แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา

          การแก้ตาสองชั้นทำจากที่อื่น เป็นการผ่าตัดที่มีความยาก และละเอียดอ่อน โดยแพทย์จะทำการประเมินปัญหาชั้นตา ว่าจะต้องวางแผนการแก้ไขอย่างไร โดยการแก้ไขนั้นจะต้องทำการผ่าตัดรอยแผลเก่าออก เลาะพังผืด รวมทั้งปมไหมที่ฝังอยู่ข้างใต้ออกไป แล้วทำชั้นตาใหม่ให้โค้งสวยตามรูปตา ซึ่งหากใครกำลังมีคำถามว่าแก้ตาสองชั้นที่ไหนดี Lovely Eye & Skin Clinic ก็เป็นหนึ่งในคลินิกทำศัลยกรรมความงามรอบดวงตาที่มากประสบการณ์ในการผ่าตัดได้อย่างประณีตสวยงาม  

ปัญหาการทำตาสองชั้นจากที่อื่นแล้วเข้ามาทำการแก้ไขมีดังนี้

 • ชั้นตาเล็กเกินไป มีหนังตาส่วนเกินเหลืออยู่  อาจเกิดจากการออกแบบชั้นตาที่ไม่พอดีกับรูปตา รวมทั้งการตกแต่งหนังตา ไม่พอดี แก้ไขด้วยการผ่าตัดกำจัดหนังตาส่วนเกินออกให้พอดี แล้วสร้างชั้นตาใหม่ให้มีขนาดรับกับรูปตาและใบหน้าโดยรวม
แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา ชั้นเล็กเกินไป_1.png
ภาพตัวอย่างการแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาแล้วไม่พึงพอใจจากชั้นตาดูที่เล็กเกินไป

 

 • ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด หรือแบบแผลสั้นไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกินออกไป เกิดหนังตากองเหนือรอยพับชั้นตา หรือหนังตาปูดอูมไม่สวยงาม หรือชั้นตาดูตกลงมาเร็วหลังทำตาไปไม่นาน สามารถแก้ตาสองชั้นได้ด้วยวิธีการเลาะปมไหมเก่าออก แก้ไขชั้นตาใหม่ร่วมกับการตกแต่งหนังตาส่วนที่อูมออกไปให้พอดีกับรูปตา
 • ชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันอย่างชัดเจน อาจจะเกิดจากความไม่ชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัด หรือมีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่แตกต่างกัน 2 ข้าง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ดี ในบางเคสอาจจะมีโครงสร้างดวงตาที่แตกต่างกันอยู่เดิม ส่งผลให้ชั้นตาดูต่างกันตามโครงสร้างได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้ไข
แก้ตาสองชั้นที่เกคยทำมา ชั้นตาไม่เท่ากัน.png
เคสตัวอย่างการแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาแล้วมีปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน

 

 • ทำตาสองชั้นแล้วชั้นตาดูสูง หรือลึกเกินไป ทำให้ดูหลอก ไม่เป็นธรรมชาติ บางครั้งทำให้ตาดูปรือลงเพราะปมไหมที่อยู่ระดับสูงนั้น ไปขัดขวางการออกแรงของกล้ามเนื้อตา แก้ด้วยการเลาะชั้นตาที่สูงลงมา แล้วชั้นตาใหม่ให้เล็กลง บางกรณีอาจจะต้องใช้วิธีเติมไขมันตนเองเข้าไปตรงชั้นตาที่สูงให้ชั้นตาต่ำลงมาด้วย ส่วนในเคสที่ตาดูปรือ อาจจะต้องมีการซ่อมแซมกล้ามเนื้อตา หรือผ่าตัดดึงกล้ามเนื้อตา เพื่อให้ดวงตากลับมาเปิดขึ้นเป็นปกติด้วย
 • ทำตามาแล้วได้ตาสามชั้น มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดตาสามชั้นหลังการผ่าตัดตาสองชั้น มีทั้งที่ไม่ต้องผ่าตัดแก้ไข เช่น การที่ชั้นตายังไม่พับตามรอยในช่วงที่ยังมีอาการบวม ซึ่งหากพยายามจัดชั้นตาและลืมตาให้ถูกวิธี ชั้นตาก็จะกลับมาพับเป็นปกติได้ และปัญหาที่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ เช่นมีเบ้าตาลึกจากการขาดไขมัน อาจจำเป็นต้องมีการเติมไขมัน หรือเกิดจากเห็นแนวชั้นตาเก่าชัด เพราะการตัดหนังตาไม่พอดี
แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา ตาสามชั้น.png
ตัวอย่างเคสแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่นแล้วมีปัญหาตาสามชั้น

 

 • ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุดหรือแบบฝังปมไหม แล้วเกิดการระคายเคืองใต้ผิวตา ชั้นตาดูไม่เป็นธรรมชาติ เกิดจากการเย็บฝังปมในระดับความลึกที่ไม่พอดี อาจเกิดจากผู้ผ่าตัดไม่มีความชำนาญในโครงสร้างของเปลือกตา ทำให้เกิดการระคายเคืองใต้ผิวหนังตา หรือในดวงตาได้
 • ทำตาแล้ว แต่ไม่เกิดรอยพับของชั้นตา หรือข้างนึงมีชั้นตา อีกข้างไม่มีชั้นตา เกิดจากการเย็บชั้นตาไม่ถึงตำแหน่งที่จะทำให้เกิดการพับของชั้นตา เพราะในโครงสร้างจาของบางคน จะมีเยื่อบางๆที่กั้นขวางชั้นกล้ามเนื้อตาเอาไว้ หากผู้ผ่าตัดไม่ชำนาญพอ จะไม่สามารถแยกชั้นเยื่อที่กั้นขวางชั้นกล้ามเนื้อตาออกได้ หรือเข้าใจว่านั่นคือกล้ามเนื้อตาที่เป็นระดับที่ใช้เย็บชั้นตาแล้ว จึงทำให้การเกาะของผิวหนังกับกล้ามเนื้อตาไม่ดีพอ ทำให้ชั้นตาไม่ชัด หรือไม่มีรอยพับของชั้นที่ควรจะเป็น
แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา ไม่เห็นรอยพับชั้นตา.png
ตัวอย่างเคสแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่นแล้วไม่เกิดรอยพับของชั้นตา

 

 • ทำตามาแล้วมีลักษณะขนตาปลิ้น เห็นขอบตาด้านในสีแดงๆ ดูน่ากลัว สาเหตุเกิดจาก การออกแบบระดับชั้นตาที่ต่ำเกินไป ทำให้ผิวหนังที่อยู่ต่ำกว่ารอยพับของชั้นตาเหลือน้อย ทำให้การเย็บชั้นตามีการดึงให้ขนตาพลิกออกด้านนอกมากเกินไป กรณีนี้ต้องรอให้หนังตายืดออกมาตามอายุที่มากขึ้นจึงจะสามารถแก้ไขได้ หรือเกิดจากการเย็บที่ระดับความลึกไม่พอดี ทำให้เกิดการพลิกของขนตามากกว่าระดับที่เหมาะสม ซึ่งกรณีนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้น โดยเลาะชั้นเดิมออกแล้วเย็บใหม่ในระดับที่พอดี  ทั้งนี้อาการที่ดูขนตางอนขึ้นมาก เห็นแนวขนตาชัด อาจเกิดขึ้นในช่วงที่บวม ซึ่งก็จะหายเป็นปกติได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ อาการปกติหลังทำตาสองชั้น ที่ไม่ต้องกังวลเกินเหตุ
 • รอยแผลจากการผ่าตัดตาสองชั้นที่เคยทำมานั้น ไม่เรียบ มีลักษณะเป็นรอยบุ๋มตามแนวรอยพับชั้นตา ดูไม่เป็นธรรมชาติ สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดรอยแผลเป็นเก่าออกไป เลาะปมไหมรวมทั้งพังผิดใต้ผิวตาที่ทำให้มีรอยบุ๋มออกไป แล้วสร้างชั้นตาใหม่ด้วยเทคนิคการเย็บที่ทำให้ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีรอยเวลาหลับตา
 • ทำตาสองชั้นแล้วหางตายังดูตกอยู่ มีลักษณะตาที่ดูเศร้า ไม่สดใส อาจจะเกิดจากการตกแต่งหนังตาที่ตกในช่วงหางตาที่ไม่พอดี จึงเกิดหางตามีเนื้อกอง สามารถแก้ตาสองชั้นด้วยการผ่าตัดตกแต่งหนังตาส่วนที่กองออกไปออกแบบชั้นตาให้ดูไม่ตก หรือในบางกรณีที่ไม่ต้องการให้มีรอยแผลยาวเห็นชัดบริเวณหางตา สามารถทำผ่าตัดโดยการยกหางตาซ่อนแผลไว้ใต้คิ้ว เพื่อให้เนื้อหางตาหายกอง  ในบางเคสที่ไม่ต้องการผ่าตัดสามารถใช้การฉีดยาให้เกิดการยกของหนังตา หรือการทำเลเซอร์ยกกระชับหางคิ้วได้
แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา หางตาตก.png
ตัวอย่างเคสแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่น แล้วมีปัญหาหางตาตก ดูไม่สดใส

