แก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา-2

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล