Thermage

Thermage (Solta Medical ,USA) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการรับรองจาก US-FDA ประเทศส
หรัฐอเมริกา โดยใช้พลังงานคลื่นวิทยุในรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า Monopolar Capacitively-Coupled
Radiofrequency (RF) เพื่อที่จะกระชับผิวและปรับรูปทรง (tighten and contour)
  ด้วยเทคโนโลยีที่เฉพาะนี้จะทำให้เกิดมวลความร้อนที่ลงลึกมากและสม่ำเสมอ ต่างจากเครื่องอื่นๆ

Thermage จะทำให้เกิดก้อน
มวลความร้อนครอบคลุมทั้งผิวหนังชั้นใน Dermis กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นใหม่ในชั้นลึกของผิว ทำให้เกิดผิวตึงกระชับอย่างเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนการรักษา

หลังจากทายาชาไว้ 60 นาทีแล้ว แพทย์จะตรวจและออกแบบแนวในการยกหรือตำแหน่งที่ต้อง
การเน้นหรือเว้นได้ชัดเจน เพราะในท่านอนผิวเราจะเคลื่อนที่ไปและไม่เห็นการหย่อนชัด จากนั้นพนัก
งานจะทำการติดแผ่นที่มีรูปตาราง Grid Paper ลงบนผิวแล้วเริ่มทำการรักษา

ในขณะทำการรักษาด้วย Thermage CPT ในแต่ละ shot คุณจะรู้สึกเป็น 3 ช่วงดังนี้ เริ่มจากรู้สึก
เย็นสั้นๆ จากนั้นคุณจะรู้สึกว่าหัว tip สั่น พร้อมกับความร้อนลึกๆ แล้วก็เย็นอีกครั้ง ทั้งหมดนี้กินเวลา
เพียง 2 วินาทีต่อ 1 shot

ระหว่างทำการรักษา แพทย์จะถามความรู้สึกร้อนของคุณเป็นระยะ เพื่อปรับค่าพลังงานให้เหมาะสม
ที่สุดสำหรับแต่ละคน โดยแบ่งระดับความรู้สึกจาก 0 - 4 สิ่งที่ต้องการคือ “ร้อน” แต่ในระดับที่ทน
ได้ (2 - 2.5) ถ้าแค่อุ่นๆ (1) หรือไม่รู้สึกอุ่นเลย (0) ก็จะไม่ได้ผลค่ะ แต่ถ้าร้อนมากเกินไป (3 - 4)
จะทำให้เจ็บและอาจเกิดผลข้างเคียงได้

การรักษาใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง

โดยวิธีการรักษาที่เหมาะสม มีความปลอดภัยถึง 99% เลยนะคะ  ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้บ้าง
เช่น บวม รอยแดง มีตุ่มน้ำเล็กๆ เป็นก้อนไตในผิว และน้อยมากๆที่จะเกิดลักษณะผิวไม่เรียบ
ส่วนมากถ้าเกิดผลข้างเคียงก็มักจะเล็กน้อย และหายได้แบบไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ

หลังทำการรักษา คุณจะไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ อาจจะมีผิวชมพูๆได้สัก 1 ชั่วโมง อาการบวม
ก็มักหายไปในวันนั้น คุณสามารถแต่งหน้า ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำกิจกรรมตามปกติได้เลยค่ะ
(No Social Downtime)