fbpx Meso Science Skeyndor เทคนิคใหม่ บำรุงผิวหน้า ทำเมโสแบบไร้เข็ม

บำรุงผิวหน้าด้วย ผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม

เทคนิคใหม่ เมโสเธอราปีแบบไร้เข็ม

เป็นเทคนิคการผลักวิตามินบำรุง และยาเข้าสู่เซลล์ผิวหนังชั้นลึก โดยอาศัยหลักการสำคัญที่เรียกว่า "อิเล็กโตรโพเรชั่น (Electroporation)" หรือ " Non-Needle Mesotherapy"

Non-Needle mesotherapy เป็นนวัตกรรมล่าสุดในการส่งผ่านยา หรือสารอาหารเข้าสู่ผิว โดยไม่ต้องพึ่งเข็ม ไม่เจ็บ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สามารถนำสารอาหารต่างๆเข้าสู่ผิวชั้นลึกได้ดีกว่าการใช้ไอออนโต โฟโน ทั่วๆไป โดยตัวเครื่องมีฟังค์ชั่นทั้งหมด 4 ฟังค์ชั่น

1.Active current เป็นการใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นระบบไหลเวียน และเป็นการผลัดเซลล์ผิว เสมือนการเตรียมผิวเพื่อเตรียมพร้อมรับสารอาหารต่างๆ

2.Hydroelectrophoresis เป็นการผลักสารอาหารจากผิวชั้นนอกเข้าสู่ผิวชั้นใน สารอาหารจะอยู่บริเวณช่องว่างระหว่างเซลล์ (intercellular) ยังไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ (intracellular) จึงต้องอาศัยกระบวนการขั้นต่อไป

3.Electroporation เป็นหัวใจสำคัญของการผลักยาหรือสารอาหาร เป็นการใช้กระแสไฟฟ้า short pulse high volt กระตุ้นให้เซลล์ผิวมีการเปิดออกชั่วขณะ สารอาหารต่างๆ จึงสามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.Cryophoresis เป็นการใช้ความเย็นปิดล็อคให้สารอาหารให้อยู่ภายในเซลล์ พร้อมทั้งทำให้ผิวตึงกระชับอีกด้วย