fbpx น้ำหวาน ทำตาสองชั้นครั้งแรก หลังทำหน้าไม่ง่วงเเล้ว แฮปปี้มาก

น้ำหวาน ทำตาสองชั้นครั้งแรก หลังทำหน้าไม่ง่วงเเล้ว แฮปปี้มาก

                   ทำตาสองชั้นครั้งแรก รวมถึงทำศัลยกรรมครั้งแรกของเรา พนักงานจะให้คำปรึกษาก่อนทำว่าเราต้องการทำแบบไหนแล้วจึงนัดหมายกันอีกครั้ง

  • ราคาสามารถถามพนักงานได้เลย ได้ส่วนลดด้วยนะคะ
  • รูปแบบการทำสามารถถามพนักงานได้เลย ทางเราทำแบบตัดหนังตาเพราะตาตก ทำให้ตาไม่ง่วง พอทำเสร็จกลายเป็นคนหน้าไม่ค่อยง่วงเเล้วค่ะ

                   พอถึงเวลาทำจริงจะมีการเปลี่ยนชุดและเข้าพบคุณหมอเจ้าของไข้ ก่อนหน้ามีพนักงานแนะนำให้ฉีดปรับระดับทรงคิ้วและชั้นตาบริเวณหน้าผาก เพราะติดนิสัยชอบเลิกคิ้วขึ้นทำให้หน้าผากย่น อาจทำให้มีผลต่อการรักษาแผลตาหลังการผ่าตัด ทำเสร็จพักประมาณ 10 นาที สามารถกลับบ้านได้เลย

                   ระยะเวลาการพักฟื้นประมาณ 2 สัปดาห์เพราะเวลาจ้องคอมฯ หรือมือถือจะทำให้เราน้ำตาไหล ต้องประคบเย็นไปก่อนตลอดประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากนั้นเราทำการประคบร้อน อีก 1 สัปดาห์

                   หลังจากทำตา 1 สัปดาห์ ทางคลินิคนัดตัดไหม มีคุณพยาบาลมือเบาตัดไหมให้ ทางคลินิคแนะนำยาที่จะต้องใช้ทาต่อ เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการไหม

                   หลังทำ 1 เดือนดีขึ้นมาก ตาไม่บวมแล้ว ดีใจหน้าไม่ง่วงเเล้วค่ะ อยากสวยต้องอดทน ฮึบๆ

ทำตาสองชั้น

หลังทำ

ทำตาสองชั้น

หลังทำ

ทำตาสองชั้น

รอยแผลที่ตาหลังทำ

ทำตาสองชั้น

ภาพก่อนทำตาสองชั้น

 

ทำตาสองชั้น