fbpx เย็บเอ็นตาล่าง เสริมความแข็งแรงให้เอ็นตาล่าง รักษาอาการตาลอย

เย็บเอ็นตา ป้องกันและแก้ไขปัญหาตาล่างแบะออก

เย็บเอ็นตา ป้องกันและแก้ไขปัญหาตาล่างแบะออก

เอ็นตาล่างแบะ คืออะไร ส่งผลเสียอย่างไร

                  เอ็นตาล่างแบะ เป็นภาวะตึงรั้งบริเวณขอบตาล่าง ทำให้ขอบตาล่างแบะออก จนเห็นเนื้อเยื่อขอบตาด้านใน ขอบตาล่างไม่คลุมตาดำ ทำให้ตาดำดูลอย เห็นพื้นที่ตาขาวด้านล่างเยอะ หรือเห็นมุมหางตาเยอะ อาจเกิดจากการผ่าตัดเปลือกตาล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดถุงใต้ตาโดยผู้ที่ไม่ชำนาญ หรืออาจใช้เทคนิคการผ่าตัดที่ไม่เหมาะสม เช่น ผู้ผ่าตัดอาจประเมินหนังตา เพื่อผ่าตัดหนังตาส่วนเกินออกมากเกินไป เย็บแผลไม่ดีหรือเย็บไม่ละเอียด ทำให้แผลบริเวณขอบตารั้ง จนขอบตาล่างปลิ้น หรือกรณีคนสูงวัยที่มีเอ็นตาล่างไม่แข็งแรง หากทำการตัดถุงใต้ตาโดยไม่ได้มีการเย็บเอ็นตาเพื่อป้องกันเอ็นตาล่างแบะ ก็อาจทำให้เกิดแผลตึงรั้ง จนดึงตาล่างปลิ้นลง ทำให้เอ็นตาล่างแบะออกได้ ซึ่งภาวะเอ็นตาล่างแบะ นอกจากจะทำให้ดูไม่สวยงามแล้ว ยังส่งผลให้ไม่สามารถหลับตาได้เต็มที่ จนอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา เยื่อบุตาอักเสบ น้ำตาไหล หรือตาแห้ง จึงจำเป็นต้องทำการรักษาเอ็นตาล่าง โดยการผ่าตัดเอ็นตาล่าง หรือเย็บเอ็นตาล่าง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

เย็บตาล่างขึน_0.jpg

เย็บเอ็นตาป้องกันและแก้ไขปัญหาตาล่างแบะออก เทคนิคหมอรวงข้าว

                 เป็นเทคนิคการผ่าตัดเพิ่มความแข็งแรงให้กับเอ็นตาล่าง โดยการเย็บเอ็นตาล่างยึดไว้กับขอบเบ้าตา เพื่อแก้ไขภาวะเอ็นตาล่างแบะออก นิยมทำร่วมกับการตัดถุงใต้ตา เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาเอ็นตาล่างแบะในผู้สูงวัย หรือคนที่มีเอ็นตาล่างไม่แข็งแรง ช่วยให้ผิวใต้ตาเรียบเนียน ดูกระชับ และป้องกันปัญหาตาล่างแบะออกได้เป็นอย่างดี

 

ผ่าตัดเอ็นตาล่าง แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง

  • รักษาเอ็นตาล่างแบะออก

ช่วยแก้ปัญหาเอ็นตาล่างแบะ จนทำให้ขอบตาล่างปลิ้นลง หลังผ่าตัดเอ็นตาล่าง จะช่วยให้ขอบตาล่างกระชับ และยกขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

  • แก้ปัญหาเอ็นยึดตาล่างไม่แข็งแรง

เพิ่มระดับความแข็งแรงของเอ็นตาล่าง ส่งผลให้ตาล่างที่ดูหย่อน ตึงกระชับขึ้น

  • ช่วยให้ผิวเปลือกตาล่าง และช่วงหางตาตึงขึ้น

เอ็นตาล่างแบะ ทำให้ผิวเปลือกตาล่างและขอบตาด้านหางตาหย่อนลง หลังผ่าตัดเอ็นตาล่าง จะช่วยให้ผิวเปลือกตาล่าง และช่วงหางตาดูตึงขึ้น

  • ทำร่วมกับการผ่าตัดถุงใต้ตา เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดปัญหาตาล่างแบะออก

คนสูงวัย หรือคนที่มีเอ็นตาล่างไม่แข็งแรง หลังตัดถุงใต้ตา อาจเกิดปัญหาเอ็นตาล่างแบะ แต่สามารถเย็บเอ็นตาล่าง ร่วมกับการตัดถุงใต้ตา เพื่อช่วยป้องกันปัญหาเอ็นตาล่างแบะหลังตัดถุงใต้ตาได้

 

การรักษาเอ็นตาล่าง เหมาะกับใคร

  • คนที่มีตาล่างแบะออก

คนที่มีปัญหาเอ็นตาล่างแบะออก เอ็นตาล่างไม่แข็งแรง จนอาจกระทบต่อสุขภาพดวงตา เช่น รู้สึกระคายเคืองตา ตาอักเสบ สามารถรักษาเอ็นตาล่าง ด้วยการเย็บเอ็นตาล่าง เสริมความแข็งแรงให้เอ็นตา แก้ปัญหาตาล่างแบะ

  • คนที่รักษาถุงใต้ตาจากที่อื่นแล้วส่งผลให้ตาล่างแบะ

คนไข้หลายคนที่มีอายุ หรือเป็นผู้ที่มีเอ็นตาล่างไม่แข็งแรง เมื่อรักษาถุงใต้ตา ซึ่งต้องทำการผ่าตัดบริเวณใกล้เคียงขอบตาล่าง อาจเกิดผลแทรกซ้อนทำให้ตาล่างแบะได้

  • คนที่มีอาการตาลอย

คนที่มีเอ็นตาล่างแบะออก ขอบตาจะร่นลงต่ำกว่าปกติ ทำให้ตาดำดูลอย สามารถผ่าตัดเอ็นตาล่าง ช่วยให้ขอบตาอยู่ในระดับปกติ แก้ไขอาการตาลอยได้

  • คนที่ขอบตาล่างไม่คลุมตาดำ

โดยปกติขอบตาล่างจะคลุมตาดำเล็กน้อย ทำให้ตาดำไม่ดูลอย แต่คนที่มีปัญหาเอ็นตาล่างแบะออก ขอบตาล่างมักจะร่นลงต่ำ ทำให้ไม่คลุมตาดำ สามารถผ่าตัดเอ็นตาล่าง เพื่อแก้ปัญหาขอบตาล่างไม่คลุมตาดำได้

  • คนที่มีลักษณะตาขาวด้านล่างมากเกิน ทำให้ดวงตาดูไม่สมดุล

เอ็นตาล่างแบะ ทำให้พื้นที่ขอบตาขาวด้านล่างมีมากกว่าปกติ ไม่สมดุลกับพื้นที่ตาขาวด้านบน สามารถเย็บเอ็นตาล่าง เพื่อแก้ไขดวงตาให้ได้สัดส่วนและดูสวยงามมากขึ้นได้

 

เย็บเอ็นตาล่าง ที่ไหนดี

1. เลือกคลินิกที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย

ควรเลือกคลินิกหรือสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย วางใจได้ มีแพทย์ที่มีประสบการณ์ผ่าตัดดวงตา มากกว่าเลือกคลินิกที่มีโปรโมชั่นดี หรือมีรีวิวสวยเพียงไม่กี่เคส เพราะไม่อาจนำมาประเมินประสบการณ์ของแพทย์ได้

2. ผ่าตัดโดยแพทย์ ผู้ชำนาญด้านดวงตาโดยเฉพาะ

แพทย์ที่ทำการผ่าตัดตาที่มีความชำนาญด้านดวงตาโดยเฉพาะ จะเข้าใจโครงสร้างดวงตาอย่างละเอียด สามารถประเมินปัญหาตา และใช้เทคนิคการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม

3. มีเทคนิคการผ่าตัดที่ดี และเหมาะสมกับตัวเรา

การเย็บเอ็นตาล่าง เป็นหัตถการที่ต้องอาศัยความชำนาญในการผ่าตัดและความเข้าใจโครงสร้างดวงตาอย่างละเอียดลึกซึ้งของแพทย์ ถึงจะทำให้ผลการผ่าตัดออกมาดี จึงควรเลือกคลินิกหรือสถานพยาบาล ซึ่งมีแพทย์ผ่าตัดที่มีประสบการณ์ความชำนาญในการผ่าตัดตาโดยตรง มีเทคนิคการทำตาที่ดี สามารถวางแนวทางแก้ไขปัญหาตาได้อย่างครอบคลุม และให้คำแนะนำในการผ่าตัดแก่คนไข้ได้อย่างตรงจุด

4. ดูแลอย่างใส่ใจ ให้คำแนะนำอย่างดี

การผ่าตัดโดยแพทย์ผู้ชำนาญ พร้อมความใส่ใจของทีมงานในการดูแลคนไข้ในวันผ่าตัดและภายหลังผ่าตัด รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการเข้าที่ของแผลผ่าตัด ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์การผ่าตัดให้ออกมาดียิ่งขึ้น

5. มีรีวิวให้เลือกดูหลากหลาย สามารถนำมาพิจารณาประเมินปัญหา และความชอบได้

การมีรีวิวเคสทำตาจำนวนมากและมีความหลากหลาย สามารถนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาตาได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้คนไข้สามารถนำรีวิวมาเปรียบเทียบปัญหาของตัวเองและประเมินสไตล์ดวงตาที่ชื่นชอบได้ดี

 

>>คลิก<< เพื่อชมภาพรีวิวการทำตามากที่สุด

                 

-----------------------------------------------------------------------
The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

1200x900 pixel เปิดหัวตา ทําตาสองชั้น_13_0.jpg

The result may vary depending on each person. ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล