fbpx แก้ตาสองชั้น ให้สวยอย่างเป็นธรรมชาติ | Lovely Eye & Skin Clinic

การแก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา

เทคนิคแก้ตาสองชั้น หมอรวงข้าว

แก้ตาสองชั้น ที่เคยทำมาจากที่อื่น ด้วยเทคนิคหมอรวงข้าว

          แก้ตาสองชั้น ที่ทำมาจากที่อื่น เป็นการผ่าตัดที่มีความยาก และละเอียดอ่อน โดยแพทย์จะทำการประเมินปัญหาชั้นตา ว่าจะต้องวางแผนการแก้ตาสองชั้นอย่างไร โดยการแก้ตาสองชั้นนั้นจะต้องทำการผ่าตัดรอยแผลเก่าออก เลาะพังผืด รวมทั้งปมไหมที่ฝังอยู่ข้างใต้ออกไป แล้วทำชั้นตาใหม่ให้โค้งสวยตามรูปตา ซึ่งหากใครกำลังมีคำถามว่าแก้ตาสองชั้นที่ไหนดี Lovely Eye & Skin Clinic ก็เป็นหนึ่งในคลินิกศัลยกรรมความงามรอบดวงตาที่มากประสบการณ์ ศิลปะการทำตาสองชั้นที่ประณีตและสวยงาม เทคนิคเฉพาะหมอรวงข้าว

Table of Contents
 1. ปัญหาการทำตาสองชั้นจากที่อื่น
 2. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ตาสองชั้น

 

ปัญหาการทำตาสองชั้นจากที่อื่นแล้วเข้ามาทำการแก้ไข มีดังนี้

 • ชั้นตาเล็กเกินไป

            ทำตาสองชั้นแล้ว แต่ชั้นตาที่ได้กลับเล็กเกินไป ชั้นตาไม่ชัดเจน หรือชั้นตาหลบใน ไม่ต่างจากก่อนทำมากเท่าไหร่ เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้รู้สึกผิดหวัง จนต้องมาแก้ตาสองชั้น กรณีชั้นตาเล็กเกินไปนี้ อาจเกิดจากหนังตาส่วนเกินเหลืออยู่ เนื่องจากการออกแบบชั้นตาที่ไม่พอดีกับรูปทรงดวงตา และการตกแต่งหนังตาไม่พอดี ผ่าตัดนำไขมันเปลือกตา และหนังส่วนเกินออกน้อยเกินไป ชั้นตาที่ได้จึงไม่ชัดเจน ทำให้ชั้นตาดูเล็ก

วิธีแก้ไข

            คุณหมอจะประเมินปัญหาตา ร่วมกับสอบถามความต้องการของคนไข้ถึงรูปแบบและขนาดชั้นตาที่ต้องการ ออกแบบชั้นตาใหม่ให้รับกับดวงตา ประเมินหนังตาส่วนเกิน พร้อมกับผ่าตัดนำหนังตาและไขมันเปลือกตาส่วนเกินออกในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้ได้ชั้นตาที่ชัดเจน มีขนาดชั้นตาพอดี และชั้นตาใหญ่ขึ้น หนังตาส่วนเกินจะน้อยลง การแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้ววิธีนี้จะช่วยให้ผลลัพธ์ชั้นตาชัดเจน และมีขนาดชั้นตาที่รับกับใบหน้า

แก้ไขตาสองชั้น ทำมาแล้วไม่พอใจเพราะชั้นตาเล็กเกินไป
ภาพตัวอย่าง การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาแล้วไม่พึงพอใจจากชั้นตาดูที่เล็กเกินไป

 

 • ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด ไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกิน

           ทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด หรือแบบแผลสั้น ไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกินออกไป ทำให้เกิดหนังตากองเหนือรอยพับชั้นตา หรือหนังตาปูดอูมไม่สวยงาม หรือชั้นตาดูตกลงมาเร็วหลังทำตาไปไม่นาน เกิดจากการใช้เทคนิคการทำตาสองชั้นที่ไม่เหมาะกับปัญหาตา เพราะคนไข้ที่มีหนังตาส่วนเกิน เปลือกตาหนา มีไขมันเปลือกตาเยอะ มีภาวะหนังตาตกทับชั้นตา หรือหนังตาตกทับดวงตา ซึ่งเป็นลักษณะตาส่วนใหญ่ของคนเอเชีย จำเป็นต้องทำการตัดหนังตาส่วนเกินออก ร่วมกับการทำตาสองชั้น จึงจะแก้ปัญหาตาได้ครอบคลุม ทำให้ชั้นตาสวยคมชัด และตาไม่กลับมาตกซ้ำ

วิธีแก้ไข

           สามารถแก้ตาสองชั้นได้ด้วยวิธีการเลาะปมไหมเดิมออก แก้ไขชั้นตาใหม่ร่วมกับการตกแต่งหนังตาส่วนเกินที่ทำให้เปลือกตามีลักษณะบวมหนาออกไปให้พอดีกับรูปทรงดวงตา และออกแบบชั้นตาใหม่ร่วมกับคนไข้ ให้เหมาะสมกับรูปทรงดวงตา จากนั้นทำการเย็บชั้นตาใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชั้นตาที่ชัดเจนสวยงาม หนังตาส่วนเกินน้อยลง หนังตาในส่วนที่กองอยู่เหนือรอยพับชั้นตาจะหายไป

 

           ทำตาสองชั้นแล้วชั้นตาสองข้างไม่เท่ากัน อาจเกิดจากความไม่ชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัด เลือกใช้เทคนิคที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาตาของคนไข้ ประเมินตัดหนังตาเกินออกไม่พอดี ทำให้มีหนังตาเหลืออยู่ หรือคนไข้มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว หรือกล้ามเนื้อตาสองข้างอ่อนแรงในระดับต่างกัน แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หลังทำ ชั้นตาจึงไม่เท่ากันอย่างชัดเจน หรือในเคสที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง อาจแก้ปัญหาหนังตาตกด้วยการทำตาสองชั้นแบบปกติ โดยไม่ได้รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาหนังตาตกได้เบื้องต้นแต่ยังไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด อาจทำให้ตายังดูปรือ หรือชั้นตายังมีระดับแตกต่างกัน หรือชั้นตาดูใหญ่กว่าที่ต้องการ โดยเฉพาะในเคสที่มีโครงสร้างดวงตาที่แตกต่างกันอยู่เดิม อาจส่งผลให้ชั้นตาดูต่างกันตามโครงสร้างได้เช่นกัน

วิธีแก้ไข

           การแก้ตาสองชั้นไม่เท่ากัน กรณีที่คนไข้มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาจแก้ตาสองชั้น ร่วมกับการดึงกล้ามเนื้อตา จะช่วยแก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้อย่างตรงจุด โดยมีการผ่าตัดลงลึก เพื่อปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตา ให้สามารถออกแรงลืมตาได้เต็มที่ ตาไม่ปรือ ชั้นตาจะสวยคมชัด ชั้นตาเท่ากันมากขึ้น

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะชั้นตาไม่เท่ากัน
เคสตัวอย่าง การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาแล้วมีปัญหาชั้นตาไม่เท่ากัน

 

 • ทําตาสองชั้นแล้วตาลึกเกินไป

           สาเหตุที่ทำให้หลังทําตาสองชั้นแล้วตาลึก ไม่เป็นธรรมชาติ ดูหลอกตา ตาปรือลง ชั้นตาดูสูงเกินไป อาจเกิดจากปมไหมอยู่ระดับสูงเกิน จนขัดขวางการออกแรงของกล้ามเนื้อตา ทำให้ดูตาลึก หรือบางเคสอาจเกิดจากภาวะเบ้าตาลึกที่เป็นอยู่เดิม แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ผลลัพธ์หลังทํา ชั้นตาดูสูง ดูลึกเกินไป ตาปรือ ตาดูง่วงนอน ไม่สดใส

วิธีแก้ไข

           คุณหมอจะทำการประเมินชั้นตาใหม่ และเลาะชั้นตาที่สูงลงมา แล้วออกแบบชั้นตาใหม่ให้เล็กลง บางกรณีอาจต้องใช้วิธีเติมไขมันเข้าไปยังบริเวณชั้นตาที่สูง เพื่อให้ระดับชั้นตาลดลงมาด้วย ส่วนในเคสที่ตาดูปรือ อาจทำการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วย เพื่อให้ดวงตากลับมาเปิดได้เต็มที่ ชั้นตาเหมาะกับใบหน้า ดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น

 • ตาสามชั้น

           สาเหตุที่ทำให้เกิดตาสามชั้น หลังผ่าตัดศัลยกรรมตาสองชั้น อาจเกิดจากอาการปกติหลังทำตาที่ไม่ต้องผ่าตัดแก้ไข เช่น ชั้นตายังไม่พับตามรอย ในช่วงที่ยังมีอาการบวมหลังผ่าตัด หากพยายามจัดชั้นตาและลืมตาให้ถูกวิธีตามคำแนะนำของคุณหมอและเจ้าหน้าที่ ชั้นตาก็จะกลับมาพับตามรอยเป็นปกติได้ หรือเกิดจากภาวะที่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ เช่น มีภาวะเบ้าตาลึกอยู่เดิม จากเปลือกตาที่พร่องไขมัน อาจจำเป็นต้องมีการเติมไขมัน หรือเกิดจากการเห็นแนวชั้นตาเก่าชัด เพราะตัดหนังตาไม่พอดี ทำให้ชั้นตาซ้อนกันเป็นตาหลายชั้น หรือตาสามชั้น

วิธีแก้ไข

คุณหมอจะทำการประเมินหาสาเหตุที่ทำให้เกิดตาสามชั้นอย่างละเอียด หากเกิดจากภาวะเบ้าตาลึก จะทำการแก้ตาสองชั้น พร้อมกับเติมไขมัน แก้ไขเบ้าตาลึก เพื่อให้หลังทำ ชั้นตาเป็นสองชั้นชัดเจน ไม่มีภาวะเบ้าตาลึก หรือหากสาเหตุเกิดจากแนวชั้นตาเก่า คุณหมอจะทำการประเมินออกแบบชั้นตาใหม่ โดยคำนึงถึงระยะห่างที่เหมาะสม และทำการเย็บชั้นตาในระดับความลึกที่พอดี เพื่อให้มองเห็นชั้นตาเก่าได้น้อยที่สุด และชั้นตาใหม่จะดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากขึ้น

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะตาเป็นสามชั้น
ตัวอย่างเคส แก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่นแล้วมีปัญหาตาสามชั้น

 

 • เกิดการระคายเคือง จากการทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด

           หลังทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด แล้วรู้สึกระคายเคืองใต้ผิวตา ชั้นตาดูไม่เป็นธรรมชาติ อาจเกิดจากแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่มีความชำนาญและความเข้าใจโครงสร้างของเปลือกตา เย็บฝังปมไหมในระดับความลึกที่ไม่พอดี หรือเย็บชั้นตาตื้นเกินไป ทำให้ไหมที่ใช้ในการยึดชั้นตาโผล่ออกมา จนเกิดการระคายเคืองใต้ผิวเปลือกตา ระคายเคืองดวงตา ทำให้รู้สึกไม่สบายตาได้

วิธีแก้ไข

           สามารถแก้ตาสองชั้นด้วยการตัดปมไหมเก่าออก และเย็บสร้างชั้นตาใหม่ที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ด้วยเทคนิคหมอรวงข้าวที่ช่วยให้ไม่มีปมไหมฝังใต้ผิวตา จึงลดการระคายเคืองใต้ผิวเปลือกตาได้เป็นอย่างดี ทำให้หลับตาแล้วไม่เห็นรอยพับ คลำไม่สะดุดปมไหม ไม่มีไหมโผล่ ซึ่งแตกต่างจากที่อื่น หลังแก้ตาสองชั้นแล้ว จะไม่รู้สึกเคืองตาเพราะปัญหาปมไหม

 • ไม่มีรอยพับของชั้นตา

              ทำตาสองชั้นแล้ว แต่ไม่เกิดรอยพับชั้นตา หรือตาข้างหนึ่งมีชั้นตา แต่อีกข้างกลับไม่มีชั้นตา เกิดจากการเย็บชั้นตาไม่ถึงตำแหน่งที่จะทำให้เกิดชั้นตา เพราะโครงสร้างดวงตาในบางเคส จะมีเยื่อบางๆ ที่กั้นระหว่างชั้นกล้ามเนื้อตาเอาไว้ หากแพทย์ผู้ผ่าตัดไม่ชำนาญพอ จะไม่สามารถแยกชั้นเยื่อบางๆ ที่กั้นระหว่างชั้นกล้ามเนื้อตาออกได้ หลังทำตา จะทำให้การเกาะของผิวหนังกับกล้ามเนื้อตาไม่ดีพอ ทำให้ชั้นตาไม่ชัดเจน หรือไม่เกิดรอยพับชั้นตาอย่างที่ควรจะเป็น

วิธีแก้ไข

           สามารถแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้วไม่มีรอยพับของชั้นตา ด้วยการเลาะพังผืดที่เกิดจากการผ่าตัดครั้งก่อนออก จากนั้นคุณหมอจะทำการวิเคราะห์โครงสร้างดวงตา ทำการออกแบบชั้นตาร่วมกับประเมินความต้องการของคนไข้เรื่องรูปแบบและขนาดชั้นตาที่ต้องการ ทำการเย็บชั้นตาในระดับความสูงและความลึกที่พอดี ให้ถึงตำแหน่งที่จะทำให้เกิดชั้นตา เพื่อให้เกิดรอยพับชั้นตาที่คมชัด และดูเป็นธรรมชาติ

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะไม่เห็นรอยพับชั้นตา
ตัวอย่างเคส แก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่นแล้วไม่เกิดรอยพับของชั้นตา

 

 • ขนตาปลิ้น

            ทำตาสองชั้นแล้ว เกิดภาวะขนตาปลิ้น จนเห็นขอบตาด้านในชัดเจน เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดจากการออกแบบระดับชั้นตาที่ต่ำเกินไป ทำให้เหลือผิวหนังส่วนที่ต่ำกว่ารอยพับของชั้นตาน้อย เมื่อเย็บชั้นตาจึงมีการดึงขนตาให้พลิกออกด้านนอกมากเกินระดับที่เหมาะสม หรืออาจเกิดจากการเย็บชั้นตาในระดับความลึกที่ไม่พอดี ทำให้เกิดการพลิกของขนตามากเกินไป

วิธีแก้ไข

          กรณีขนตาปลิ้น จากการออกแบบระดับชั้นตาที่ต่ำมาก จนขนตาพลิกออกด้านนอกมากเกินไป ต้องรอให้หนังตายืดออกตามอายุที่มากขึ้น จึงจะสามารถแก้ไขได้ แต่หากเกิดจากการเย็บชั้นตาในระดับความลึกที่ไม่พอดี สามารถแก้ได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไขตาสองชั้น โดยเลาะชั้นตาเดิมออกแล้วเย็บใหม่ในระดับที่พอดี แต่ทั้งนี้ลักษณะดูขนตางอนขึ้นมาก จนเห็นแนวขนตาชัด บางกรณีอาจเกิดขึ้นในช่วงหลังผ่าตัดแรกๆ ที่ยังมีอาการบวมอยู่ หลังผ่าตัดประมาณ 4-6 เดือน ขนตาก็จะกลับมาเป็นปกติได้เอง

 • รอยแผลดูไม่เป็นธรรมชาติ

          ทำตาสองชั้นมาแล้วรอยแผลผ่าตัดไม่เรียบ หลับตาแล้วเห็นรอยหลืบ รอยย่น รอยพับ หรือเห็นร่องบุ๋มตามแนวรอยพับชั้นตา ดูไม่เป็นธรรมชาติ เกิดจากการทำตาสองชั้น แบบเย็บจุดฝังปม โดยไม่ตัดหนังตาส่วนเกินออก ทำให้เห็นรอยบุ๋ม และรอยพับที่เกิดจากหนังตาส่วนเกินกองเป็นชั้นได้ชัดเจน เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไข้ส่วนใหญ่เกิดความกังวลใจ จนต้องตัดสินใจแก้ตา

วิธีแก้ไข

          สามารถแก้ตาสองชั้นได้ด้วยการผ่าตัดรอยแผลเป็นเก่าออก เลาะปมไหม รวมถึงพังผืดใต้ผิวตาที่ทำให้มีรอยบุ๋มออกไป แล้วสร้างชั้นตาใหม่ด้วยเทคนิคการเย็บที่ทำให้ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีรอยพับชั้นตาเวลาหลับตา หลังแก้ตา จะช่วยให้รอยแผลเนียนเรียบไปกับผิวเปลือกตา ไม่นูน ไม่เป็นเส้น ไม่มีหลืบ ไม่มีรอยบุ๋ม เวลาหลับตาไม่มีรอยพับ ผิวเปลือกตาจะเรียบ และดูเป็นธรรมชาติ

          ทำตาสองชั้นแล้วหางตายังดูตกอยู่ มีลักษณะตาที่ดูเศร้า ไม่สดใส อาจเกิดจากการตกแต่งหนังตาที่ตกในช่วงหางตาที่ไม่พอดี จึงทำให้บริเวณหางตามีเนื้อกอง เนื้อหางตาจะเบียดหางตาให้ตก หางตาดูลู่ลง ดูไม่เสริมโหงวเฮ้ง มีผลต่อภาพลักษณ์ ทำให้หลายคนที่มีปัญหานี้ตัดสินใจแก้ตาสองชั้น หรือบางกรณียังเกิดจากโครงสร้างดวงตาที่มีกระดูกคิ้วโค้งลง ทำให้รูปทรงดวงตาดูลู่ลงตามไปด้วย

วิธีแก้ไข

          สามารถแก้ตาสองชั้นด้วยการผ่าตัดตกแต่งเนื้อกองบริเวณหางตาออกไป โดยออกแบบชั้นตาให้หางตาดูยกขึ้น หรือทำการแก้ตาสองชั้น ร่วมกับการยกใต้คิ้ว จะช่วยยกหางตา พร้อมกำจัดหนังตาส่วนเกินบริเวณเปลือกตาออก และยังช่วยเลี่ยงการเกิดรอยแผลหางตาที่ยาวออกไปได้ หรือหากเป็นเคสที่ไม่มีหนังตาส่วนเกินตรงเปลือกตามาก สามารถทำการยกหางตาซ่อนแผลไว้ใต้คิ้วอย่างเดียว เพื่อให้หางตาดูยกขึ้นได้ หรือในบางเคสที่ไม่ต้องการผ่าตัด สามารถใช้เลเซอร์กลุ่มยกกระชับผิวรอบดวงตา เช่น Lovely Eye Reborn Signature หรือบางกรณีที่หางตาตกจากการติดเลิกหน้าผาก อาจใช้วิธีฉีดปรับทรงคิ้วและชั้นตา เพื่อแก้หางตาตกได้

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะหางตาตก.png
ตัวอย่างเคส แก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาจากที่อื่น แล้วมีปัญหาหางตาตก ดูไม่สดใส

 

 • เกิดพังผืดจากการทำตาสองชั้น

            พังผืด คือเนื้อเยื่อที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อห่อหุ้มสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย อย่างในกรณีทำตาสองชั้น สิ่งแปลกปลอมที่ว่าก็คือ ไหมที่ใช้ในการเย็บแผลนั่นเอง ซึ่งการเกิดพังผืดเป็นกระบวนการปกติในการศัลยกรรม แต่บางกรณีที่มีการทำตาสองชั้นร่วมกับการฉีดไขมัน แล้วเกิดเป็นก้อนไขมัน และพังผืดที่เกาะแน่นเป็นก้อน ทำให้ผิวเปลือกตาไม่เรียบ ยากต่อการแก้ไข

วิธีแก้ไข

          สามารถเลาะพังผืดและตัดไขมันส่วนเกินที่เป็นก้อนๆ ออก ซึ่งก้อนไขมันและก้อนพังผืดจะมีความเหนียวและแข็งกว่าพังผืดที่เกิดจากการทำตาปกติ เพราะเซลล์ไขมันจะเกาะตัวพอกพูนในเนื้อพังผืด และยังเกาะตามชั้นกล้ามเนื้อตา ทำให้มีความยากในการเลาะออก และเหลือไว้อย่างพอดี แต่หากแก้ตาโดยแพทย์ที่มีความชำนาญ ก็จะทำให้ได้ชั้นตาใหม่ที่สวยงาม เปลือกตาเรียบเนียน ไม่เป็นก้อน

 • เปลือกตาอูมผิดปกติ

          การฉีดสารเติมเต็มที่บริเวณหน้าผาก ขมับ จมูก แล้วไหลลงมากองที่ดวงตา จะทำให้เปลือกตาอูมหนาผิดปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเกิดจากแพทย์ไม่ชำนาญ ทำให้หลังฉีดสารเติมเต็มประเภทฟิลเลอร์ หรือซิลิโคนแล้วจึงเกิดจากไหลย้อยไปยังบริเวณอื่น ลักษณะเปลือกตาอูมกรณีนี้ไม่เหมือนกับกรณีทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด ไม่ได้ตัดหนังตาส่วนเกิน จึงต้องมีขั้นตอนการแก้ตาที่ซับซ้อนขึ้น

วิธีแก้ไข

          กรณีนี้แก้ไขด้วยการตกแต่งหนังตาเกินและไขมันส่วนเกินบริเวณเปลือกตา พร้อมกับขูดสารเติมเต็มออก บางกรณีสารเติมเต็มอาจจับตัวเป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ มีพังผืดเกาะ ต้องทำการผ่าตัดเลาะพังผืดและสารเติมเต็มออกให้หมดอย่างระมัดระวัง แล้วทำตาสองชั้นให้สวยงาม หลังทำจะได้ชั้นตาใหม่ พร้อมกับนำสารเติมเต็มเก่าออกด้วย ทำให้เปลือกตาเรียบเนียน ไม่ดูอูม ดูบวม ชั้นตาชัดเจน ตาดูสดใสขึ้น

แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา เพราะฟิลเลอร์ไหลมาที่ตา.png
เคสตัวอย่าง แก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมาและการฉีดสารเติมเต็มบริเวณใกล้ตา มีปัญหาตาดูตกและมีเนื้ออูมบนเปลือกตา

 

            การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมานั้น มีความยากทั้งในเรื่องของเทคนิคในการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างสูงของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เพราะการแก้ไขยิ่งมากครั้งยิ่งยากขึ้น เพราะร่างกายของเราจะสร้างเนื้อพังผืดที่มีความแข็งและเหนียวมากใต้ผืดเปลือกตา รวมทั้งมีความยากในเรื่องของความคาดหวังของคนไข้ที่ผิดหวังจากการที่เคยทำตามา ในระดับที่แตกต่างกัน ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคน สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ตาสองชั้นที่มีปัญหา ก็สามารถทำการนัดเข้ามาเพื่อปรึกษาให้แพทย์ประเมิน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผลลัพท์ออกมาเป็นที่พึงพอใจและไม่ต้องมีการแก้ไขซ้ำอีก

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้ว

           โดยปกติหลังทำตาสองชั้น บริเวณผ่าตัดอาจมีอาการบวม เป็นอาการปกติหลังศัลยกรรมตา หากต้องการแก้ตาสองชั้นที่ทํามาแล้ว ควรเว้นระยะเวลา เพื่อรอยุบบวมประมาณ 1-2 เดือนจึงแก้ไข แต่หากเป็นกรณีทำตาสองชั้นแบบเย็บจุด หลังทำจะไม่ค่อยบวม สามารถแก้ไขได้เลย ซึ่งในเคสแก้ตานั้น หลังแก้อาจใช้ระยะเวลาในการยุบบวมอาจนานกว่าเคสทำตาสองชั้น หากต้องการแก้ตาสองชั้น จึงควรเลือกทำกับแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการศัลยกรรมตา เพื่อให้ดวงตาสวย และสามารถแก้ปัญหาตาอย่างครอบคลุม ไม่มีปัญหาตาที่ทำให้ต้องกลับมาแก้ซ้ำอีก

           การแก้ไขตาสองชั้นที่เคยทำมานั้น มีความยากทั้งในเรื่องของเทคนิคในการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างสูงของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เพราะการแก้ไขยิ่งมากครั้งยิ่งยากขึ้น เพราะร่างกายของเราจะสร้างเนื้อพังผืดที่มีความแข็งและเหนียวมากใต้ผืดเปลือกตา รวมทั้งมีความยากในเรื่องของความคาดหวังของคนไข้ที่ผิดหวังจากการที่เคยทำตามา ในระดับที่แตกต่างกัน ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคน สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ตาสองชั้นที่มีปัญหา ก็สามารถทำการนัดเข้ามาเพื่อปรึกษาให้แพทย์ประเมิน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ผลลัพท์ออกมาเป็นที่พึงพอใจและไม่ต้องมีการแก้ไขซ้ำอีก

คลิกเพื่อชมภาพรีวิว การแก้ไขตาสองชั้นเพิ่มเติม

 

แก้ตาสองชั้น เปิดหัวตา ดึงกล้ามเนื้อตา By หมอรวงข้าว

 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ทําตาสองชั้น โดยคุณหมอรวงข้าว
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล