fbpx ห้อง Sterile ยกระดับมาตรฐานปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจช่วง Covid-19

พาชมห้อง Sterile ยกระดับมาตรฐาน ปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจช่วง Covid-19

ห้อง Sterile Lovely Eye & Skin Clinic

             ในช่วงที่ Covid-19 ยังคงแพร่ระบาด หลายคนที่อยากทำตาสองชั้น อาจเกิดคำถามว่า การทำตาในช่วงนี้จะปลอดภัยหรือไม่? เพราะกังวลเรื่องเชื้อไวรัสโควิด แล้วจะทำตาที่ไหนดี? ถึงจะปลอดเชื้อ Lovely Eye & Skin Clinic เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 อย่างรัดกุม ด้วยวิสัยทัศน์ของ พญ.ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ (หมอรวงข้าว) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงยกระดับความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทำตาสองชั้นในช่วงสถานการณ์โควิด ด้วยการบุกเบิกสร้างห้องสเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อ ภายใต้ชื่อ “Lovely Surgical Instrument Sterile Unit” มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล พร้อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ (AUTOCLAVE ผ่านการรับรอง ISO 13485:2016)

             ทุกเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด รวมถึงทำหัตถการต่างๆ ภายในคลินิก จะปราศจากเชื้อโรค ด้วยการทำความสะอาดหลายขั้นตอน ตลอดจนการยึดแนวปฏิบัติขั้นตอนป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เรามาดูกันดีกว่าว่าภายในห้อง Lovely Surgical Instrument Sterile Unit ที่มีมาตรฐานระดับโรงพยาบาลนั้น จะเป็นอย่างไร

ห้อง Sterile1.jpg

                 Lovely Surgical Instrument Sterile Unit เป็นเขตปลอดเชื้อ ใช้สำหรับทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรคบนเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการสูงสุด

 

มั่นใจในความปลอดภัยในทุกขั้นตอน

กับ ห้องสเตอร์ไรด์ปราศจากเชื้อ Lovely Surgical Instrument Sterile Unit

ห้อง Sterile2.jpg

1. ระบบป้องกันเชื้อด้วยประตูกั้น 2 ชั้น และช่องส่งอุปกรณ์นิรภัย

                 ออกแบบประตูห้องสเตอร์ไรด์ 2 ชั้น กั้นระหว่างเขตภายนอกและเขตปลอดเชื้อออกจากกัน ด้วยประตูที่ปิดแนบสนิท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ภายในห้องติดตั้งเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อและเครื่องทำลายเชื้อโรค

ห้อง Sterile3.jpg

2. เจ้าหน้าที่มีการสวมเครื่องป้องกันตามมาตรฐาน

                 เจ้าหน้าที่ในห้อง Sterile ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่น หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง อย่างเคร่งครัดทุกครั้งที่ปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับการเทรนเทคนิคการปราศจากเชื้อและสามารถล้างทำความสะอาดเครื่องมืออย่างถูกวิธี

ห้อง Sterile4.jpg

3. ต้มอุปกรณ์ผ่าตัดในน้ำยาฆ่าเชื้อ ด้วยเครื่อง UltraSonic

ห้อง Sterile5.jpg

                 ขั้นตอนการทำให้อุปกรณ์ผ่าตัด เช่น มีด กรรไกร คีม คีมจับเนื้อเยื่อ และเครื่องมืออื่นๆ ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน ผ่านวิธีการต้มในน้ำเดือดด้วยเครื่อง UltraSonic โดยใช้เวลา 15 นาที สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้เกือบทุกชนิด

ห้อง Sterile6.png

                 จากนั้นทำการเช็ดอุปกรณ์ผ่าตัดให้แห้ง แล้วห่อด้วยผ้าสะอาดปลอดเชื้อ และนำเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ Autoclave ทำการฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะช่วยทำลายเชื้อโรคและสปอร์ของแบคทีเรียได้อย่างประสิทธิภาพ

ห้อง Sterile7.JPG

4. อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกบรรจุในซองปลอดเชื้อ เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน

ห้อง Sterile8.jpg

                 หลังจากนำอุปกรณ์ผ่าตัดออกจากเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จะมีการเก็บรักษาก่อนนำไปใช้งานอย่างเหมาะสม โดยบรรจุลงซองปลอดเชื้อ เก็บไว้ในตู้ที่มีฝาปิดมิดชิด หรือจุดที่ห่างจากบริเวณเปียกชื้น อุปกรณ์ผ่าตัดทุกซองจะมีการเขียนวัน เดือน ปีที่ได้รับการทำให้ปราศจากเชื้อ และวันหมดอายุ เพราะหากเก็บอุปกรณ์ผ่าตัดที่ผ่านการปลอดเชื้อไว้นานเกินอายุ อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนได้

 

ห้อง Sterile9.jpg

Lovely Trust & Care ดูแลทุกท่าน ด้วยมาตรฐานระดับโรงพยาบาล ตามมาตรการป้องกัน Covid-19

 

ห้อง Sterile10.jpg

ห้อง Sterile11.png

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทุกชิ้นผ่านการปลอดเชื้อจากห้อง Sterile ฆ่าเชื้อมาตรฐานระดับโรงพยาบาล

ห้อง Sterile12.png

 • ฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในคลินิก โดยบริษัทรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 โดยเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ

ห้อง Sterile13.JPG

ห้อง Sterile14.JPG

ห้อง Sterile15.JPG

 • พนักงานคลินิกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่ให้บริการเป็นประจำทุกวัน รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสเสี่ยงสูง และฉีดสเปร์ฆ่าเชื้อห้องที่ให้บริการทุกครั้ง ก่อนรับบริการลูกค้ารายถัดไป

ห้อง Sterile16.JPG

 • ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้อง Sterile17.JPG

 • คัดกรองผู้รับบริการผ่านระบบคัดกรอง โดยวัดอุณหภูมิก่อนให้บริการ

ห้อง Sterile18.JPG

 • บริการแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการ

ห้อง Sterile19.jpg

 • จัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับลูกค้าที่มารับบริการในบริเวณคลินิก

แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันตามมาตรฐานกำหนดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในร้าน

ห้อง Sterile20.JPG

 • แพทย์และเจ้าหน้าที่ล้างมือ โดยยึดหลักการ Five Moments

ล้างมือก่อนสัมผัสคนไข้

ล้างมือก่อนทำหัตถการให้คนไข้

ล้างมือหลังสัมผัสสารคัดหลั่งจากคนไข้

ล้างมือหลังสัมผัสคนไข้

ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งที่ล้อมรอบคนไข้

ห้อง Sterile21.jpg

 • แพทย์และเจ้าหน้าทุกคน ได้รับการตรวจโควิดและฉีดวัคซีนแล้ว ทำให้คนไข้มั่นใจทุกบริการภายใต้ Lovely Eye & Skin Clinic
 • ใช้ระบบนัดหมายล่วงหน้า พร้อมถามประวัติเสี่ยง ให้บริการลูกค้า 1 คน / ลูกค้า 1 รายในห้องส่วนตัวเท่านั้น
 • เว้นระยะห่างพื้นที่บริการตามมาตรการ Social Distance
 • ช่องทางการชำระเงิน Online ลดการสัมผัส
 • ติดตามดูแลผ่าน Line ลดความแออัดในพื้นที่