fbpx รวมคำถามไลฟ์ เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้นได้ไหม

รวมคำถามไลฟ์ เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้นได้ไหม

beautiful-brown-man-eye-close-up.jpg

ลักษณะเบ้าตาแคบเป็นอย่างไร

คุณหมอ Lovely Specialist : โดยปกติ โครงเบ้าตาของแต่ละคนจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป คนที่มีเบ้าตาแคบ จะส่งผลต่อชั้นตาที่จะทำด้วย ในเคสที่มีลักษณะเบ้าตาแคบ หากต้องการทำตาสองชั้น หมออาจต้องวางแผนการผ่าตัดมากกว่าปกติ เพราะหากวางแผนไม่ดี ชั้นตาที่ได้อาจอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสม อยู่สูงจนชิดกับคิ้วมากเกินไป ทำให้ดูไม่สวยงาม ส่วนใหญ่แล้ว เคสที่มีเบ้าตาแคบ จะมีลักษณะร่วมกันดังนี้ครับ

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้น 1 (5)_0.jpg

- พื้นที่เหนือขอบตาบนน้อย 

เมื่อทำตาสองชั้น ถ้าทำชั้นตาใหญ่เกินไป ก็อาจติดคิ้วมากเกินไป จะดูไม่เป็นธรรมชาติ ในเคสนี้ หมอจะกำหนดชั้นตาให้มีขนาดเหมาะสม และรับกับรูปทรงดวงตามากที่สุด

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้น 1 (1).jpg

- ตาผู้ชาย พบได้ค่อนข้างมากที่มีลักษณะพื้นที่ใต้คิ้วน้อย 

เมื่อทำตาสองชั้น หมอจะกำหนดชั้นตาไม่สูงมาก ชั้นตาจะดูเป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับดวงตาในแบบผู้ชาย

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้น 1 (6).jpg

- ระยะห่างระหว่างตากับคิ้วน้อยอย่างเห็นได้ชัด 

เมื่อทำตาสองชั้น หมอจะคำนึงถึงขนาดของชั้นตาเป็นหลัก ต้องมีขนาดที่เหมาะสม รับกับรูปหน้า เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมา ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติ

 

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้นแล้วจะเป็นอย่างไร

คุณหมอ Lovely Specialist : การทำตาด้วยเทคนิคหมอรวงข้าว สามารถแก้ปัญหากระดูกเบ้าตาแคบ หรือเบ้าตาโค้งลงตรงบริเวณหางตา หรือในเคสที่มีลักษณะโหนกคิ้วค่อนข้างสูง หางตาตก ก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีเลยครับ 

อย่างเทคนิคแรกที่ใช้ เป็นการทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว จะมีการออกแบบชั้นตาให้เหมาะสมกับโครงเบ้าตาแต่ละคน ซึ่งในคนที่มีลักษณะพื้นที่เบ้าตาแคบ ก็จะทำชั้นตาให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุด ไม่สูงเกินไป ไม่ทำชั้นตาให้ติดคิ้วมากเกินไป จนอาจไม่เข้ากับรูปหน้าได้ 

ในจำนวนคนไข้ที่มาปรึกษา คนที่มีเบ้าตาแคบ หมอจะอธิบายถึงข้อจำกัดของการทำชั้นตาให้คนไข้เข้าใจ ว่าชั้นที่ได้จะไม่สูง ไม่ใหญ่มาก แต่เทคนิคของคุณหมอรวงข้าวจะทำให้ตาโตขึ้น ชั้นตาดูเป็นธรรมชาติ และดูเข้ากับใบหน้ามากที่สุด

ส่วนใหญ่จะนิยมเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าวร่วมด้วย เพื่อให้หนังตาที่ปิดตรงหัวตาน้อยลง ตาจะดูเรียวยาว ได้สัดส่วนที่ดีขึ้น และดูสวยเป็นธรรมชาติมากขึ้น

อีกเทคนิคหนึ่งที่นำมาใช้มากสำหรับคนที่มีปัญหาพื้นที่เบ้าตาแคบ ซึ่งจะมีกระดูกตรงหางตากดต่ำ ทำให้หางตาดูตก คือการยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้วเทคนิคหมอรวงข้าว เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาหนังตาตก หนังตากองบริเวณหางตาได้ค่อนข้างดี สำหรับคนที่มีลักษณะพื้นที่เบ้าตาแคบและกระดูกตรงบริเวณหางตาค่อนข้างต่ำ จะทำชั้นสูงไม่ได้ ก็ใช้วิธีการยกใต้คิ้ว แผลจะซ่อนอยู่บริเวณใต้คิ้ว จะมองไม่เห็นจากภายนอก และได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วย

 

ทำตาสองชั้นแล้ว หางตาจะยกขึ้นไหม

คุณหมอ Lovely Specialist : หางตายกขึ้นได้ครับ หากเป็นกรณีหางตาตกจากเนื้อ จากหนังตาเยอะ หนังตาตกกอง เวลาหมอทำตาสองชั้น หมอจะเก็บหนังตาที่ตกออกไปด้วย หางตาก็จะดูยกขึ้น แต่ในกรณีกระดูกหางตาค่อนข้างต่ำ ก็จะใช้วิธีการยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้วเทคนิคหมอรวงข้าว จะช่วยให้หางตายกขึ้นได้ดีครับ

 

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้นให้ตาโตขึ้นได้ไหม

คุณหมอ Lovely Specialist : หมอจะพิจารณาตามลักษณะของโครงเบ้าตา เพื่อเลือกใช้เทคนิคการทำตาที่เหมาะสมที่สุด ในกรณีที่ชั้นตาใหญ่เกิน หรือสูงเกินไป ไม่เหมาะกับโครงสร้างของเบ้าตา อาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่การทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว ถึงแม้ชั้นตาจะไม่ได้ใหญ่มาก แต่หลังทำตาก็จะดูโตขึ้น และดูสดใสมากขึ้น

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้น 1 (3).jpg

เคสทำตาสองชั้น พร้อมดึงกล้ามเนื้อตา ที่พื้นฐานมีลักษณะเบ้าตาแคบ ก่อนทำ ชั้นตาไม่เท่ากัน หนังตาตกทับชั้นตา มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หลังทำ ช่วยให้ชั้นตาชัดและมีขนาดเหมาะสมกับดวงตา ดวงตาเปิดได้เต็มที่ ดูสดใสขึ้น

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้น 1 (2).jpg

เคสทำตาสองชั้น พร้อมดึงกล้ามเนื้อตา เปิดหัวตา และเติมไขมัน แก้ไขเบ้าตาลึก ก่อนทำ ชั้นตาสูง จากภาวะเบ้าตาลึก ตาปรือจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้ตาดูปรือ รูปทรงตาดูสั้น ไม่เรียวยาว ทำให้ตาดูไม่สดใส 

 

เบ้าตาแคบ กับ เบ้าตาลึก ต่างกันอย่างไร

คุณหมอ Lovely Specialist : ส่วนใหญ่เราก็จะดูพื้นที่บริเวณใต้คิ้ว ถ้าพื้นที่น้อยๆ แปลว่ามีเบ้าตาค่อนข้างแคบ แต่ถ้าตาลึก อาจเกิดจากไขมันบริเวณเบ้าตาน้อย ทำให้ตาดูโหล ดูลึก ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ส่วนวิธีแก้ปัญหาก็จะแตกต่างกัน เบ้าตาแคบ หมอจะออกแบบชั้นตาให้เหมาะสม ส่วนเบ้าตาลึก เราอาจต้องใช้วิธีเติมไขมันตา เพื่อให้ตาดูไม่ลึกโหลครับ

เบ้าตาแคบ ทำตาสองชั้น 1 (4).jpg

เคสทำตาสองชั้น พร้อมเปิดหัวตา แต่มีเนื้อกองบริเวณโหนกคิ้ว และมีลักษณะโหนกคิ้วสูง จึงมีปัญหาหางตาตก รวมถึงตาปรือ จึงรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ด้วยการดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ ร่วมกับการยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้ว หลังทำช่วยยกหางตาขึ้น ตาไม่ปรือ และดูอ่อนกว่าวัย

 

ถ้าเคยทำตาสองชั้น ตัดหนังตามาแล้ว แต่โหนกคิ้วยังเนื้อเยอะ จะแก้ได้ไหม

คุณหมอ Lovely Specialist : เป็นปัญหาที่เจอเยอะเลย สำหรับคนที่มีเบ้าตาแคบ และกระดูกบริเวณหางตาค่อนข้างต่ำนะครับ หมอจะใช้วิธีการยกหางตาซ่อนแผลใต้คิ้ว เพื่อเก็บหนังตาบริเวณหางตาขึ้นไปให้ตึงกระชับมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาหางตาตกกรณีนี้ได้ดี

 

ถ้าเบ้าตาแคบ จะทำตาสองชั้นใหญ่ๆ ได้ไหม

คุณหมอ Lovely Specialist : ถ้าใหญ่เกินโครงสร้าง อาจจะทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติ หมอแนะนำให้ทำตาสองชั้นที่มีขนาดเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของเราดีกว่า จะได้สัดส่วนกับใบหน้าของเราด้วย 

 

ฝากถึงคนที่สนใจทำตาสองชั้น

คุณหมอ Lovely Specialist : คนไข้คนไหนรู้สึกว่าตัวเองมีเบ้าตาแคบ หรือมีพื้นที่ใต้คิ้วน้อย และสนใจอยากทำตาสองชั้นให้ตาดูโตขึ้น สามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะครับ กับแพทย์ Lovely Specialist ที่ทำตาด้วยเทคนิคหมอรวงข้าว ที่ Lovely Eye & Skin Clinic มาพูดคุยกันก่อนได้นะครับ มาดูซิว่ามีปัญหาอะไรบ้าง สามารถทำชั้นตาได้ประมาณไหน