำการเย็บชั้นตาในระดับความสูงและความลึกที่พอดี ให้ถึงตำแหน่งที่จะทำให้เกิดชั้นตา เพื่อให้เกิดรอยพับชั้นตาที่คมชัด และดูเป็นธรรมชาติ

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะไม่เห็นรอยพับชั้นตา
ตัวอย่างเคส แก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่นแล้วไม่เกิดรอยพับของชั้นตา

 • ขนตาปลิ้น

            ทำตาสองชั้นแล้ว เกิดภาวะขนตาปลิ้น จนเห็นขอบตาด้านในชัดเจน เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากการออกแบบระดับชั้นตาที่ต่ำเกินไป ทำให้เหลือผิวหนังส่วนที่ต่ำกว่ารอยพับของชั้นตาน้อย เมื่อเย็บชั้นตาจึงมีการดึงขนตาให้พลิกออกด้านนอกมากเกินระดับที่เหมาะสม หรืออาจเกิดจากการเย็บชั้นตาในระดับความลึกที่ไม่พอดี ทำให้เกิดการพลิกของขนตามากเกินไป

วิธีแก้ไข

          กรณีขนตาปลิ้น จากการออกแบบระดับชั้นตาที่ต่ำมาก จนขนตาพลิกออกด้านนอกมากเกินไป ต้องรอให้หนังตายืดออกตามอายุที่มากขึ้น จึงจะสามารถแก้ไขได้ แต่หากเกิดจากการเย็บชั้นตาในระดับความลึกที่ไม่พอดี สามารถแก้ได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้น โดยเลาะชั้นตาเดิมออกแล้วเย็บใหม่ในระดับที่พอดี แต่ทั้งนี้ลักษณะดูขนตางอนขึ้นมาก จนเห็นแนวขนตาชัด บางกรณีอาจเกิดขึ้นในช่วงหลังผ่าตัดแรกๆ ที่ยังมีอาการบวมอยู่ หลังผ่าตัดประมาณ 4-6 เดือน ขนตาก็จะกลับมาเป็นปกติได้เอง

 • รอยแผลดูไม่เป็นธรรมชาติ

          ทำตาสองชั้นมาแล้วรอยแผลผ่าตัดไม่เรียบ หลับตาแล้วเห็นรอยหลืบ รอยย่น รอยพับ หรือเห็นร่องบุ๋มตามแนวรอยพับชั้นตา ดูไม่เป็นธรรมชาติ เกิดจากการทำตาสองชั้น แบบเย็บจุดฝังปม โดยไม่ตัดหนังตาส่วนเกินออก ทำให้เห็นรอยบุ๋ม และรอยพับที่เกิดจากหนังตาส่วนเกินกองเป็นชั้นได้ชัดเจน เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้ส่วนใหญ่เกิดความกังวลใจ จนต้องตัดสินใจแก้ตา

วิธีแก้ไข

          สามารถแก้ตาสองชั้นได้ด้วยการผ่าตัดรอยแผลเป็นเก่าออก เลาะปมไหม รวมถึงพังผืดใต้ผิวตาที่ทำให้มีรอยบุ๋มออกไป แล้วสร้างชั้นตาใหม่ด้วยเทคนิคการเย็บที่ทำให้ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีรอยพับชั้นตาเวลาหลับตา หลังแก้ตา จะช่วยให้รอยแผลเนียนเรียบไปกับผิวเปลือกตา ไม่นูน ไม่เป็นเส้น ไม่มีหลืบ ไม่มีรอยบุ๋ม เวลาหลับตาไม่มีรอยพับ ผิวเปลือกตาจะเรียบ และดูเป็นธรรมชาติ

