เปลี่ยน “ตาปรือ” เป็น “ตาปัง” กับเลิฟลี่อาย

               อาการตาปรือ ทำให้สีหน้าไม่สดใสและดูง่วงนอนตลอดเวลา หลายท่านเข้าใจผิดว่าการทำตาสองชั้นสามารถแก้ปัญหาตาปรือได้ ซึ่งความจริงแล้วการทำตาสองชั้น ช่วยให้เกิดชั้นตาเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหากล้ามเนื้อตา ซึ่ง Lovely Eye & Skin Clinic รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาดวงตาของคนเอเชียเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาเทคนิคการทำตาสองชั้น พร้อมดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ (Lovely Blepharoplasty Levator) ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดวงตาได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ   

ตาปรือ กล้ามเนื้อตา1.png

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการ “ตาปรือ”

               สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดลักษณะตาปรือที่พบมากเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) ซึ่งเป็นอาการที่กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ควบคุมการยกเปลือกตาแสดงอาการอ่อนล้ามากกว่าปกติ คนที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงหรือออกแรงได้ไม่เต็มที่ เปลือกตาบนจะปิดทับตาดำลงมามากกว่า 1-2 มิลลิเมตร จนทำให้เห็นลูกตาดำทั้งสองข้างไม่เท่ากัน หรือตาลึกโหล จนเห็นชั้นตามากกว่าหนึ่งชั้น ส่วนใหญ่อาการตาปรือจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะเป็นมาแต่กำเนิด จะเห็นได้ในกลุ่มเด็ก ซึ่งอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายตา อย่างอาการตาขี้เกียจ หรือบางเคสก็อาจเกิดจากสาเหตุของอายุที่มากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อตาตกลงตามแรงโน้มถ่วงโลก หรือในบางเคสอาจเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคที่มีผลต่อกล้ามเนื้อตา อย่างเช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาการภูมิแพ้ ที่ส่งผลให้เกิดการขยี้ตา เป็นต้น

               นอกจากนี้เทรนด์ความสวยความงามเกี่ยวกับดวงตาในปัจจุบันก็ยังส่งผลให้คนมีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น เทรนด์ของการใส่คอนแทคเลนส์ ที่ทำให้กล้ามเนื้อตามีความเสี่ยงที่จะยืดออก จนเกิดอาการตาปรือ หรือเทรนด์ของการศัลยกรรมตาสองชั้น หากไม่ได้ทำศัลยกรรมกับแพทย์ตัวจริง อาจทำให้การทำตาสองชั้นไม่มีคุณภาพ ปมไหมใต้เปลือกตาอยู่ในตำแหน่งที่ขัดขวางการทำงาน ซึ่งอาจทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อตาไม่ราบรื่นตามปกติ จึงอาจทำให้เกิดอาการตาปรือตามมาในภายหลังได้

 

ระดับอาการของ “ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

  1. กล้ามเนื้อตาปกติ เปลือกตาด้านบนจะปิดคลุมลูกตาดำไม่เกิน 1-2 มิลลิเมตร
  2. กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงระดับแรก เปลือกตาด้านบนจะปิดคลุมลูกตาดำเกินกว่า 2 มิลลิเมตร
  3. กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงระดับปานกลาง เปลือกตาด้านบนจะปิดคลุมลูกตาดำเกินกว่า 3 มิลลิเมตร
  4. กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงระดับรุนแรง เปลือกตาด้านบนจะปิดคลุมลูกตาดำเกินกว่า 4 มิลลิเมตรขึ้นไป

 

ตาปรือ กล้ามเนื้อตา2.jpg

เช็คก่อน อาการแบบไหน? เข้าข่าย “ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง”

  • มีอาการหนังตาตกมาตั้งแต่กำเนิด

อาจหนังตาตกข้างเดียว หรือทั้งสองข้างก็ได้ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการมองเห็น เพราะหนังตาที่ตกลงมาจะบดบังทัศนียภาพรอบข้างบางส่วน

  • ใส่คอนแทคเลนส์มานาน จนกล้ามเนื้อตาเกิดการยืดออก

ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงต่อการยืดออกของกล้ามเนื้อตา ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตามมาในภายหลังได้

  • ขยี้ตาบ่อย จากอาการภูมิแพ้

โดยปกติแล้ว อาการภูมิแพ้ก่อให้เกิดอาการคัน ไม่ว่าจะเป็นบริเวณผิวหนัง หรือดวงตา ซึ่งการสัมผัส เกา หรือขยี้ตาบ่อย ทำให้กล้ามเนื้อตาถูกยืดขยายออก นานวันเข้าอาจส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้

  • ลืมตาไม่ขึ้น

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้เปลือกตาบนตกลงมาปิดลูกตาดำ แม้ว่าคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเปิดตาเต็มที่แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถยกเปลือกตาให้สูงเท่ากับคนปกติได้

  • เลิกคิ้วบ่อย จนเกิดรอยย่นบนหน้าผาก

คนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง บ่อยครั้งจะพยายามออกแรงเลิกคิ้ว เพื่อเบิกตาให้กว้าง จึงทำให้เกิดริ้วรอยบนหน้าผาก จนสังเกตเห็นได้ชัด

 

ผลเสียของอาการ “ตาปรือ”

ส่งผลต่อบุคลิกภาพ เพราะตาที่ปรือลง ทำให้ดูเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา บั่นทอนความมั่นใจ อาจทำให้ไม่กล้าสบตาคนอื่นตรงๆ หรือเสียความมั่นใจเวลาถ่ายรูป

การมองเห็นอาจไม่ชัดเจน เพราะเปลือกตาที่ตกลงบังลูกตา ทำให้การมองเห็นด้อยประสิทธิภาพลง

เกิดริ้วรอยบริเวณหน้าผาก จากการที่ต้องเลิกคิ้ว เพื่อเบิกตาให้กว้างบ่อยๆ

ตาสองข้างอาจดูไม่เท่ากัน ส่งผลให้ใบหน้าดูไม่สมดุล และอาจทำให้แต่งหน้ายาก

 

ตาปรือ กล้ามเนื้อตา3.png

คลายปัญหา “ตาปรือ” ที่ Lovely Eye & Skin Clinic

               สามารถทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคการดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ (Lovely  Blepharoplasty Levator) เพื่อแก้ปัญหาตาปรือ หรือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis) ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด ช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งกรณีที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง สามารถทำร่วมกับการทำตาสองชั้น โดยมีขั้นตอนที่ละเอียดกว่าการทำตาสองชั้นปกติในการลงลึกถึงระดับชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตา ให้กลับมาเป็นปกติ ตาไม่ปรือ เปลือกตาไม่ตกซ้ำอีก นอกจากนี้ในเคสที่ไม่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง สามารถดึงกล้ามเนื้อลีเวเตอร์ พร้อมกับการทำตาสองชั้น เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของการทำตาสองชั้น ที่ไม่ใช่เพียงแต่ได้ชั้นตาที่สวยคมชัด แต่ดวงตายังดูกลมโตขึ้น ตาสวยได้อย่างถาวร

 

category: