fbpx ทำไมทําตาสองชั้นถึงได้ตาสามชั้น คุณหมอรวงข้าว มีคำตอบ

ไขปัญหาโดยหมอรวงข้าว ทำไมทําตาสองชั้นถึงได้ตาสามชั้น

1 ตาสามชั้น_2.jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

           ทำไมบางคน ทำตาสองชั้นถึงได้ตาสามชั้น เป็นเพราะบางเคสอาจมีปัญหาตามากกว่าปกติ จึงต้องใช้เทคนิคการผ่าตัดและขั้นตอนผ่าตัดที่พิเศษ มากกว่าการทำตาสองชั้นแบบธรรมดา ด้วยเทคนิคเฉพาะของเลิฟลี่อาย ทำให้การทำตาสองชั้นที่ Lovely Eye & Skin Clinic มีการแก้ไขปัญหาการทำตาสองชั้นอย่างตรงจุดและแก้ไขได้ทุกปัญหาตาอย่างละเอียด โดยคุณหมอรวงข้าว หรือพญ.คัมภีราภรณ์ สิริภคพันธ์ จักษุแพทย์ ผ่าตัดตาสองชั้น ความงามรอบดวงตา และผิวพรรณ แห่ง Lovely Eye and Skin Clinic ต้นตำรับการทำตาสองชั้นแบบเปิดหัวตาของประเทศไทย คุณจึงวางใจได้ว่าการทำตาสองชั้นที่นี่จะให้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์และปลอดภัย ภายใต้คุณภาพและความพิถีพิถันทุกขั้นตอนของการทำตาสองชั้น ตั้งแต่การสาเหตุของปัญหาตา การประเมินชั้นตาก่อนทำการผ่าตัด การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย และการให้คำแนะนำถึงวิธีการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดที่ถูกต้องด้วย

 

สาเหตุที่ทำให้การทำตาสองชั้น ออกมาเป็นสามชั้น

 

             1. สาเหตุจากเบ้าตาลึก ไขมันเบ้าตาน้อยเป็นทุนเดิม

 

2 เบ้าตาลึก ไขมันเบ้าตาน้อย จนเห็นเป็นตาสามชั้น_1.jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

           ผู้ที่มีดวงตาที่มีลักษณะลึกโหล ตาดูเป็น 3 ชั้น อาจเกิดจากมีไขมันรอบกระบอกตาน้อยแต่กำเนิด หรือมีการฝ่อของไขมันเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งจะเริ่มที่บริเวณหัวตาก่อน ต่อมาจะลามมาทั้งกระบอกตา การทำตาสองชั้นสำหรับคนกลุ่มนี้ สามารถทำได้โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเพียงพอและมีการพิจารณาถึงไขมันที่ขาดหายไป ซึ่งอาจใช้เทคนิคการเติมไขมันในระหว่างผ่าตัดร่วมด้วย ในกรณีนี้ Lovely Eye & Skin Clinic จะทำตาสองชั้นด้วยเทคนิคการแก้เบ้าตาลึก โดยการปลูกถ่ายไขมันจากหน้าท้อง ซึ่งสามารถทำการผ่าตัดตาสองชั้น ร่วมกับการปลูกถ่ายไขมันบริเวณเบ้าตาที่ลึก เพื่อแก้ปัญหาตาลึก ไม่ให้เป็นสามชั้น และช่วยให้ตาดูเป็นธรรมชาติ และยังเป็นเทคนิคที่สามารถแก้ไขชั้นตาที่ทำมาแล้วสูงเกินไปให้เล็กลงได้

 

             2. สาเหตุจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ ตาง่วง ตาไม่เท่ากัน หรือภาวะตาตก เปลือกตาตก

 

3. กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ ตาง่วง_2.jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

           โดยปกติเปลือกตาบนจะปิดทับขอบตาดำในภาวะมองตรงประมาณ 1 มม. ถ้ามากกว่านี้ก็จะนับว่าเข้าข่ายภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง มีรอยพับบนเปลือกตามากกว่าหนึ่ง จนมองดูเหมือนชั้นตาเป็นสามชั้น แต่ถ้าหากได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี ชั้นที่สามก็จะหายไป ซึ่งการทำตาสองชั้นสำหรับเคสนี้ คุณหมอรวงข้าวจะผ่าตัดทำตาสองชั้นร่วมกับการปรับระดับกล้ามเนื้อตา Levator Palpebrae Superioris ในปริมาณที่พอเหมาะ ให้ออกแรงได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถยกเปลือกตาได้ดีขึ้น แก้ปัญหาอาการตาปรือ หรือตาง่วงนอนได้เป็นอย่างดี

 

             3. สาเหตุจากการที่เคยทำตามาก่อน เปลือกตามีรอยกรีดเดิม และไม่ได้วางแผนการแก้ไขที่ดี

 

4. เปลือกตามีรอยกรีดเดิม ที่เคยทำตามาก่อน_2.jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

           อย่างเช่น ไม่ได้เติมไขมันเข้าไปตรงบริเวณที่ชั้นตาสูงหรือลึก ไม่ได้เลาะพังผืดอย่างเต็มที่ หรือไม่ได้แก้ไขปัญหาให้ครบทุกส่วน ก็อาจทำให้เกิดเป็นสามชั้นได้ ในเคสนี้ คุณหมอจะทำการแก้ตาสองชั้นที่เคยทำมา โดยทำการประเมินปัญหาชั้นตา ว่าจะต้องวางแผนการแก้ไขอย่างไร ซึ่งการแก้ไขนั้นจะต้องทำการผ่าตัดรอยแผลเก่าออก เลาะพังผืด รวมทั้งปมไหมที่ฝังอยู่ข้างใต้ออก แก้ปัญหาตาลึก หรือชั้นตาสูงเกินไปโดยการปลูกถ่ายไขมัน แล้วทำชั้นตาใหม่ให้โค้งตามรูปตาของแต่ละบุคคล

 

             4. สาเหตุจากชั้นตาเก่า อยู่ต่ำกว่าชั้นตาใหม่มากเกินไป

 

5. ชั้นตาเก่าที่อยู่ต่ำกว่าชั้นตาใหม่มากเกินไป_1.jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

           บางเคสถ้าออกแบบชั้นตาไม่ดี ทำให้ชั้นตาห่างกันมากเกินไป จะส่งผลให้เห็นชั้นตาเก่าชัด แต่ถ้าออกแบบเป็นอย่างดี มีระยะห่างที่เหมาะสม รวมถึงการเย็บในความลึกที่พอดี จะทำให้เกิดการมองเห็นชัดตาเก่าได้น้อยที่สุด ผลลัพธ์การทำตาสองชั้นก็จะสวยงามมากกว่า ซึ่งในกรณีนี้คุณหมอจะออกแบบเพื่อให้เห็นรอยพับชั้นตาเก่าจางที่สุดและมองเห็นได้น้อยที่สุด

 

234_0.jpg

 

ความสำคัญของการประเมินชั้นตาก่อนทำตาสองชั้น

 

           การทำตาสองชั้นที่สวย ไม่ใช่ดูที่ชั้นตาอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ บนใบหน้า เป็นต้นว่า โหนกคิ้ว ความลึกของตา ความนูนของคิ้ว แก้ม หรือผิวหนังบริเวณเปลือกตา ที่ทําให้ตาสองชั้นของแต่ละคนมีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่ใช่ว่าการชอบตาแบบคนนี้คนนั้น ถ้าใช้เทคนิคเดียวกันแล้วจะได้ชั้นตาที่เหมือนกัน แต่ขึ้นอยู่กับปัญหาก่อนทําของตาเราเองมากกว่า การประเมินชั้นตาก่อนทำตาสองชั้นแบบเคสบายเคส จึงมีความสำคัญมาก ไม่ใช่ว่าทุกเคส จะทำเหมือนกันหมด เพราะแต่ละคนจะมีลักษณะชั้นตาที่ไม่เหมือนกัน การประเมินและการวางแผนก่อนผ่าตัด จึงเป็นเรื่องที่คุณหมอรวงข้าวเน้นและใส่ใจมากเป็นพิเศษ

 

หลังผ่าตัดมา ชั้นตายังไม่พับตามรอย ไม่ใช่อาการตาสามชั้น มาเจาะลึกถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขกันเลย

 

             1. ลืมตาน้อย

 

6. เคสที่ชั้นตายังไม่พับตามรอย และทำตาปรือๆ_0.jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

           คนที่ไม่ค่อยลืมตา หรือชินกับการลืมตาน้อยๆ เพราะเคยชินกับตาชั้นเดียว หลังทำตาสองชั้นเสร็จใหม่ๆ ชั้นตาจะไม่พับตามเส้นที่กรีด จึงต้องใช้วิธีจัดชั้นตา ถึงจะพับตามรอย กรณีนี้การมาตามนัด Follow Up เพื่อให้คุณหมอตรวจสอบชั้นตาที่ทำการผ่าตัด และแนะนำเรื่องฝึกการลืมตา รวมถึงจัดชั้นตา ชั้นตาก็จะกลับมาสวยงามอย่างที่ตั้งใจ

 

             2. รอยนูน ขวางการพับของชั้นตา

 

7. รอยนูนขวางการพับของชั้นตา ซึ่งทำให้ชั้นตายังไม่พับตามรอย_0.jpg

The result may vary depending on each person.
ผลลัพธ์การผ่าตัด ทำตาสองชั้น แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

รอยนูน ซึ่งเป็นการสมานแผลระยะแรก หลังผ่าตัดทำตาสองชั้น ขวางการพับของชั้นตา ทำให้เกิดการสะดุด รอยพับอาจเกิดเป็นสองเส้น ทำให้เห็นเหมือนตามีสามชั้น แต่ถ้ารอยนูนหาย ก็จะกลับมาเป็นปกติ

 

หมายเหตุ : บทความนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท บีคัมเวลท์ จำกัด บริษัทสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