 

 • การทำตาสองชั้นร่วมกับการฉีดไขมัน แล้วเกิดเป็นก้อน หรือพังผืดข้างใต้  มีความยากเป็นอย่างมากในการแก้ไข ต้องทำการเลาะพังผืด และก้อนไขมันซึ่งมีความแข็งและเหนียว กว่าพังผืดที่เกิดจากการแก้ตาปกติ เพราะเซลไขมันไปเกาะตัวพอกพูนในเนื้อพังผืด และยังไปเกาะตัวตามชั้นกล้ามเนื้อตา ซึ่งมีความยากในการเลาะออกไป และให้เหลือไว้พอดี 
 • การฉีดสารเติมเต็ม เช่น ฟิลเลอร์ ซิลิโคน บริเวณหน้าผาก ขมับ จมูก แล้วมีการไหลมาที่ดวงตาทำให้เปลือกตาอูมหนาผิดปกติ ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดตกแต่งเนื้อส่วนที่เกินออก ร่วมกับการขูดสารเติมเต็มที่ฝังในเนื้อออกไป แล้วทำตาสองชั้นให้สวยงาม
แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา ฟิลเลอร์ไหลมาที่ตา.png
เคสตัวอย่างแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาและการฉีดสารเติมเต็มบริเวณใกล้ตา มีปัญหาตาดูตกและมีเนื้ออูมบนเปลือกตา

 

         การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมานั้น มีความยากทั้งในเรื่องของเทคนิคในการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างสูงของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เพราะการแก้ไขยิ่งมากครั้งยิ่งยากขึ้น เพราะร่างกายของเราจะสร้างเนื้อพังผืดที่มีความแข็งและเหนียวมากใต้ผืดเปลือกตา รวมทั้งมีความยากในเรื่องของความคาดหวังของคนไข้ที่ผิดหวังจากการที่เคยทำตามา ในระดับที่แตกต่างกัน ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคน สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ตาสองชั้นที่มีปัญหา ก็สามารถทำการนัดเข้ามาเพื่อปรึกษาให้แพทย์ประเมิน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผลลัพท์ออกมาเป็นที่พึงพอใจและไม่ต้องมีการแก้ไขซ้ำอีก

คลิกเพื่อชมภาพรีวิวการแก้ไขตาสองชั้นเพิ่มเติม

 

 

 

 

แก้ตาสองชั้น เปิดหัวตา ดึงกล้ามเนื้อตา By หมอรวงข้าว

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

960x720 pixel ทําตาสองชั้น โดยคุณหมอรวงข้าว.jpg
The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล