fbpx ทำตาสองชั้นที่ไหนดี ? มาดูวิธีจับโป๊ะหมอปลอม คลินิกเถื่อน ปลอดภัย 100%

ทำตาสองชั้นที่ไหนดี ? มาดูวิธีจับโป๊ะหมอปลอม คลินิกเถื่อน ปลอดภัย 100%

             ปัจจุบันมีคลินิกศัลยกรรมเถื่อน คลินิกทำตาปลอม หมอทำตาปลอม หรือคลินิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปลอม ไม่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นมากมาย ตามที่เห็นได้จากข่าวบุกจับคลินิกเถื่อนที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ แต่ก็ยังคงเกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ คนที่ตกเป็นเหยื่อ มักโดนหลอกล่อด้วยโปรโมชั่นแรงๆ และราคาที่ถูกเกินจริง เมื่อมีลูกค้าจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว จะส่งผลให้คลินิกปลอม หมอปลอม กลายเป็นคลินิกหรือหมอชื่อดังได้ภายในพริบตา แต่ผลเสียต้องตกอยู่กับผู้ใช้บริการตลอดไป เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจมีราคาแพงกว่าการทำตากับคลินิกที่ได้มาตรฐานหลายสิบเท่าก็เป็นได้ 

Table of Contents

 1. แยกคลินิกเถื่อน กับคลินิกที่มีมาตรฐานได้อย่างไร
 2. จะรู้ได้อย่างไรว่าควรทำตาสองชั้นที่ไหนดี ?
 3. การทำตากับคลินิกศัลยกรรมเถื่อน อาจจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง
 4. มาตรฐานต่าง ๆ และใบรับรองที่ Lovely Eye Clinic ได้รับ
 5. ดวงตาแบบไหนที่สามารถเข้ารับการรักษา
 6. Review Case พูดถึงการตัดสินใจเข้ารับบริการ

 

แยกคลินิกเถื่อน กับคลินิกที่มีมาตรฐานได้อย่างไร

 • คลินิกเถื่อน เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่างกับคลินิกที่ได้มาตรฐาน ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง
 • คลินิกเถื่อน มักมาคู่กับหมอปลอม ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต 
 • คลินิกเถื่อน มักจะมีราคาถูกกว่า เพราะต้นทุนต่ำกว่า จึงมักมีโปรโมชั่นลดราคา มีราคาถูกกว่าคลินิกอื่นมากๆ จนสังเกตได้
 • คลินิกเถื่อน อาจใช้เครื่องมือ ยา หรือเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
 • คลินิกเถื่อน หมอปลอม ไม่มีอุปกรณ์กู้ชีพ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเท่าที่ควร 
 • ได้รับการยืนยันจากสำนักสถานพยาบาล โดยการนำชื่อของคลินิกไปค้นหาได้ที่ http://privatehospital.hss.moph.go.th

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าควรทำตาสองชั้นที่ไหนดี ?

1.คลินิกมีความน่าเชื่อถือ

หากกำลังคิดว่า จะทำตาสองชั้นที่ไหนดี เลือกคลินิกอย่างไร ไม่ให้เจอคลินิกเถื่อน หมอปลอม ควรเลือกคลินิกที่มีมาตรฐาน ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้อง โดยใบอนุญาตจะถูกแสดงไว้ในที่เปิดเผยและสังเกตเห็นได้ง่าย ภายในคลินิกนั้นๆ เป็นการยืนยันว่าผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

2.แพทย์ผ่านการรับรองจากแพทยสภา

แพทย์ผู้ผ่าตัด ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะของแพทย์ ได้จากเว็บไซต์ของแพทยสภาโดยตรง ซึ่งคลินิกที่มีมาตรฐาน จะมีป้ายรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพแสดงไว้ชัดเจนในบริเวณคลินิก และแพทย์จะต้องเป็นคนเดียวกับในป้ายรายชื่อด้วย จึงจะยืนยันได้ว่าเป็นหมอจริง ไม่ใช่หมอปลอมอย่างแน่นอน

3.ราคาสมเหตุสมผล

คลินิกที่มีมาตรฐาน หมอตัวจริง ไม่มีหมอปลอม มักตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผล แจกแจงรายละเอียดของราคาแต่ละหัตถการอย่างชัดเจน สามารถสอบถามได้

4.เครื่องมือแพทย์พร้อม

คลินิกที่มีมาตรฐาน มีเครื่องมือแพทย์พร้อม เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ อุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

5.สะอาด ปลอดภัย ภาพลักษณ์ดูดี

คลินิกที่มีมาตรฐาน บริการอย่างใส่ใจ ดูแลความสะอาดบริเวณคลินิกอย่างสม่ำเสมอ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัดเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และภาพลักษณ์ที่น่าไว้วางใจ

6.แล้วหมอปลอมสามารถสังเกตได้อย่างไร

วิธีสังเกตหมอปลอมทำได้ง่ายโดยการสังเกตภายในคลินิกจะแสดงรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีชื่อ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ โดยรูปต้องตรงกับตัวจริงเท่านั้น สามารถตรวจสอบว่าผู้ที่จะทำการผ่าตัดให้กับเราเป็นหมอจริงหรือหมอปลอม ได้จากเว็บไซต์ www.tmc.or.th/check_md โดยตรง

 

การทำตากับคลินิกศัลยกรรมเถื่อน อาจจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้าง

 1. การผ่าตัดเปลือกตา ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำสูง หากเป็นหมอปลอม ย่อมไม่มีความชำนาญหรือไม่เข้าใจโครงสร้างดวงตา อาจทำให้ผ่าตัดผิดพลาด ผลลัพธ์แย่ ไม่ตรงตามความคาดหวัง
 2. ผลลัพธ์ไม่ดี เพราะไม่ได้รับการรักษาภาวะเกี่ยวกับเปลือกตาที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการทำตาได้ เช่น หนังตาตกทับดวงตา กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เนื้อรั้งหัวตา หางตาตก เป็นต้น สุดท้ายแล้วทำให้ต้องแก้ตา
 3. การผ่าตัดไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดการติดเชื้อหลังผ่าตัด
 4. ไม่มีความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงไม่สามารถแก้ปัญหาเมื่อผู้รับบริการเกิดภาวะฉุกเฉินได้
 5. ยาอาจไม่ได้มาตรฐาน หรือเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง
 6. การฉีดยาชาเฉพาะที่ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและแผนการรักษา อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น หากใช้ยาชาเกินขนาด อาจทำให้ผู้รับบริการเกิดอาการมึนงง เห็นภาพซ้อน ได้ยินเสียงดังในหู เป็นต้น 
 7. หมอปลอมไม่สามารถรับมือกับปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการให้บริการได้ 

 

มาตรฐานต่าง ๆ และใบรับรองที่ Lovely Eye Clinic ได้รับ

 

 • ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คลินิกเฉพาะด้านเวชกรรมจักษุ ด้วยชื่อ เลิฟลี่อายบายหมอรวงข้าว มีเลขที่ใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง โดยดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ Lovely Eye & Skin Clinic 

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

 • เทคนิคหมอรวงข้าว

เป็นเทคนิคที่หมอรวงข้าวพัฒนาจากประสบการณ์ในวงการศัลยกรรมรอบดวงตา 12 ปีที่ทำตามาหลายหมื่นคู่ ด้วยเทคนิคลับที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผสานเทคนิคเกาหลี ประเทศต้นตำรับรูปแบบชั้นตาสวยๆ ที่คนใช้เป็นต้นแบบการทำตากันมากมาย ซึ่งคุณหมอเดินทางไปศึกษาเทคนิคด้วยตนเอง หลอมรวมเข้ากับประสบการณ์ที่สั่งสมในฐานะผู้ปลุกกระแสการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์ในประเทศไทย

ประกาศณียบัตรจากแพทยสภา  วุฒิบัตรจากแพทยสภา

ประกาศณียบัตรจากแพทยสภา

             เทคนิคนี้มีกระบวนการออกแบบชั้นตา วิเคราะห์ปัญหาให้ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เย็บชั้นตาในระดับความสูงและความลึกที่พอดี ให้ดูเป็นธรรมชาติ และเทคนิคการเย็บชั้นตาของหมอรวงข้าว ยังช่วยให้ดวงตาดูเปิดขึ้นและดูสดใสขึ้นด้วย โดยใช้ไหมเย็บที่เหมาะกับการเย็บเปลือกตามากที่สุด และเทคนิคการเย็บปิดแผลที่ละเอียดประณีต ทำให้รอยแผลที่หายสนิทเรียบเนียนไปกับผิว ชั้นตาที่ได้จะดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีปมไหมฝังไว้ใต้ผิวตา ทำให้หลับตาแล้วไม่เห็นรอยพับ ไร้ปมไหมที่ผิวเปลือกตา ไม่ระคายเคือง ไม่มีไหมโผล่ ซึ่งเป็นข้อดีแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจน

             ปัจจุบันมีเคสทำตาด้วยเทคนิคหมอรวงข้าวมากกว่า 30,000 หัตถการแล้ว ด้วยผลลัพธ์ที่ดีจากผู้รับบริการ ส่งให้เทคนิคหมอรวงข้าวได้รับรางวัลจากสื่อมวลชนหลายเวที  

รางวัล HELLO! Beauty Awards 2022

รางวัล The Most Trusted Double Eyelid Surgery Techniques 2020-2022 
จาก HELLO! Beauty Awards 3 ปีซ้อน 

รางวัล PRAEW ICONIC BEAUTY 2020

รางวัล PRAEW ICONIC BEAUTY 2020

 

 • ห้องสเตอร์ไรด์ Lovely Surgical Instrument Sterile Unit

มีห้องสเตอร์ไรด์มาตรฐานระดับโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ติดตั้งเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ (AUTOCLAVE ผ่านการรับรอง ISO 13485:2016) เพื่อให้ทุกเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดและทำหัตถการในคลินิกปราศจากเชื้อ ด้วยการทำความสะอาดหลายขั้นตอน รวมถึงมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่รัดกุม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ

Sterile Unit ผ่านการรับรอง ISO 13485:2016

 

 • New Lovely Microlaser

ทำตาสองชั้นพร้อมตกแต่งหนังตาส่วนเกินด้วย New Lovely Microlaser เทคโนโลยีการผ่าตัดเอกสิทธิ์เฉพาะของ Lovely Eye & Skin Clinic ที่ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ที่เล็กมากๆ อย่างบริเวณรอบดวงตาได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การทำตาเป็นไปด้วยความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยให้รอยแผลผ่าตัดเนียนสวย ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียง ช่วยลดความเจ็บปวดและทำให้เลือดออกน้อยระหว่างผ่าตัด หลังทำพักฟื้นน้อย แผลผ่าตัดเข้าที่ไว แผลขนาดเล็กและเรียบเนียน

เทคโนโลยีการผ่าตัด Lovely Microlaser

 

 • De Roung ไหมเย็บตาสองชั้น

De Roung เป็นไหมเย็บตาสองชั้น โดยบริษัทผลิตไหมชั้นนำระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ผลิตขึ้นพิเศษเฉพาะ Lovely Eye & Skin Clinic เส้นไหมเล็กพิเศษ ผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ นิ่มขั้นสุด จึงไม่ระคายเคืองผิวเปลือกตา แข็งแรง คงทน ไม่ขาดง่าย ช่วยให้แพทย์ผู้ผ่าตัดสามารถเย็บแผลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ยึดแผลติดกันได้ดี ทำให้แผลหายเร็วขึ้น และเรียบเนียน ลดความเสี่ยงของการอักเสบติดเชื้อ ไหมใส ไม่มีสี จึงมองแทบไม่เห็นไหมเย็บแผลหลังทำ

De Roung เป็นไหมเย็บตาสองชั้น ผลิตจากประเทศเยอรมนี

 

ดวงตาแบบไหนที่สามารถเข้ารับการรักษากับ Lovely Eye Clinic ได้

 

 • ตาเล็ก ตาชั้นเดียว หนังตาตก

           เคสหนังตาตก จากไขมันเปลือกตาเกิน หัวตาปิด

เคสทำตาสองชั้น พร้อมเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว ก่อนทำมีภาวะหนังตาตก จากไขมันเปลือกตาเกิน หัวตาปิด ดวงตาดูไม่สดใส หลังทำ ช่วยให้ชั้นตาคมชัด ตากลมโต รูปทรงดวงตาเรียวยาว ได้สัดส่วน

             คนส่วนใหญ่มักมีภาวะหนังตาตก จากไขมันบริเวณเปลือกตาเยอะหรือมีหนังตาส่วนเกิน ทำให้หนังตาอูม ตาตก โดยเฉพาะในเคสที่มีอายุ มักมีปัญหาไขมันหนังตามากกว่าคนที่อายุน้อย หากทำตาโดยไม่มีการตัดไขมันหรือหนังตาเกินออก มักทำให้เกิดปัญหาชั้นตาตกลงมาเร็ว ชั้นตาหลุด ทำให้ต้องแก้ไขโดยการผ่าตัดซ้ำ ซึ่งการทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว พร้อมตัดไขมันเปลือกตา จะช่วยแก้ปัญหาหนังตาตก จากไขมันเปลือกตาส่วนเกินอย่างได้ผล ป้องกันความเสี่ยงที่ทำให้คนไข้ต้องกลับไปผ่าตัดซ้ำ หรือแก้ตาสองชั้นได้เป็นอย่างดี

 • หัวตาปิด

ชั้นตาหลบใน จากหนังตาเกิน มีเนื้อรั้งหัวตา

เคสทำตาสองชั้น พร้อมเปิดหัวตา ก่อนทำ ชั้นตาหลบใน จากหนังตาเกิน มีเนื้อรั้งหัวตา หลังทำ ตาสองชั้นชัดเจน หัวตาเปิด ตาดูเรียวยาวได้สัดส่วนมากขึ้น

             หลายคนมีปัญหาเนื้อรั้งบริเวณหัวตา พื้นที่หัวตาน้อย ทำให้รูปทรงดวงตาไม่ได้สัดส่วน หัวตาดูจิก ตาดูดุ หรือตาดำดูเขเข้า แก้ไขได้ด้วยการเปิดหัวตา เป็นการผ่าตัดเนื้อรั้งคลุมหัวตาออก ขยายพื้นที่หัวตา ให้ดวงตาดูเรียวมากขึ้น ไม่มีปัญหาเนื้อรั้งหัวตา วิธีนี้มักทำร่วมกับการทำตาสองชั้น เพื่อให้ดวงตาดูหวานขึ้น ละมุนขึ้น

 • ตาปรือ ตาลอย

หนังตาตก มีหนังตาเกิน และมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

เคสทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตา พร้อมเปิดหัวตา ก่อนหนังตาตก มีหนังตาเกินเยอะ และมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้ตาปรือ ตาดำดูลอย ตาไม่สดใส ไม่ได้สัดส่วน หลังทำ ชั้นตาชัดเจน ดูเป็นธรรมชาติ ตาเรียวยาวได้สัดส่วน ตาเปิดได้เต็มที่ ตาไม่ตก ไม่ปรือ ไม่ดูลอย ดวงตาดูสดใสขึ้น

             ตาปรือ ตาดูง่วง ตาลอย ลืมตาได้ไม่เต็มที่ จากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้ตาไม่สดใส ดูอิดโรย ชั้นตาซ้อนกันเป็นตาสามชั้น สามารถดึงกล้ามเนื้อตา เพื่อรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยปรับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตา ให้ออกแรงเปิดตาได้ดีขึ้น ช่วยให้ลืมตาได้เต็มที่ ตาไม่ปรือ ชั้นตาดูชัดเจน ดวงตาดูสดใสขึ้น สามารถทำร่วมกับการทำตาสองชั้นได้

 • ตาไม่ได้สัดส่วน

หางตาดูสั้น รูปทรงดวงตาไม่สมส่วนเท่าที่ควร

เคสเปิดหางตา ก่อนทำ หางตาดูสั้น รูปทรงดวงตาไม่สมส่วนเท่าที่ควร หลังทำ ช่วยให้หางตาเรียวยาว ดวงตาดูได้สัดส่วนมากขึ้น

             ดวงตาเรียวยาวได้สัดส่วน หางตาดูเฉี่ยว เป็นดวงตาในฝันของหลายคน สำหรับคนที่มีปัญหาหางตาสั้น หางตาดูทื่อๆ กลมมน ไม่เรียวยาว สามารถเปิดหางตา โดยผ่าตัดมุมหางตา ขยายพื้นที่หางตาให้ยาว หลังทำ ดวงตาจะดูเฉี่ยว หางตาเรียวยาว สมส่วนมากขึ้น 

 • หางตาตก

หนังตาเกินเยอะ ชั้นตาไม่เท่ากัน หางตาตก

เคสทำตาสองชั้น พร้อมเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว ก่อนทำมีหนังตาเกินเยอะ ชั้นตาไม่เท่ากัน หางตาตก มีเนื้อรั้งบริเวณหัวตา หลังทำ ช่วยให้ชั้นตาชัดเจน ตาดูโตขึ้น หางตาเชิด ทำให้ดวงตาดูเฉี่ยวคมมากขึ้น

             การทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว จะมีการตัดหนังตาส่วนที่ตกด้านหางตาออก โดยออกแบบให้หางตาดูยกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและได้สัดส่วนที่สวยงาม ช่วยยกหางตา แก้ปัญหาหางตาตกอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ชั้นตาที่สวย ดวงตาสดใส ดูอ่อนเยาว์จากหางตาที่ยกขึ้น โดยการยกหางตาวิธีนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่คนไข้มีเนื้อเปลือกตาด้านหางตาเยอะ หรือมีลักษณะหางตาอยู่ในระดับปกติ และต้องการมีหางตาที่เชิดขึ้นเล็กน้อย ทำให้รูปทรงดวงตาได้สัดส่วนมากขึ้น

 • ตาลึก

เบ้าตาลึก มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง มีเนื้อรั้งหัวตา

เคสทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตา เติมไขมัน และเปิดหัวตา ก่อนทำเบ้าตาลึก มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง มีเนื้อรั้งหัวตา หลังทำ หายจากภาวะเบ้าตาลึก ชั้นตาชัดเจน ดูธรรมชาติ ดวงตาเรียวยาวได้สัดส่วน ดูสดใสขึ้น

             ปัญหาตาลึก จากภาวะเบ้าตาลึก เห็นร่องลึกระหว่างคิ้วและขอบตาอย่างชัดเจน ส่งผลให้ตาดูลึก ดูตาโหล หน้าตาดูเหนื่อยล้า สามารถใช้การเติมไขมัน โดยนำไขมันจากหน้าท้องมาจัดเรียงบริเวณเบ้าตาที่ลึก ช่วยแก้ปัญหาเบ้าตาลึก แก้ชั้นตาสูง ให้ชั้นตาเป็นธรรมชาติมากขึ้น ผิวเปลือกตาจะเรียบมากขึ้น ไม่มีร่องเหนือตา ตาดูสดใสขึ้น

 • ขนตาทิ่มตา

ชั้นตาไม่เท่ากัน หนังตาตก ตาปรือ จากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

เคสทำตาสองชั้น รวมกับการดึงกล้ามเนื้อตา และเปิดหัวตา เทคนิคหมอรวงข้าว ก่อนทำ ชั้นตาไม่เท่ากัน หนังตาตก ตาปรือ จากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หัวตาปิด และมีปัญหาขนตาทิ่มตาจากภาวะหนังตาตก หลังทำนอกจากจะช่วยให้ชั้นตาชัดเจน ตาออกแรงลืมตาได้เต็มที่แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาขนตาทิ่มลง ให้ขนตางอนขึ้น ตาสวยสดใส เป็นธรรมชาติ

             ขนตาทิ่มตา เป็นลักษณะขนตาคดเข้าด้านใน ทำให้ขนตาทิ่ม หรือเสียดสีกับกระจกตา จนเกิดการระคายเคืองนัยน์ตาหรือตาดำ ทำให้เคืองตา คันตา ตาแดง ลืมตาไม่ขึ้น น้ำตาไหล หรือตาอาจไม่สู้แสง ซึ่งเทคนิคนี้ ช่วยแก้ปัญหาหนังตาตกทับดวงตา หรือหนังตาตกทับชั้นตา ด้วยการทำตา พร้อมตัดหนังตาส่วนเกินและใช้เทคนิคการเย็บให้ขนตาดูงอนขึ้น ช่วยรักษาขนตาทิ่มลงได้ดี และช่วยให้ขนตาดูงอนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