fbpx สองชั้นดึงกล้ามเนื้อตา Levator | Page 4 | Basicทำตาสองชั้น เปิดหัวตา ถุงใต้ตา โดยหมอรวงข้าว และทีมจักษุศัลยแพทย์ ออกแบบดวงตา วิเคราะห์ปัญหาตรงจุด

สองชั้นดึงกล้ามเนื้อตา Levator