fbpx ล้วงลึกเทคนิคทำตาสองชั้นและเปิดหัวตา โดยหมอรวงข้าว

ล้วงลึกเทคนิคทำตาสองชั้นและเปิดหัวตา โดยหมอรวงข้าว

w644(4)_0.jpg

         เจาะลึกเทคนิคการทำตาสองชั้นอย่างรอบด้านกับคุณหมอรวงข้าว จักษุแพทย์ของไทยคนแรกที่จุดประกายการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์ รวมถึงบุกเบิกเทคนิคการเปิดหัวตาและเปิดหางตาให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งคนอยากศัลยกรรมตาพลาดไม่ได้ เพราะคุณหมอได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตาสองชั้นอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคเลิฟลี่อาย ความรู้เกี่ยวกับการเปิดหัวตาและเปิดหางตา วิธีการดูแลหลังเปิดหัวตาและเปิดหางตา ข้อดีของการทำตาสองชั้น พร้อมชมรูปเคสรีวิวการทำตาสองชั้น เปิดหัวตา เปิดหางตา รวมถึงเทคนิคการเลือกรูปตาให้เหมาะกับสไตล์หน้าอย่างครบครัน ได้ใน akerufeed

w644(13).jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

w644(14).jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล