fbpx ตาไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรได้บ้าง | Lovely Eye Clinic

ตาไม่เท่ากันทำไง แก้ไขอย่างไรได้บ้าง?

ลักษณะของดวงตาทั้งสองข้างที่มีขนาดไม่เท่ากัน ทำให้ใบหน้าดูไม่สมดุล

ตาไม่เท่ากัน เป็นอย่างไร

            ตาไม่เท่ากัน เป็นลักษณะของดวงตาทั้งสองข้างที่มีขนาดไม่เท่ากัน ทำให้ใบหน้าดูไม่สมดุล ไม่ได้สัดส่วนเท่าที่ควร บางกรณีเกิดจากปัจจัยที่สังเกตได้จากภายนอก เช่น คนที่มีชั้นตาไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าอีกข้าง ทำให้ดวงตาดูไม่เท่ากันตามไปด้วย หรือคนที่มีคิ้วไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งอยู่ในตำแหน่งสูง อีกข้างอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่า ก็อาจทำให้ตาไม่เท่ากันได้ หรือคนที่มีลักษณะตาลึกไม่เท่ากัน ข้างหนึ่งตาลึกกว่าอีกข้าง ก็จะทำให้ตาทั้งสองข้าง มีความแตกต่างกันชัดเจน หรือบางกรณีอาจเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอก เช่น คนที่กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ไม่สามารถลืมตาได้เต็มที่ ดวงตาอาจเปิดได้ไม่เท่ากัน ทำให้ตาสองข้างไม่เท่ากันได้ หรือคนที่มีลักษณะโครงกระดูกเบ้าตาไม่เท่ากัน จะทำให้ดวงตาดูไม่เท่ากันตามไปด้วย ภาวะตาไม่เท่ากันนี้ ส่งผลต่อความสวยงามโดยตรง เพราะดวงตาหรือชั้นตาที่ไม่เท่ากัน ทำให้ขาดความบาลานซ์ อาจทำให้แต่งหน้ายาก ต้องใช้เวลามากขึ้น หรืออาจต้องเพิ่มสติกเกอร์ติดชั้นตาเข้ามาในขั้นตอนเมคอัพ ซึ่งคนส่วนใหญ่รู้สึกเสียเวลา ติดแล้วไม่แนบเนียนและยังอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ นอกจากนี้ยังทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ ไม่กล้าสบตาคนตรงๆ เพราะกลัวว่าคนจะมองออกว่าตาไม่เท่ากัน หรือกลายเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูป ไม่ชอบส่องกระจก ไม่ชอบเข้าสังคม ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพและสุขภาพจิตในระยะยาวได้

Table of Contents
 1. ตาไม่เท่ากันเกิดจากอะไร
 2. ลักษณะชั้นตาไม่เท่ากัน
 3. วิธีแก้ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากันแบบไม่ต้องผ่าตัด
 4. วิธีแก้ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากันแบบผ่าตัด
 5. แก้ไขตาไม่เท่ากัน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อน
 6. ข้อดีของการศัลยกรรมแก้ไขตาไม่เท่ากัน
 7. การดูแลหลังทำตา

 

ตาไม่เท่ากันเกิดจากอะไร

ตาไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิด จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แก้ปัญหาด้วยการทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตา และเปิดหัวตา

เคสที่มีลักษณะตาไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิด จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แก้ปัญหาด้วยการทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ และเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว

 

1. ตาไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิด

1.1 กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่กำเนิด

           เกิดจากกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เปิดตาไม่พัฒนา หรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เกิด ทำให้ไม่สามารถลืมตาได้เต็มที่ มีลักษณะหนังตาตกปิดตาดำมากกว่าปกติ อาจหนังตาตกข้างเดียว หรือหนังตาตกทั้งสองข้าง นอกจากทำให้ตาไม่เท่ากันแล้ว ยังอาจส่งผลให้เกิดภาวะตาขี้เกียจ มองเห็นภาพไม่ชัด เพราะหนังตาบังการมองเห็น จนอาจทำให้ติดเลิกคิ้ว แหงนคอ หรือเอียงคอตามมา

1.2 โครงสร้างกระดูกเบ้าตา

           โครงสร้างกระดูกเบ้าตาไม่เท่ากัน เกิดจากระดับความสูง หรือระดับความลึกของเบ้าตาทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันที่เป็นมาตั้งแต่เกิด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาหรือชั้นตาไม่เท่ากัน

1.3 ระดับคิ้วไม่เท่ากัน

           ระดับของคิ้วที่ไม่เท่ากัน เป็นไปตามลักษณะโครงสร้างกระดูกใบหน้า กล้ามเนื้อตา และลักษณะเปลือกตา มีส่วนทำให้ระดับความสูงคิ้วทั้งสองข้าง สูงต่ำไม่เท่ากัน หากมีข้างใดข้างหนึ่งสูงหรือต่ำกว่าคิ้วอีกข้าง ก็จะส่งผลให้ระดับของดวงตาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เท่ากันตามไปด้วย

1.4 ใบหน้าทั้งสองด้านไม่เท่ากัน

           หากเทียบใบหน้าทั้งสองด้าน แล้วไม่สมมาตร ใบหน้าไม่เท่ากัน ใบหน้าไม่สมส่วน จากความผิดปกติของกระดูกโครงหน้าแต่กำเนิด อาจส่งผลให้ตาไม่เท่ากันได้

 

2. อายุที่เพิ่มขึ้น

หนังตาตก แก้ปัญหาด้วยการทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตา เติมไขมัน

เคสที่มีลักษณะตาไม่เท่ากัน จากหนังตาตก แก้ปัญหาด้วยการทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ เติมไขมันและเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว

 

2.1 หนังตาตก จากความหย่อนคล้อยเปลือกตา ไขมันและหนังตาเกิน

           หนังตาหย่อนคล้อยลงตามวัย และไขมันที่สะสมบริเวณเปลือกตา ก่อให้เกิดภาวะหนังตาตกทับดวงตา หรือหนังตาตกทับชั้นตา ทำให้ตาสองข้างไม่เท่ากันจนสังเกตได้

2.2 กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในภายหลัง

           เมื่ออายุมากขึ้น กล้ามเนื้อตาของคนเราจะยืดออกตามวัย ส่งผลให้ออกแรงยกเปลือกตาได้น้อยลง ทำให้ต้องอาศัยการเลิกคิ้ว หรือเบิกตากว้างๆ เพื่อช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิต ยังมีส่วนอย่างมากที่ทำให้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เช่น การจ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ โดยไม่พักสายตา การใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน หรือการขยี้ตาบ่อยๆ ในคนที่มีภาวะภูมิแพ้ตา ส่งผลให้กล้ามเนื้อตายืดออกดเร็วกว่าปกติ

 

3. เคยทำตาสองชั้นแล้วตาไม่เท่ากัน

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แก้ปัญหาด้วยการทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตา ปิดหัวตา

เคสที่ทำตาสองชั้นจากที่อื่น แล้วตาไม่เท่ากัน จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แก้ปัญหาด้วยการทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ และเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว

 

3.1 ชั้นตาหลุด

           การทำตาสองชั้น ด้วยวิธีการเย็บจุด อาจไม่ได้เหมาะสมกับทุกกรณี เช่น กรณีที่คนไข้มีหนังตาเกินและไขมันเปลือกตาหนา แต่ทำตาสองชั้น โดยไม่ได้มีการตัดหนังตาส่วนเกินออก เมื่อเวลาผ่านไป อาจทำให้ชั้นตาหลุด และชั้นตาไม่เท่ากันได้

3.2 ทำตาสองชั้น โดยไม่ได้รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

           คนที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง อาจแก้ไขปัญหาหนังตาตก ด้วยการทำตาสองชั้นเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้รักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วย ซึ่งเป็นการแก้ไขในเบื้องต้น แต่ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด หลังทำอาจจะยังดูตาปรือ หรือชั้นตาใหญ่กว่าที่ต้องการ หรือชั้นตาไม่เท่ากันได้

 

4. อุบัติเหตุทางตา

อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสมองหรือเส้นประสาทควบคุมกล้ามเนื้อตา อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตามมาภายหลัง จนทำให้ตาไม่เท่ากันได้

 

ลักษณะชั้นตาไม่เท่ากัน

 • ชั้นตาสูง

ชั้นตาสูง จากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง หรือเบ้าตาลึก อาจทำให้ดวงตาข้างใดข้างหนึ่ง มีชั้นตาที่สูงกว่าอีกข้าง

 • ตาสามชั้น

ตาสามชั้น อาจเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ภาวะเบ้าตาลึก หรือหนังตาหย่อนคล้อย ทำให้ตาข้างหนึ่งอาจลึกกว่า ชั้นตาสูงกว่า รอยพับชั้นตามากกว่าสองชั้น หรือชั้นตาซ้อนกันเป็นหลายชั้น ทำให้ชั้นตาดูไม่เท่ากัน

 • คิ้วไม่เท่ากัน

คิ้วตก หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่สมดุลกัน อาจส่งผลให้ชั้นตาทั้งสองข้างไม่เท่ากันได้

 • เปลือกตาไม่เท่ากัน

ความหย่อนคล้อย ภาวะเบ้าตาลึก หรือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาจเป็นสาเหตุให้เปลือกตาไม่เท่ากัน หรือหนังตาไม่เท่ากันได้

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ทำให้ตาปรือ ตาตก ตาง่วง หากดวงตาอ่อนแรงเพียงข้างเดียว หรือกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงไม่เท่ากัน ก็จะทำให้สังเกตเห็นชั้นตาไม่เท่ากันได้ชัดเจน

 

วิธีแก้ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากันแบบไม่ต้องผ่าตัด

ฉีดปรับทรงคิ้ว และชั้นตา โดยไม่ต้องผ่าตัด

1. ฉีดปรับทรงคิ้วและชั้นตา

           แก้ไขตาไม่เท่ากัน ที่มีสาเหตุจากการติดเลิกคิ้ว เลิกหน้าผาก โดยการฉีดสารที่ออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ไปยังบริเวณมัดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเลิกคิ้ว เลิกหน้าผาก ให้ทำงานน้อยลง นอกจากจะช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตาแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ชอบเลิกหน้าผาก จนหัวคิ้วชี้ขึ้น ทำให้ชั้นตาตรงหัวตากว้างกว่าตรงหางตา จนตาดูตก ช่วยให้หัวตาแคบลง หางตายกขึ้น ปรับทรงรูปดวงตา และช่วยให้ชั้นตาเท่ากันมากขึ้น

 

Thermage Eye Reborn ตาสวย ล็อกตาเป๊ะ ยกกระชับ

2. Lovely Eye Reborn Signature Program (โปรแกรมตาสวย ล็อกตาเป๊ะ ยกกระชับ แบบยกกำลัง 3)

 • Thermage Eye Reborn

ยกกระชับผิว ยกคิ้ว และผิวหนังบนเปลือกตา ทำให้ชั้นตาชัดเจนขึ้น ลดความหย่อนคล้อย ปรับชั้นตา ให้ตาดูเท่ากันมากขึ้น ตาดูโต สดใสขึ้น รวมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนัง ทำให้เกิดความเต่งตึงกระชับในระยะยาวอีกด้วย

 • Lovely Ulthera Eye Lock

คนที่มีปัญหาผิวรอบดวงตาเกิดความหย่อนคล้อย หนังตาตก จนทำให้ตาไม่เท่ากัน หรือคนที่ทำตาสองชั้นมานาน จนทำให้มองไม่เห็นชั้นตา นวัตกรรมนี้จะช่วยให้ชั้นตากลับมาคมชัดขึ้นอีกครั้ง โดยไม่ต้องผ่าตัด

 • INDIBA Eye Restore

นวัตกรรมฟื้นฟูผิวรอบดวงตาเนียนกระชับ ลดอาการตึงรั้งของแผลผ่าตัด ลดปัญหาผิวรอบดวงตาหย่อนคล้อย แก้ปัญหาหนังตาตก ที่ทำให้ตาไม่เท่ากัน ให้ดวงตาดูเท่ากันมากขึ้นได้

 

วิธีแก้ปัญหาชั้นตาไม่เท่ากันแบบผ่าตัด

เคสทำตาสองชั้นพร้อมตกแต่งหนังตาส่วนเกิน

เคสทำตาสองชั้นพร้อมตกแต่งหนังตาส่วนเกิน และเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว

 

 • ทำตาสองชั้นเทคนิคหมอรวงข้าว

เป็นเทคนิคการผ่าตัดตกแต่งหนังตาส่วนเกินด้วย New Lovely Microlaser ที่มีเฉพาะเลิฟลี่อาย โดยคุณหมอจะออกแบบชั้นตา และเย็บปิดแผลอย่างละเอียดประณีต สร้างชั้นตาที่ดูเป็นธรรมชาติ  โดยไม่มีปมไหมฝังใต้ผิวตา หลับตาแล้วไม่เห็นรอยหลืบพับ คลำไม่สะดุดปมไหม ไม่ระคายเคือง ไม่มีไหมโผล่ แผลสวยเรียบเนียน เหมาะกับคนที่มีตาชั้นเดียว ตาเล็ก ตาหลบใน ตาไม่เท่ากัน จากหนังตาตก และไขมันเปลือกตา

 

แก้ไขตาไม่เท่ากัน ร่วมกับภาวะแทรกซ้อน

เคสทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ พร้อมเปิดหัวตา

เคสทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ พร้อมเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว

 • ผ่าตัดปรับกล้ามเนื้อตา

ทำตาสองชั้น พร้อมดึงกล้ามเนื้อตาเทคนิคหมอรวงข้าว เป็นเทคนิคการตัดหนังตาส่วนเกินออก และเย็บชั้นตาให้สวยงามร่วมกับการรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ด้วยการปรับระดับกล้ามเนื้อตาให้แข็งแรงขึ้น สามารถออกแรงเปิดตาได้เต็มที่ หลังทำ คนไข้จะมีระดับการเปิดตาที่พอดีและเท่ากันทั้งสองข้าง เห็นตาดำในระดับที่เหมาะสมและเท่ากัน ได้ตาสองชั้นที่ดูชัดเจน ตาเท่ากัน และในระยะยาว ตาจะไม่กลับมาตกซ้ำ

 

เคสทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ เติมไขมันตา พร้อมเปิดหัวตา

เคสทำตาสองชั้น ดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ เติมไขมันตา พร้อมเปิดหัวตาเทคนิคหมอรวงข้าว

 • เติมไขมันตา แก้เบ้าตาลึก แก้ชั้นตาสูง

ทำตาสองชั้น พร้อมเติมไขมัน แก้ไขเบ้าตาลึก แก้ชั้นตาสูงเทคนิคหมอรวงข้าว เป็นเทคนิคการนำเนื้อเยื่อไขมันบริเวณหน้าท้อง มาจัดเรียงบริเวณเบ้าตา เพื่อแก้ปัญหาเบ้าตาลึก พร้อมกับทำตาสองชั้น ตกแต่งหนังตาส่วนเกิน ให้ชั้นตาชัดเจน หนังตาไม่ตก ตาดูเท่ากัน ในบางเคสอาจทำร่วมกับการดึงกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์ สามารถแก้ปัญหาเบ้าตาลึก แก้ปัญหาตาสองชั้นที่ทำจากที่อื่นแล้วชั้นตาลึกและสูง ไม่เป็นธรรมชาติ ให้ชั้นตาให้เล็กลง ตาดูเท่ากัน เบ้าตาไม่ลึก ตาไม่ปรือ ชั้นตาคมชัด โค้งรับกับดวงตาอย่างสวยงาม

 

ข้อดีของการศัลยกรรมแก้ไขตาไม่เท่ากัน

 • ตาเท่ากัน ไม่มีปัญหาหนังตาตก กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เบ้าตาลึก
 • ทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้น ไม่ต้องพึ่งสติกเกอร์ตาสองชั้น
 • เพิ่มความมั่นใจ บุคลิกภาพดีขึ้น
 • ถ่ายรูปสวยง่ายขึ้น ไม่ต้องหามุม
 • ตาดูสดใส โหงวเฮ้งดีขึ้น

 

การดูแลหลังทำตา

 • ประคบเย็นหลังผ่าตัดทันที ต่อเนื่องนาน 3 วัน
 • ประคบอุ่น ตั้งแต่วันที่ 6 หลังผ่าตัดเป็นต้นมา
 • ระวังไม่ให้แผลโดนน้ำ ประมาณ 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะตัดไหม
 • งดแต่งรอบดวงตา ประมาณ 2-3 สัปดาห์
 • หลีกเลี่ยงทานไก่ ไข่ อาหารทะเล กะปิ ปลาร้า ของหมักดอง ประมาณ 3 สัปดาห์
 • งดใส่คอนแทคเลนส์ ประมาณ 3 สัปดาห์
 • ฝึกลืมตาเต็มที่ ลืมตากว้างๆ เป็นประจำหลังผ่าตัด ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อตา และทำให้ชั้นตาเข้าที่ได้ดี
 • ดูแลหลังการทำตาสองชั้น ตามคำแนะนำของแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก