fbpx Lovely Eye & Skin Clinic มั่นใจความปลอดภัยด้วยห้องสเตอไรด์

มั่นใจความปลอดภัย ด้วยห้องสเตอไรด์ปลอดเชื้อ (Lovely Surgical Instrument Sterile Unit)

ห้อง Sterile Lovely Eye & Skin Clinic

         เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด Lovely Eye & Skin Clinic นอกจากดูแลปัญหารอบดวงตาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการแก่คนไข้อีกด้วย ด้วยวิสัยทัศน์ของ พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ (หมอรวงข้าว) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทำตาสองชั้นด้วยการสร้างห้องปราศจากเชื้อแยกออกมาโดยเฉพาะ จากเดิมที Lovely Eye & Skin Clinic ใช้เครื่องสเตอร์ไรด์มาตรฐานสูงที่นำเข้าจากประเทศอิตาลี ในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อแต่เนื่องจากตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และปริมาณความจุไม่เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คุณหมอรวงข้าวจึงสร้างห้องสเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ “Lovely Surgical Instrument Sterile Unit” ในปี 2021 โดยใช้มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล พร้อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ (AUTOCLAVE ผ่านการรับรอง ISO 13485:2016) และเพื่อรองรับความปลอดภัย รวมถึงการยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทำตาสองชั้นในยุคที่เกิดสถานการณ์การ การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพในขณะนั้น ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจทุกการบริการของ Lovely Eye & Skin Clinic เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

               

         ทุกเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด รวมถึงทำหัตถการต่างๆ ภายในคลินิก จะปราศจากเชื้อโรค ด้วยการทำความสะอาดหลายขั้นตอน ตลอดจนการยึดแนวปฏิบัติขั้นตอนป้องกันอย่างเคร่งครัด เรามาดูกันดีกว่าว่าภายในห้อง Lovely Surgical Instrument Sterile Unit ที่มีมาตรฐานระดับโรงพยาบาลนั้น จะเป็นอย่างไร

         Lovely Surgical Instrument Sterile Unit เป็นเขตปลอดเชื้อ ใช้สำหรับทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคบนเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการสูงสุด

มั่นใจความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

1. ระบบป้องกันเชื้อด้วยประตูกั้น 2 ชั้น และช่องส่งอุปกรณ์นิรภัย

         ออกแบบประตูห้องสเตอร์ไรด์ 2 ชั้น กั้นระหว่างเขตภายนอกและเขตปลอดเชื้อออกจากกัน ด้วยประตูที่ปิดแนบสนิท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายในห้องติดตั้งเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อและเครื่องทำลายเชื้อโรค

2. เจ้าหน้าที่มีการสวมเครื่องป้องกันตามมาตรฐาน

         เจ้าหน้าที่ในห้อง Sterile ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง อย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่ปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการเทรนเทคนิคการปราศจากเชื้อและสามารถล้างทำความสะอาดเครื่องมืออย่างถูกวิธี

3. ต้มอุปกรณ์ผ่าตัดในน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้วยเครื่อง UltraSonic

         ขั้นตอนการทำให้อุปกรณ์ผ่าตัด เช่น มีด กรรไกร คีม คีมจับเนื้อเยื่อ และเครื่องมืออื่นๆ ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน ผ่านวิธีการต้มในน้ำเดือดด้วยเครื่อง UltraSonic โดยใช้เวลา 15 นาที สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้เกือบทุกชนิด

         จากนั้นทำการเช็ดอุปกรณ์ผ่าตัดให้แห้ง แล้วห่อด้วยผ้าสะอาดปลอดเชื้อ และนำเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ Autoclave ทำการฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะช่วยทำลายเชื้อโรคและสปอร์ของแบคทีเรียได้อย่างประสิทธิภาพ

4. อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกบรรจุในซองปลอดเชื้อ เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

         หลังจากนำอุปกรณ์ผ่าตัดออกจากเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จะมีการเก็บรักษาก่อนนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม โดยบรรจุลงซองปลอดเชื้อ เก็บไว้ในตู้ที่มีฝาปิดมิดชิด หรือจุดที่ห่างจากบริเวณเปียกชื้น อุปกรณ์ผ่าตัดทุกซองจะมีการเขียนวัน เดือน ปีที่ได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อ และวันหมดอายุ เพราะหากเก็บอุปกรณ์ผ่าตัดที่ผ่านการปลอดเชื้อไว้นานเกินอายุ อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนได้

Lovely Surgical Instrument Sterile Unit ต่างจากที่อื่นอย่างไร?

         Lovely Eye & Skin Clinic คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ด้วยการบุกเบิกสร้างห้องสเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อ นับเป็นก้าวสำคัญในวงการคลินิกศัลยกรรมความงาม Lovely Surgical Instrument Sterile Unit เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่ใช้มาตรฐานความสะอาดเดียวกับโรงพยาบาล ด้วยวิสัยทัศน์ของคุณหมอรวงข้าวที่เล็งเห็นถึงมาตรการที่ช่วยเสริมคุณภาพและสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้บริการมาเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด ปราศจากเชื้อด้วยการทำความสะอาดที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

         การทำให้ปราศจากเชื้อเป็นกระบวนการในการกำจัดแบคทีเรียที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยเนื้อตาออกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สัมผัสกับร่างกาย เช่น เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ จะต้องได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อ

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อตามมาตรฐานมีด้วยกันทั้งหมด 2 เครื่อง ดังนี้

1.เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Cleaners)

         สำหรับขั้นตอนแรกเป็นวิธีการต้มในน้ำเดือดด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่เกาะอยู่บนผิววัตถุต่างๆ เช่น เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องประดับ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม หรือชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งปกติแล้วเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย จะอาศัยหลักการทำงานจากการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับน้ำยาทำความสะอาด คลื่นอัลตร้าโซนิคสามารถส่งผ่านในของเหลวได้ดีกว่าในอากาศ การสั่นสะเทือนของคลื่นทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนในน้ำ เมื่อคลื่นกระแทก (shock wave) ถูกสร้างขึ้นจะทำให้ฟองอากาศแตกตัวทำให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนผิววัตถุแยกออก จึงช่วยทำให้สิ่งสกปรกหลุดขนาดเล็กออกอย่างง่ายดาย แม้ว่าน้ำที่มีอุณหภูมิสูงจะช่วยส่งผลในการทำความสะอาด แต่เมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิสูงเกิน 80° C จะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อตัวเครื่อง ดังนั้นอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมต่อการล้างทำความสะอาดควรอยู่ที่ 40-60° C เพื่อการล้างทำความสะอาดและถนอมเครื่องให้คงประสิทธิภาพสูงสุด

ขั้นตอนการใช้งาน Ultrasonic Cleaners

 1. แช่หรือล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำประปาเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ออกก่อน เนื่องจากคลื่นเสียงอัลตราโซนิกสามารถทำความสะอาดสิ่งสกปรกอนุภาคขนาดเล็กได้ดีกว่าขนาดใหญ
 2. ใส่น้ำลงในถังประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของความจุอ่างล้าง และใส่น้ำยาทำความสะอาดตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีอุปกรณ์ที่ต้องการล้างจำนวนน้อยควรลดปริมาณน้ำลง เพื่อล้างอุปกรณ์ได้สะอาดมากขึ้น
 3. นำอุปกรณ์ที่ต้องการล้างในถัง โดยใส่ในตัวจับที่ยึดเหมาะสม ถ้าหากอุปกรณ์มีขนาดเบาลอยเหนือน้ำ ควรใช้ตะแกรงเหล็กไร้สนิม หรือพลาสติกกดให้จมลง
 4. เปิดสวิตช์ไฟฟ้าและตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม ควรใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำความสะอาด
 5. ตั้งเวลาสำหรับการทำความสะอาด หลังจากถึงกำหนดให้นำไปล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งอาจจะเป็นน้ำกลั่นปราศจากไอออน และนำไปเข้าเครื่องอบให้แห้งในลำดับถัดไป

การบำรุงรักษา

 • ห้ามก่อความเสียหายแก่เครื่อง Ultrasonic Cleaners
 • ต้องมีของเหลวอยู่ในถังสำหรับการใช้งานทุกครั้ง
 • ไม่ควรวางวัตถุให้สัมผัสก้นถังโดยตรง
 • ห้ามใช้สารละลายที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง
 • วางเครื่อง Ultrasonic Cleaners ให้อยู่บนฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
 • ปล่อยน้ำออกจากเครื่อง Ultrasonic Cleaners ทุกครั้งหลังจากใช้เสร็จ

2.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave)

         หลังจากที่อุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านการต้มฆ่าเชื้อโรคแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นการนำเข้าเป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคจุลินทรีย์ขนาดเล็ก โดยใช้ไอความร้อนและอยู่ในระบบปิดเพื่อให้เกิดแรงดันอากาศสูง ทำให้อุปกรณ์ที่ผ่านการอบไอน้ำความดันสูงแล้ว อยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ มักใช้เครื่อง Autoclave เพื่อกำจัดต้นตอของแบคทีเรีย ซึ่งเครื่อง Autoclave ยังสามารถทำความสะอาด เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผ้าที่ใช้สำหรับการผ่าตัด ได้เป็นอย่างดีก่อนจะนำมาใช้งานอีกครั้ง

         Lovely Eye & Skin Clinic ใส่ใจเรื่องมาตรฐานแรงดันและอุณหภูมิของเครื่อง ซึ่งมีผลต่อการฆ่าเชื้อโดยตรง หากอุณหภูมิของไอน้ำไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดจะทำให้เกิดโอกาสที่เชื้อโรคตกค้างอยู่บนเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นๆ จะเห็นได้ว่าคุณภาพของไอน้ำมีความสำคัญต่อกระบวนการฆ่าเชื้อ โดยปกติแล้วไอน้ำที่ถูกนำมาใช้ฆ่าเชื้อ ประกอบไปด้วย ไอน้ำ 97% และ ความชื้นจากน้ำ 3% เป็นอัตราที่เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งาน เมื่อใดก็ตามที่ความชื้นหรืออุณหภูมิมีน้อยกว่าที่กำหนด จะทำให้เครื่องไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ อุณภูมิมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับการฆ่าเชื้อ คือ 250° F (121° C), 270° F (132° C) หรือ 275° F (135° C) และการใช้งานต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

*เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ขั้นตอนการใช้งาน Autoclave

 1. เปิดสวิตช์เพื่อเริ่มการทำงานและเติมน้ำลงเครื่อง โดยเติมเฉพาะน้ำเท่านั้น ห้ามนำของเหลวชนิดอื่นๆมาใช้งานแทน
 2. นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ใส่ลงในเครื่อง ขณะที่เครื่องกำลังปิดฝาห้ามยื่นมือเข้าไปเด็ดขาด และต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน
 3. ตรวจสอบระดับน้ำของถังดักไอน้ำว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ หลังจากนั้นจึงกดปุ่มเพื่อเริ่มทำงาน
 4. นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกจากเครื่อง Autoclave ขั้นตอนนี้จะต้องระวังไม่ให้ใบหน้าหรือเข้าใกล้บริเวณฝาเครื่อง เพราะไอน้ำจะพุ่งออกมาจากเครื่อง หลังจากนั้นให้ปิดสวิตช์เครื่องเพื่อจบการทำงาน

ขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับทุกวัน

 • เช็คทำความสะอาดเครื่องและฝาครอบเครื่อง ด้วยฟองน้ำและน้ำยาล้างอ่อน ห้ามใช้วัตถุที่แข็งหรือมีคม ขีดหรือถูภายในเครื่อง
 • ตรวจเช็คยางซีลขอบประตู

ขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับทุกสัปดาห์

 • กำจัดเก็บเศษที่ตัวกรองในเครื่อง
 • ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของเครื่อง

ขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับทุกๆ 3 เดือน

 • ตรวจเช็ค ใส่สารหล่อลื่น  ระบบกลไกล็อคประตู
 • ทำความสะอาดตัวกรองเศษ ระบบท่อน้ำต่างๆ
 • ตรวจเช็คระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
 • ตรวจเช็คตัวทำความสะอาด ตัวระบายอากาศและไอน้ำที่กลั่นตัว (STEAM TRAP)
 • ตรวจเช็คระบบดูดอากาศออก (WATER Ejector)
 • ตรวจเช็คตัวป้องกันแรงดันเกิน (SAFTY VALVE)
 • เปลี่ยนไส้กรอง (Air Filter) เมื่อใช้งานครบ 1ปี หรือเมื่อเกิดการอุดตัน
 • ทำความสะอาด ถอดก้านวัดอิเล็กโตรด
 • เมื่อมีตะกรันควรถ่ายน้ำในเครื่องผลิตไอน้ำด้วยน้ำยาล้างตะกรัน

  การบำรุงรักษาเครื่องให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอก็สามารถคงประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้อีกเช่นกัน หากขาดดูแลอย่างใดอย่างหนึ่งอาจก่อให้เกิดโอกาสที่เครื่องมือไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

Lovely Trust & Care ดูแลผู้เข้ารับบริการ ด้วยมาตรฐานระดับโรงพยาบาล 

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทุกชิ้นผ่านการปลอดเชื้อจากห้อง Sterile ฆ่าเชื้อมาตรฐานระดับโรงพยาบาล
 • พนักงานคลินิกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ให้บริการเป็นประจำทุกวัน รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสเสี่ยงสูง และฉีดสเปร์ฆ่าเชื้อห้องที่ให้บริการทุกครั้ง ก่อนรับบริการลูกค้ารายถัดไป
 • ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้าที่มารับบริการในบริเวณคลินิก
 • แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานกำหนดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในร้าน
 • แพทย์และเจ้าหน้าที่ล้างมือ โดยยึดหลักการ Five Moments
 1. ล้างมือก่อนสัมผัสคนไข้
 2. ล้างมือก่อนทำหัตถการให้คนไข้
 3. ล้างมือหลังสัมผัสสารคัดหลั่งจากคนไข้
 4. ล้างมือหลังสัมผัสคนไข้
 5. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งที่ล้อมรอบคนไข้

ห้อง Sterile10.jpg

 

ห้อง Sterile11.png

 

ห้อง Sterile21.jpg