fbpx พญ. มินา นราธิปกร หนึ่งในทีมแพทย์ Lovely Specialist

พญ. มินา นราธิปกร

พญ. มินา นราธิปกร (คุณหมอมินา)

หนึ่งในทีมแพทย์ Lovely Specialist ประจำ Lovely Eye & Skin Clinic ได้รับการอบรมการทำตาสองชั้นด้วยเทคนิค Lovely Blepharoplasty จากคุณหมอรวงข้าวโดยตรงทุกขั้นตอน รวมถึงได้รับการตรวจสอบประเมินความก้าวหน้าทางด้านฝีมือและความแม่นยำในการผ่าตัดโดยคุณหมอรวงข้าวอย่างเข้มข้นสม่ำเสมอ

 

ประวัติการศึกษา

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2018
 • Fellow of International Council of Ophthalmology ปี 2018
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2016
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2012

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ปี 2012 - 2013
 • แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน ปี 2013 - 2014
 • แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ปี 2014 - 2015
 • แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2015 - 2018
 • จักษุแพทย์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ปี 2018 - 2020

ประวัติการฝึกอบรม 

 • The International Course of Masterclass Blepharoplasty by Thai Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery of the Royal College of Ophthalmologist of Thailand ปี 2014
 • Hand on Basic to Advanced Botox Facial Design and Injection Lipolysis by Aesthetic Concept Academy ปี 2020
 • Hand on Mesotherapy and Aesthetic Procedure in Clinical Practice by Aesthetic Concept Academy ปี 2020
 • Hand on Advanced Filler by Aesthetic Concept Academy ปี 2020
 • Skin Laser Therapy in  Clinical Practice by Aesthetic Concept Academy ปี 2020
 • Common Cosmetic and Dermatology in Practic by Aesthetic Concept Academy ปี 2020
 • Prevention and Management of Complication in Aesthetic Medicine by Aesthetic Concept Academy ปี 2020

 

รู้จักหมอมินาให้มากขึ้น

แพทย์ sur เต็มตัว_200824_4.jpg

แรงบันดาลใจที่ทำให้เป็น ‘แพทย์ศัลยกรรมเปลือกตา

                 “ มาจากตอนที่หมอผ่าตัดสมัยที่เป็นแพทย์ประจำบ้านค่ะ เราเห็นคนไข้หลังผ่าตัด จากที่เคยมีหนังตาตกบังตาดำ บังการมองเห็น เราสามารถผ่าตัดยกหนังตาขึ้นมาได้ ทำให้คนไข้มองเห็นได้ชัดขึ้น คนไข้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำให้เขามีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้แหละ ทำให้เราอยากผ่าตัดตาให้กับคนไข้ เพราะอยากช่วยให้ดวงตาของเขาดีขึ้น ”

 

เหตุผลที่เลือกเป็นแพทย์ Lovely Specialist 

                 “ เพราะเชื่อมั่นในแบรนด์ของคุณหมอรวงข้าว แล้วส่วนตัวก็ยังมีเพื่อนที่อยู่ที่นี่ด้วย ที่เป็นคนแนะนำมาค่ะ ก็เลยตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ Lovely Specialist ค่ะ ”

 

ประทับใจอะไรคุณหมอรวงข้าว

                 “ อาจารย์เป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านตาโดยเฉพาะ แล้วก็ยังเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากกว่าท่านอื่นๆ ก็เลยเลือกที่จะเข้ามาเรียนรู้กับอาจารย์และมาเป็นแพทย์ Lovely Specialist ค่ะ ”

 

เคสที่ทำให้รู้สึกประทับใจ

                 “ เท่าที่หมอทำตาสองชั้นให้คนไข้มา รู้สึกประทับใจทุกเคสเลยค่ะ แต่ในจำนวนนั้น ถ้าเป็นเคสแรกๆ จะเป็นเคสที่จำได้ดี เพราะเป็นเคสยากสำหรับหมอ ทำให้รู้สึกเครียด กดดันเวลาผ่าตัด แต่พอทำไปสักพักหนึ่ง ด้วยเทคนิคหมอรวงข้าวนี่แหละค่ะ ก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น ”

 

อะไรที่ช่วยลดความกดดันให้คุณหมอ

                 “ พอได้ทำเยอะขึ้น เราก็เชี่ยวชาญมากขึ้น ถนัดมือมากขึ้น มั่นใจมากขึ้นในการผ่าตัดค่ะ ”

 

เทคนิคหมอรวงข้าวพิเศษกว่าเทคนิคอื่นๆ ที่คุณหมอเคยสัมผัสมาอย่างไร

                 “ แตกต่างค่ะ ตั้งแต่การวาดตา การเย็บชั้นตา ไม่เหมือนกันกับที่เรียนมา ผลของการผ่าตัดดีขึ้น สวยขึ้นกว่าการผ่าตัดแบบเก่าๆ อย่างชัดเจน ”

 

ความยาก-ง่ายต่างกันไหม

                 “ สมัยก่อน จะวาดตาค่อนข้างยาก แต่คุณหมอรวงข้าวจะมีเทคนิคการวาดตาที่รวดเร็ว สวยงาม และเหมาะกับเบ้าตาของแต่ละคนเป็นอย่างดี ”

 

คิดอย่างไรกับวลี ‘ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ

                 “ คนเรามักจะมี Eye Contact สื่อสารกันผ่านดวงตา เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตาให้คนไข้สวยงาม คนไข้จะมีความมั่นใจมากขึ้น แล้วก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาคนไข้ต้องมองตาเพื่อสื่อสารกับคู่สนทนาด้วย ”

 

ปัจจุบันเทรนด์ทำตาสองชั้นในไทยขึ้นเป็นอันดับ 2 คิดเห็นอย่างไรกับการที่คนไทยกล้าทำตาสองชั้นมากขึ้น

                 “ อาจเป็นเพราะช่วงหลังๆ เทรนด์เกาหลีเข้ามามีบทบาทเยอะในบ้านเรา ทำให้คนไทยอยากได้ตาที่โตขึ้น หวานขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ในโซนเอเชียจะเป็นคนที่มีตาชั้นเดียว จึงมักจะอยากได้ตาที่โตขึ้นเป็นตาสองชั้นที่สวยงาม ”

 

ส่วนใหญ่คนไข้ปรึกษาคุณหมอเรื่องอะไรบ้าง

                 “ คนไข้บางเคสจะมีรูปมา แล้วบอกหมอว่าอยากได้ตาแบบนี้ หลายๆ เคสก็จะมีไอดอลที่เขาชอบ แต่ความจริงต้องพิจารณากันแบบเคสบายเคส หมอจะวิเคราะห์จากรูปเบ้าตาของคนไข้ว่ามีลักษณะอย่างไร และพยายามทำชั้นตาให้มีลักษณะที่สอดรับกับรูปเบ้าตาอย่างสวยงาม สำหรับคนที่มีรูปเบ้าตาที่ไม่สามารถทำได้ตามที่ต้องการจริงๆ หมอก็จะแจ้งไปตรงๆ เลยค่ะ ว่าทำได้เท่าไหน ”

 

เทรนด์ทำตาสองชั้นช่วงนี้เป็นแนวไหน

                 “ หลักๆ ก็ยังคงเป็นการทำตาสองชั้น หรืออาจมีบางคนที่อยากเปิดหัวตา หมอก็จะแนะนำให้คนไข้เปิดหัวตาควบคู่กัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น ตาโตขึ้น หวานขึ้น ”

 

คนทั่วไปรู้จักการเปิดหัวตาไหม

                 “ เท่าที่หมอสังเกตเห็นคนไข้หลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทำตาสองชั้นมา ก็จะพอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดหัวตาอยู่แล้ว ”

 

คนไข้วัยใด ที่ต้องใช้เวลาในการผ่าตัดมาก

                 “ คนไข้อายุมาก จะใช้เวลาในการผ่าตัดค่อนข้างมาก เพราะหนังตาเกินค่อนข้างเยอะ มีความหย่อนคล้อยมากกว่าหนังตาของคนอายุน้อย ”

 

เคล็ดลับการดูแลผิวรอบดวงตาของคุณหมอ

                 “ จริงๆ หมอก็ดูแลตามปกติเลยค่ะ และก็จะมีการใช้อายครีมของคุณหมอรวงข้าวร่วมด้วยค่ะ ”

 

วิธีการผ่อนคลายในชีวิตประจำวัน

                 “ หลักๆ ก็เลี้ยงลูก เล่นกับลูกค่ะ ”

 

การดูแลคนไข้ กับการดูแลลูก ความยากง่ายอะไรมากกว่ากัน

                 “ สำหรับหมอ ดูแลคนไข้ง่ายกว่า เพราะลูกอยู่ในวัยกำลังซนค่ะ ”

 

สิ่งที่อยากบอกกับคนไข้

                 “ หมอจะตั้งใจทำให้ผลลัพธ์การผ่าตัดออกมาดีที่สุดและทำให้คนไข้พึงพอใจมากที่สุดในทุกเคส ”