          ทำตาสองชั้นแล้วหางตายังดูตกอยู่ มีลักษณะตาที่ดูเศร้า ไม่สดใส อาจเกิดจากการตกแต่งหนังตาที่ตกในช่วงหางตาที่ไม่พอดี จึงทำให้บริเวณหางตามีเนื้อกอง เนื้อหางตาจะเบียดหางตาให้ตก หางตาดูลู่ลง ดูไม่เสริมโหงวเฮ้ง มีผลต่อภาพลักษณ์ ทำให้หลายคนที่มีปัญหานี้ตัดสินใจแก้ตาสองชั้น หรือบางกรณียังเกิดจากโครงสร้างดวงตาที่มีกระดูกคิ้วโค้งลง ทำให้รูปทรงดวงตาดูลู่ลงตามไปด้วย

วิธีแก้ไข

          สามารถแก้ตาสองชั้นด้วยการผ่าตัดตกแต่งเนื้อกองบริเวณหางตาออกไป โดยออกแบบชั้นตาให้หางตาดูยกขึ้น หรือทำการแก้ตาสองชั้น ร่วมกับการยกใต้คิ้ว จะช่วยยกหางตา พร้อมกำจัดหนังตาส่วนเกินบริเวณเปลือกตาออก และยังช่วยเลี่ยงการเกิดรอยแผลหางตาที่ยาวออกไปได้ หรือหากเป็นเคสที่ไม่มีหนังตาส่วนเกินตรงเปลือกตามาก สามารถทำการยกหางตาซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วอย่างเดียว เพื่อให้หางตาดูยกขึ้นได้ หรือในบางเคสที่ไม่ต้องการผ่าตัด สามารถใช้เลเซอร์กลุ่มยกกระชับผิวรอบดวงตา เช่น Lovely Eye Reborn Signature หรือบางกรณีที่หางตาตกจากการติดเลิกหน้าผาก อาจใช้วิธีฉีดปรับทรงคิ้วและชั้นตา เพื่อแก้หางตาตกได้

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่น มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ตัวอย่างเคสแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่น แล้วมีปัญหาชั้นตาไม่ชัด 
หนังตาตกทับชั้นตา กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หางตาตก 

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะหางตาตก.png
ตัวอย่างเคสแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่น แล้วมีปัญหาหางตาตก ดูไม่สดใส

 • เกิดพังผืดจากการทำตาสองชั้น

            พังผืด คือเนื้อเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย อย่างในกรณีทำตาสองชั้น สิ่งแปลกปลอมที่ว่าก็คือ ไหมที่ใช้ในการเย็บแผลนั่นเอง ซึ่งการเกิดพังผืดเป็นกระบวนการปกติในการศัลยกรรม แต่บางกรณีที่มีการทำตาสองชั้นร่วมกับการฉีดไขมัน แล้วเกิดเป็นก้อนไขมัน และพังผืดที่เกาะแน่นเป็นก้อน ทำให้ผิวเปลือกตาไม่เรียบ ยากต่อการแก้ไข

วิธีแก้ไข

          สามารถเลาะพังผืดและตัดไขมันส่วนเกินที่เป็นก้อนๆ ออก ซึ่งก้อนไขมันและก้อนพังผืดจะมีความเหนียวและแข็งกว่าพังผืดที่เกิดจากการทำตาปกติ เพราะเซลล์ไขมันจะเกาะตัวพอกพูนในเนื้อพังผืด และยังเกาะตามชั้นกล้ามเนื้อตา ทำให้มีความยากในการเลาะออก และเหลือไว้อย่างพอดี แต่หากแก้ตาโดยแพทย์ที่มีความชำนาญ ก็จะทำให้ได้ชั้นตาใหม่ที่สวยงาม เปลือกตาเรียบเนียน ไม่เป็นก้อน

 • เปลือกตาอูมผิดปกติ

          การฉีดสารเติมเต็มที่บริเวณหน้าผาก ขมับ จมูก แล้วไหลลงมากองที่ดวงตา จะทำให้เปลือกตาอูมหนาผิดปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเกิดจากแพทย์ไม่ชำนาญ ทำให้หลังฉีดสารเติมเต็มประเภทฟิลเลอร์ หรือซิลิโคนแล้วจึงเกิดจากไหลย้อยไปยังบริเวณอื่น ลักษณะเปลือกตาอูมกรณีนี้ไม่เหมือนกับกรณีทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด ไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกิน จึงต้องมีขั้นตอนการแก้ตาที่ซับซ้อนขึ้น

วิธีแก้ไข

          กรณีนี้แก้ไขด้วยการตกแต่งหนังตาเกินและไขมันส่วนเกินบริเวณเปลือกตา พร้อมกับขูดสารเติมเต็มออก บางกรณีสารเติมเต็มอาจจับตัวเป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ มีพังผืดเกาะ ต้องทำการผ่าตัดเลาะพังผืดและสารเติมเต็มออกให้หมดอย่างระมัดระวัง แล้วทำตาสองชั้นให้สวยงาม หลังทำจะได้ชั้นตาใหม่ พร้อมกับนำสารเติมเต็มเก่าออกด้วย ทำให้เปลือกตาเรียบเนียน ไม่ดูอูม ดูบวม ชั้นตาชัดเจน ตาดูสดใสขึ้น

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะฟิลเลอร์ไหลมาที่ตา.png
เคสตัวอย่างแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาและการฉีดสารเติมเต็มบริเวณใกล้ตา มีปัญหาตาดูตกและมีเนื้ออูมบนเปลือกตา

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้ว

            โดยปกติหลังทำตาสองชั้น บริเวณผ่าตัดอาจมีอาการบวม เป็นอาการปกติหลังศัลยกรรมตา หากต้องการแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้ว ควรเว้นระยะเวลา เพื่อรอยุบบวมประมาณ 1-2 เดือนจึงแก้ไข ซึ่งขึ้นกับแพทย์ประเมินแต่ละเคสด้วย บางเคสอาจใช้เวลานานถึง 6-12 เดือน แต่หากเป็นกรณีทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด หลังทำจะไม่ค่อยบวม สามารถแก้ไขได้เลย ซึ่งในเคสแก้ตานั้น หลังแก้อาจใช้ระยะเวลาในการยุบบวมอาจนานกว่าเคสทำตาสองชั้น หากต้องการแก้ตาสองชั้น จึงควรเลือกทำกับแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการศัลยกรรมตา เพื่อให้ดวงตาสวย และสามารถแก้ปัญหาตาอย่างครอบคลุม ไม่มีปัญหาตาที่ทำให้ต้องกลับมาแก้ซ้ำอีก

           การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมานั้น มีความยากทั้งในเรื่องของเทคนิคในการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างสูงของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เพราะการแก้ไขยิ่งมากครั้งยิ่งยากขึ้น เพราะร่างกายของเราจะสร้างเนื้อพังผืดที่มีความแข็งและเหนียวมากใต้ผืดเปลือกตา รวมทั้งมีความยากในเรื่องของความคาดหวังของคนไข้ที่ผิดหวังจากการที่เคยทำตามา ในระดับที่แตกต่างกัน ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคน สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ตาสองชั้นที่มีปัญหา ก็สามารถทำการนัดเข้ามาเพื่อปรึกษาให้แพทย์ประเมิน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผลลัพท์ออกมาเป็นที่พึงพอใจและไม่ต้องมีการแก้ไขซ้ำอีก

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการแก้ตาสองชั้น

Q: เคยทำตาแบบเย็บจุดแล้วชั้นตาไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งดูสูงเกินไป แก้ได้ไหม

A: คุณหมอจะทำการแก้ไขชั้นตาให้เล็กลง โดยผ่าตัดเลาะพังผืดออก ร่วมกับการนำไขมันและเนื้อเยื่อจากหน้าท้องมาจัดเรียงบริเวณชั้นตาที่ดูสูงเกินไป บางกรณีคุณหมออาจแนะนำให้ดึงกล้ามเนื้อตา เพื่อรักษาอาการตาปรือ ตาดูง่วงนอน ให้ดวงตาสดใส ชั้นตาไม่ลึก ชั้นตาที่คุณหมอออกแบบใหม่จะมีขนาดตามที่ต้องการ และปรับให้ชั้นตาดูเท่ากันมากขึ้น ให้ชั้นตาชัดเจน ดูเป็นธรรมชาติ และรับกับใบหน้า 

Q: เคสแก้ตา ต้องเว้นกี่เดือน

A: ควรเว้นระยะเวลา เพื่อรอยุบบวมประมาณ 1-2 เดือนจึงแก้ไข บางเคสแพทย์อาจให้รอนาน 6-12 เดือน ขึ้นกับปัญหาที่แพทย์ประเมินด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด หลังทำจะไม่ค่อยบวม สามารถแก้ไขได้เลย 

Q: ถ้าแก้ตัดถุงใต้ตา ดอลลี่อายจะหายไปด้วยไหม

A: การตัดถุงใต้ตา คุณหมอจะผ่าตัดนำถุงไขมันใต้ตาและหนังส่วนเกินออก ช่วยให้ใต้ตาเรียบเนียน ส่งผลให้ดอลลี่อายหายไปด้วย

Q: ทำตาสองชั้นมาหลายปีแล้ว แต่หนังตาตก ทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัด ต้องคอยยกคิ้วให้เห็นชัดขึ้น แก้อย่างไรดี

A: มองเห็นไม่ชัด เพราะหนังตาตกมาบังรูม่านตา ทำให้ต้องคอยยกคิ้ว เพื่อให้มองเห็นได้ชัด อาการแบบนี้เข้าข่ายภาวะหนังตาตกทับดวงตา แนะนำการแก้ตาสองชั้น พร้อมตัดหนังตาส่วนเกิน จากนั้นจึงเย็บชั้นตาให้สวยงาม สามารถทำร่วมกับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตาที่ออกแรงได้ไม่เต็มที่ แก้ปัญหาตาปรือ ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอย่างตรงจุด

Q: แก้ตาสองชั้นราคาแพงไหม

A: ราคาแพงกว่าทำตาสองชั้น เพราะการแก้ตา ต้องผ่าตัดเลาะแผลเดิมและพังผืดที่เกิดจากการทำตาครั้งก่อนออก รวมถึงต้องวิเคราะห์ปัญหาตา วางแผนการผ่าตัดที่ละเอียดซับซ้อนมากขึ้น และออกแบบชั้นตาร่วมกับประเมินความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้ได้ชั้นตาที่สวยงาม พึงพอใจ และดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด

Q: ทำตาสองชั้น และดึงกล้ามเนื้อตาแล้ว ตาข้างหนึ่งยังดูลึกๆ ดูมีหลายชั้น ต้องแก้อย่างไร

A: อาการตาลึก ตาดูง่วงนอน ตาปรือ ชั้นตาซ้อนกันหลายชั้น เกิดจากอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง สามารถปรับกล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงขึ้น เพื่อให้สามารถออกแรงยกเปลือกตาได้เต็มที่ ตากลมโต สดใส ชั้นตาดูชัดเจน และไม่กลับมาตกซ้ำ นิยมทำร่วมกับการทำตาสองชั้น

Q: เคยทำตาและฉีดหน้าผาก แล้วสารเติมเต็มไหลมาที่เปลือกตา ทำให้ตาอูม แก้ได้ไหม

A: แก้ได้ด้วยการขูดสารเติมเต็ม พร้อมกับเลาะพังผืดออก ร่วมกับการแก้ตาสองชั้น โดยตกแต่งหนังตาและไขมันเกินออก ช่วยให้เปลือกตาเรียบ ไม่อูม ไม่ดูบวม ชั้นตาชัดเจน ดูสดใส

คลิกเพื่อชมภาพรีวิว การแก้ไขตาสองชั้นเพิ่มเติม

แก้ตาสองชั้น เปิดหัวตา ดึงกล้ามเนื้อตา By หมอรวงข้าว

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

แก้ทําตาสองชั้น โดยคุณหมอรวงข้าว เทคนิคหมอรวงข้าวเฉพาะ
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล