โปรโมชั่น : ทำตาสองชั้น by Dr.Roungkaw

90 COVER Web promotion หมอรวงข้าวลด 20%_0.png

เพียงขั้นตอนง่ายๆ ได้รับส่วนลด 20%

ดูแลโดย Eyelid Surgery Master

ผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์แพทย์

ทำตาสองชั้น เทคนิคหมอรวงข้าว

by Dr.Roungkaw

เงื่อนไขเป็นไปตามคลินิกกำหนด

123.jpg

Eyelid Surgery Master

แพทย์ผู้ถ่ายทอดความรู้การทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว

และตรวจสอบผลงานของทีมแพทย์ Lovely Specialist

                พญ. ณัฐฐามณี สิริภคพันธ์ หรือหมอรวงข้าว แพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการทำตาสองชั้นและแก้ปัญหารวบดวงตา นับตั้งแต่ยุคบุกเบิกนั้น ผลงานการทำตาสองชั้นของคุณหมอเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง ทำให้มีผู้จองคิวทำตาสองชั้นกับคุณหมอรวงข้าวยาวข้ามปี ส่งให้คุณหมอเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำตาสองชั้นและแก้ปัญหาตาเคสยากๆ หลายหมื่นคู่ โดยประสบการณ์ในวงการศัลยกรรมรอบดวงตากว่า 10 ปี ด้วยเทคนิคการทำตาลับเฉพาะ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และเทคนิคที่ได้เก็บเกี่ยวผ่านการผ่าตัดจริงที่ประเทศเกาหลี หลวมรวมเข้ากับประสบการณ์ที่สั่งสมในฐานะผู้ปลุกกระแสการทำตาสองชั้นโดยจักษุแพทย์ในประเทศไทย พัฒนาและแตกแขนงเป็นเทคนิคการทำตาที่สามารถแก้ปัญหาตาได้อย่างครอบคลุม ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การผ่าตัด และพัฒนาเทคนิคอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดให้กับทีมแพทย์ให้สามารถทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว และสามารถพัฒนาศักยภาพของแพทย์ในทีมได้อย่างสมบูรณ์นั้น เป็นเครื่องการันตีฝีมือและความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำหัตถการและแก้ปัญหารอบดวงตาของคุณหมอได้เป็นอย่างดี

ดูตัวอย่างผลงานคุณหมอรวงข้าว

https://bit.ly/3o6qym7

มากกว่าทำตาสองชั้น แก้ไขครอบคลุมทุกปัญหารอบดวงตา